• 71
  Nguyễn Công Phượng
 • U. Iheruome
  58
 • P. Faye
  54
 • U. Iheruome
  46
 • 39
  Vũ Văn Thanh
 • Nguyễn Trọng Hoàng
  36
 • P. Faye
  32
 • 30
  Vũ Văn Thanh