• 71
  Võ Huy Toàn
 • Tô Văn Vũ
  60
 • 56
  S. Merlo
 • Nguyễn Anh Đức
  41
 • Nguyễn Anh Đức
  40
 • Nguyễn Trung Tín
  27
 • 25
  S. Merlo