Kqbd Ngoại hạng Djibouti đêm qua và rạng sáng hôm nay

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả Ngoại hạng Djibouti
Kết quả Ngoại hạng Djibouti (40)
#
Ngày 18/05
22:20 Ngoại hạng Djibouti
Arta Solar FC Arta Solar FC
Image/team/images/31556/1gq6gefw07h.png ASAS Djibouti Telecom
HT 1 0
FT 2 1
# 0 6
   
   
   
Ngày 11/05
22:30 Ngoại hạng Djibouti
FC Dikhil FC Dikhil
/Image/team/images/60953/1gq9031t451q.png CF Gendarmerie Nationale
HT 2 1
FT 2 1
# 6 5
   
   
   
Ngày 10/05
22:40 Ngoại hạng Djibouti
Garde Republicaine SIAF Garde Republicaine SIAF
Image/team/images/41579/1gq6gefw0914.png Arta Solar FC
1
HT 1 1
FT 1 4
# 2 7
   
   
   
Ngày 04/05
22:20 Ngoại hạng Djibouti
AS du Port AS du Port
/Image/team/images/64896/1gq6gefw0n1s.png SDC Group Hopital FC
HT 1 1
FT 1 3
# 11 1
   
   
   
00:40 Ngoại hạng Djibouti
ACS HAYABLEY/CNSS ACS HAYABLEY/CNSS
Image/team/images/31556/1gq6gefw07h.png ASAS Djibouti Telecom
HT 0 0
FT 0 0
# 2 5
   
   
   
Ngày 03/05
22:20 Ngoại hạng Djibouti
Garde Republicaine SIAF Garde Republicaine SIAF
Garde-Cotes FC
HT 1 1
FT 1 1
# 0 4
   
   
   
20:10 Ngoại hạng Djibouti
CF Gendarmerie Nationale CF Gendarmerie Nationale
Image/team/images/41579/1gq6gefw0914.png Arta Solar FC
HT 0 1
FT 0 2
# 3 7
   
   
   
Ngày 27/04
19:10 Ngoại hạng Djibouti
ASAS Djibouti Telecom ASAS Djibouti Telecom
Garde-Cotes FC
HT 1 2
FT 2 2
# 12 3
   
   
   
Ngày 26/04
21:50 Ngoại hạng Djibouti
AS du Port AS du Port
/Image/team/images/60953/1gq9031t451q.png CF Gendarmerie Nationale
HT 1 2
FT 2 2
# 8 4
   
   
   
19:10 Ngoại hạng Djibouti
ACS HAYABLEY/CNSS ACS HAYABLEY/CNSS
/Image/team/images/58700/1gq6gefw0b1y.png FC Dikhil
HT 1 2
FT 3 2
# 3 5
   
   
   
Ngày 20/04
21:50 Ngoại hạng Djibouti
SDC Group Hopital FC SDC Group Hopital FC
/Image/team/images/60953/1gq9031t451q.png CF Gendarmerie Nationale
1
HT 0 1
FT 1 1
# 1 8
   
   
   
Ngày 19/04
22:35 Ngoại hạng Djibouti
FC Dikhil FC Dikhil
Image/team/images/31556/1gq6gefw07h.png ASAS Djibouti Telecom
HT 0 1
FT 2 3
# 3 3
   
   
   
Ngày 01/03
21:40 Ngoại hạng Djibouti
AS du Port AS du Port
Garde-Cotes FC
HT 0 1
FT 0 1
# 11 1
   
   
   
19:10 Ngoại hạng Djibouti
ASAS Djibouti Telecom ASAS Djibouti Telecom
/Image/team/images/64380/1gq9031t4k2h.png Garde Republicaine SIAF
1
HT 2 1
FT 3 1
# 5 2
   
   
   
Ngày 23/02
23:50 Ngoại hạng Djibouti
Arta Solar FC Arta Solar FC
Garde-Cotes FC
HT 1 0
FT 1 1
# 8 5
   
   
   
19:10 Ngoại hạng Djibouti
SDC Group Hopital FC SDC Group Hopital FC
/Image/team/images/58700/1gq6gefw0b1y.png FC Dikhil
HT 0 0
FT 0 1
# 1 8
   
   
   
Ngày 23/01
23:30 Ngoại hạng Djibouti
Garde-Cotes FC Garde-Cotes FC
/Image/team/images/60953/1gq9031t451q.png CF Gendarmerie Nationale
HT 0 1
FT 0 2
# 8 2
   
   
   
21:10 Ngoại hạng Djibouti
Garde Republicaine SIAF Garde Republicaine SIAF
/Image/team/images/64896/1gq6gefw0n1s.png SDC Group Hopital FC
HT 1 0
FT 3 0
# 10 6
   
   
   
Ngày 30/12
21:40 Ngoại hạng Djibouti
AS du Port AS du Port
Image/team/images/31556/1gq6gefw07h.png ASAS Djibouti Telecom
HT 0 3
FT 1 4
# 10 1
   
   
   
19:10 Ngoại hạng Djibouti
SDC Group Hopital FC SDC Group Hopital FC
/Image/team/images/60956/1gq9031xjd1.png ACS HAYABLEY/CNSS
HT 1 1
FT 2 1
# 6 4
   
   
   
Ngày 29/12
23:50 Ngoại hạng Djibouti
Arta Solar FC Arta Solar FC
/Image/team/images/64380/1gq9031t4k2h.png Garde Republicaine SIAF
HT 1 0
FT 1 0
# 3 5
   
   
   
