• L. Arnaud
  90
 • Nguyễn Văn Quyết
  85
 • 79
  C. Zarour
 • 62
  Nguyễn Hoàng Quốc Chí
 • 16
  Lê Duy Thanh