Kqbd U23 Thủ đô úc đêm qua và rạng sáng hôm nay

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả U23 Thủ đô úc
Kết quả U23 Thủ đô úc (40)
#
Ngày 12/06
14:30 U23 Thủ đô úc
Gungahlin Utd U23 Gungahlin Utd U23
Image/team/images/49640/1gwv5qr9rv23.png OConnor Knights U23
HT 1 1
FT 1 3
# 3 7
   
   
   
Ngày 11/06
16:00 U23 Thủ đô úc
Brenda Bella U23 Brenda Bella U23
ANU FC U23
HT 3 1
FT 3 2
# 1 5
   
   
   
Ngày 05/06
15:30 U23 Thủ đô úc
Belconnen United U23 Belconnen United U23
Brenda Bella U23
HT 2 2
FT 3 2
# 0 0
   
   
   
Ngày 02/06
10:00 U23 Thủ đô úc
Yoogali SC U23 Yoogali SC U23
Image/team/images/49123/1gwv5qr9rg2q.png Canberra Olympic U23
HT 0 3
FT 0 4
# 1 7
   
   
   
09:30 U23 Thủ đô úc
Gungahlin Utd U23 Gungahlin Utd U23
Image/team/images/49111/1gwv5qra8xp.png Canberra Croatia FC U23
1
HT 0 0
FT 3 2
# 7 4
   
   
   
Ngày 01/06
10:00 U23 Thủ đô úc
Cooma Tigers U23 Cooma Tigers U23
Image/team/images/49041/1gwxajpg371t.png Tuggeranong United U23
1
HT 0 0
FT 2 0
# 8 8
   
   
   
09:15 U23 Thủ đô úc
OConnor Knights U23 OConnor Knights U23
Image/team/images/49277/1gwxajph2329.png Monaro Panthers U23
HT 1 1
FT 3 1
# 10 3
   
   
   
Ngày 26/05
09:30 U23 Thủ đô úc
Canberra Croatia FC U23 Canberra Croatia FC U23
Yoogali SC U23
1
HT 6 0
FT 6 1
# 6 1
   
   
   
Ngày 25/05
10:10 U23 Thủ đô úc
Cooma Tigers U23 Cooma Tigers U23
Image/team/images/49640/1gwv5qr9rv23.png OConnor Knights U23
1
HT 2 0
FT 2 1
# 2 8
   
   
   
09:40 U23 Thủ đô úc
Canberra Olympic U23 Canberra Olympic U23
Image/team/images/49277/1gwxajph2329.png Monaro Panthers U23
1
1
HT 1 0
FT 1 2
# 5 1
   
   
   
Ngày 19/05
09:45 U23 Thủ đô úc
Tuggeranong United U23 Tuggeranong United U23
Yoogali SC U23
HT 0 1
FT 0 1
# 1 7
   
   
   
09:30 U23 Thủ đô úc
Canberra Croatia FC U23 Canberra Croatia FC U23
Image/team/images/49277/1gwxajph2329.png Monaro Panthers U23
HT 0 0
FT 2 0
# 3 1
   
   
   
Ngày 18/05
10:00 U23 Thủ đô úc
Cooma Tigers U23 Cooma Tigers U23
Image/team/images/49043/1gwxajpg3w3.png Gungahlin Utd U23
HT 0 1
FT 1 1
# 6 5
   
   
   
09:15 U23 Thủ đô úc
OConnor Knights U23 OConnor Knights U23
Image/team/images/49123/1gwv5qr9rg2q.png Canberra Olympic U23
HT 2 1
FT 3 3
# 6 8
   
   
   
Ngày 11/05
12:30 U23 Thủ đô úc
Monaro Panthers U23 Monaro Panthers U23
Image/team/images/49041/1gwxajpg371t.png Tuggeranong United U23
HT 2 2
FT 3 2
# 8 3
   
   
   
Ngày 05/05
09:30 U23 Thủ đô úc
Canberra Croatia FC U23 Canberra Croatia FC U23
Image/team/images/49640/1gwv5qr9rv23.png OConnor Knights U23
1
HT 1 1
FT 3 2
# 5 3
   
   
   
09:30 U23 Thủ đô úc
Gungahlin Utd U23 Gungahlin Utd U23
Yoogali SC U23
HT 1 0
FT 2 0
# 4 4
   
   
   
Ngày 28/04
09:30 U23 Thủ đô úc
Gungahlin Utd U23 Gungahlin Utd U23
Image/team/images/49277/1gwxajph2329.png Monaro Panthers U23
HT 0 0
FT 2 0
# 12 3
   
   
   
Ngày 27/04
10:00 U23 Thủ đô úc
Cooma Tigers U23 Cooma Tigers U23
Image/team/images/49123/1gwv5qr9rg2q.png Canberra Olympic U23
HT 2 1
FT 2 1
# 6 2
   
   
   
Ngày 21/04
09:40 U23 Thủ đô úc
Gungahlin Utd U23 Gungahlin Utd U23
Image/team/images/49123/1gwv5qr9rg2q.png Canberra Olympic U23
HT 0 0
FT 2 3
# 0 0
   
   
   
08:00 U23 Thủ đô úc
Yoogali SC U23 Yoogali SC U23
Image/team/images/49277/1gwxajph2329.png Monaro Panthers U23
HT 0 0
FT 2 0
# 4 3
   
   
   
Ngày 20/04
10:00 U23 Thủ đô úc
Cooma Tigers U23 Cooma Tigers U23
Image/team/images/49111/1gwv5qra8xp.png Canberra Croatia FC U23
HT 0 0
FT 1 2
# 0 0
   