21:40 Ngoại hạng Djibouti
CDC Quartier 7 CDC Quartier 7
Garde-Cotes FC
HT 1 0
FT 1 2
# 7 4
   
   
   
19:00 Ngoại hạng Djibouti
CF Gendarmerie Nationale CF Gendarmerie Nationale
/Image/team/images/58700/1gq6gefw0b1y.png FC Dikhil
HT 0 1
FT 1 1
# 9 1
   
   
   
Ngày 26/12
23:30 Ngoại hạng Djibouti
Arta Solar FC Arta Solar FC
/Image/team/images/60953/1gq9031t451q.png CF Gendarmerie Nationale
HT 5 1
FT 6 2
# 0 4
   
   
   
21:10 Ngoại hạng Djibouti
ASAS Djibouti Telecom ASAS Djibouti Telecom
/Image/team/images/60956/1gq9031xjd1.png ACS HAYABLEY/CNSS
1
HT 2 1
FT 4 1
# 6 2
   
   
   
Ngày 25/12
01:20 Ngoại hạng Djibouti
Garde-Cotes FC Garde-Cotes FC
/Image/team/images/64380/1gq9031t4k2h.png Garde Republicaine SIAF
HT 0 1
FT 1 2
# 10 2
   
   
   
Ngày 24/12
23:10 Ngoại hạng Djibouti
FC Dikhil FC Dikhil
CDC Quartier 7
HT 4 0
FT 5 0
# 4 6
   
   
   
21:00 Ngoại hạng Djibouti
SDC Group Hopital FC SDC Group Hopital FC
/Image/team/images/64367/1gq9031z1517.png AS du Port
HT 0 0
FT 0 2
# 3 4
   
   
   
Ngày 22/12
21:30 Ngoại hạng Djibouti
FC Dikhil FC Dikhil
CDC Quartier 7
HT 4 0
FT 5 0
# 4 6
   
   
   
Ngày 16/12
21:50 Ngoại hạng Djibouti
FC Dikhil FC Dikhil
/Image/team/images/60956/1gq9031xjd1.png ACS HAYABLEY/CNSS
HT 1 0
FT 3 1
# 5 2
   
   
   
19:10 Ngoại hạng Djibouti
CDC Quartier 7 CDC Quartier 7
/Image/team/images/64380/1gq9031t4k2h.png Garde Republicaine SIAF
HT 0 2
FT 0 2
# 1 9
   
   
   
Ngày 15/12
21:40 Ngoại hạng Djibouti
Garde-Cotes FC Garde-Cotes FC
Image/team/images/31556/1gq6gefw07h.png ASAS Djibouti Telecom
HT 0 1
FT 0 1
# 5 6
   
   
   
19:00 Ngoại hạng Djibouti
Arta Solar FC Arta Solar FC
/Image/team/images/64896/1gq6gefw0n1s.png SDC Group Hopital FC
1
HT 1 0
FT 4 0
# 9 5
   
   
   
Ngày 09/12
21:50 Ngoại hạng Djibouti
Arta Solar FC Arta Solar FC
CDC Quartier 7
HT 4 0
FT 5 0
# 4 2
   
   
   
19:10 Ngoại hạng Djibouti
Garde-Cotes FC Garde-Cotes FC
/Image/team/images/60956/1gq9031xjd1.png ACS HAYABLEY/CNSS
HT 1 0
FT 3 0
# 8 3
   
   
   
00:20 Ngoại hạng Djibouti
ASAS Djibouti Telecom ASAS Djibouti Telecom
/Image/team/images/58700/1gq6gefw0b1y.png FC Dikhil
HT 0 1
FT 1 1
# 8 3
   
   
   
Ngày 08/12
21:40 Ngoại hạng Djibouti
Garde Republicaine SIAF Garde Republicaine SIAF
/Image/team/images/64367/1gq9031z1517.png AS du Port
1
HT 0 1
FT 0 2
# 2 8
   
   
   
19:00 Ngoại hạng Djibouti
CF Gendarmerie Nationale CF Gendarmerie Nationale
/Image/team/images/64896/1gq6gefw0n1s.png SDC Group Hopital FC
HT 1 0
FT 1 2
# 7 6
   
   
   
Ngày 02/12
21:30 Ngoại hạng Djibouti
ASAS Djibouti Telecom ASAS Djibouti Telecom
/Image/team/images/64896/1gq6gefw0n1s.png SDC Group Hopital FC
HT 0 0
FT 1 2
# 5 0
   
   
   
19:10 Ngoại hạng Djibouti
AS du Port AS du Port
Image/team/images/41579/1gq6gefw0914.png Arta Solar FC
HT 1 0
FT 1 1
# 5 9
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

Kqbd Ngoại hạng Djibouti hôm nay mới nhất. Bongda433.com cập nhật kết quả bóng đá Ngoại hạng Djibouti đêm qua và rạng sáng nay chính xác nhanh nhất.

Kết quả bóng đá (kqbd) Ngoại hạng Djibouti hôm nay và rạng sáng ngày mai

Kết quả Ngoại hạng Djibouti hôm nay được cập nhật đầy đủ nhất tại Bongda433. Tất cả các trận đấu thuộc giải Ngoại hạng Djibouti đều được cập nhật tại chuyên mục kết quả bóng đá Ngoại hạng Djibouti nhanh nhất và chính xác nhất. Kqbđ hôm nay của các đội bóng sẽ được cập nhật theo thời gian thực.

Xem kết quả bóng đá Ngoại hạng Djibouti 19/07/2024 CHÍNH XÁC nhất.