   
   
09:15 U23 Thủ đô úc
OConnor Knights U23 OConnor Knights U23
Image/team/images/49041/1gwxajpg371t.png Tuggeranong United U23
HT 2 0
FT 2 1
# 7 3
   
   
   
Ngày 14/04
09:45 U23 Thủ đô úc
Tuggeranong United U23 Tuggeranong United U23
Image/team/images/49040/1gwxajphjf1n.png Cooma Tigers U23
HT 0 0
FT 0 1
# 0 0
   
   
   
09:30 U23 Thủ đô úc
Canberra Croatia FC U23 Canberra Croatia FC U23
Image/team/images/49043/1gwxajpg3w3.png Gungahlin Utd U23
HT 2 0
FT 3 4
# 2 2
   
   
   
Ngày 13/04
09:30 U23 Thủ đô úc
Canberra Olympic U23 Canberra Olympic U23
Yoogali SC U23
2
HT 0 1
FT 1 1
# 1 5
   
   
   
Ngày 05/04
13:30 U23 Thủ đô úc
Monaro Panthers U23 Monaro Panthers U23
Image/team/images/49123/1gwv5qr9rg2q.png Canberra Olympic U23
HT 1 1
FT 3 2
# 5 1
   
   
   
Ngày 23/09
10:00 U23 Thủ đô úc
Canberra Croatia FC U23 Canberra Croatia FC U23
Image/team/images/49277/1gwxajph2329.png Monaro Panthers U23
HT 0 2
FT 0 3
# 9 2
   
   
   
Ngày 16/09
10:10 U23 Thủ đô úc
Monaro Panthers U23 Monaro Panthers U23
Image/team/images/49640/1gwv5qr9rv23.png OConnor Knights U23
HT 0 2
FT 2 2
# 6 4
   
   
   
Ngày 09/09
10:00 U23 Thủ đô úc
Canberra Croatia FC U23 Canberra Croatia FC U23
Image/team/images/49640/1gwv5qr9rv23.png OConnor Knights U23
HT 0 0
FT 2 0
# 9 0
   
   
   
07:00 U23 Thủ đô úc
Gungahlin Utd U23 Gungahlin Utd U23
Image/team/images/49277/1gwxajph2329.png Monaro Panthers U23
HT 0 0
FT 0 2
# 4 5
   
   
   
Ngày 03/09
09:45 U23 Thủ đô úc
Canberra Croatia FC U23 Canberra Croatia FC U23
Image/team/images/49123/1gwv5qr9rg2q.png Canberra Olympic U23
HT 1 0
FT 3 0
# 5 1
   
   
   
Ngày 02/09
13:15 U23 Thủ đô úc
West Canberra Wanderers FC U23 West Canberra Wanderers FC U23
Image/team/images/49043/1gwxajpg3w3.png Gungahlin Utd U23
HT 0 2
FT 1 6
# 2 9
   
   
   
12:30 U23 Thủ đô úc
Monaro Panthers U23 Monaro Panthers U23
Image/team/images/49041/1gwxajpg371t.png Tuggeranong United U23
HT 0 0
FT 0 1
# 2 5
   
   
   
09:45 U23 Thủ đô úc
Cooma Tigers U23 Cooma Tigers U23
Image/team/images/49640/1gwv5qr9rv23.png OConnor Knights U23
HT 0 1
FT 0 2
# 0 7
   
   
   
Ngày 27/08
09:30 U23 Thủ đô úc
Gungahlin Utd U23 Gungahlin Utd U23
Image/team/images/49111/1gwv5qra8xp.png Canberra Croatia FC U23
HT 0 1
FT 2 4
# 3 4
   
   
   
Ngày 26/08
11:45 U23 Thủ đô úc
Tuggeranong United U23 Tuggeranong United U23
Image/team/images/49040/1gwxajphjf1n.png Cooma Tigers U23
HT 1 1
FT 2 1
# 4 2
   
   
   
09:45 U23 Thủ đô úc
Canberra Olympic U23 Canberra Olympic U23
Image/team/images/49277/1gwxajph2329.png Monaro Panthers U23
HT 0 0
FT 1 2
# 7 4
   
   
   
09:45 U23 Thủ đô úc
OConnor Knights U23 OConnor Knights U23
Image/team/images/53619/1gwv5qr9rh2r.png West Canberra Wanderers FC U23
HT 1 0
FT 1 0
# 4 4
   
   
   
Ngày 20/08
09:30 U23 Thủ đô úc
Gungahlin Utd U23 Gungahlin Utd U23
Image/team/images/49640/1gwv5qr9rv23.png OConnor Knights U23
HT 1 0
FT 1 0
# 3 5
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

Kqbd U23 Thủ đô úc hôm nay mới nhất. Bongda433.com cập nhật kết quả bóng đá U23 Thủ đô úc đêm qua và rạng sáng nay chính xác nhanh nhất.

Kết quả bóng đá (kqbd) U23 Thủ đô úc hôm nay và rạng sáng ngày mai

Kết quả U23 Thủ đô úc hôm nay được cập nhật đầy đủ nhất tại Bongda433. Tất cả các trận đấu thuộc giải U23 Thủ đô úc đều được cập nhật tại chuyên mục kết quả bóng đá U23 Thủ đô úc nhanh nhất và chính xác nhất. Kqbđ hôm nay của các đội bóng sẽ được cập nhật theo thời gian thực.

Xem kết quả bóng đá U23 Thủ đô úc 14/06/2024 CHÍNH XÁC nhất.