Kqbd Giải trẻ Peru đêm qua và rạng sáng hôm nay

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả Giải trẻ Peru
Kết quả Giải trẻ Peru (40)
#
Ngày 10/06
03:30 Giải trẻ Peru
Comerciantes Unidos Reserves Comerciantes Unidos Reserves
Image/team/images/36888/1h167d06f66.png Sport Boys Reserves
HT 0 1
FT 0 2
# 4 7
   
   
   
03:00 Giải trẻ Peru
Cienciano Reserves Cienciano Reserves
Image/team/images/28080/1h0vgy119g2m.png Alianza Lima Reserves
1
1
HT 1 0
FT 2 0
# 3 5
   
   
   
Ngày 09/06
22:30 Giải trẻ Peru
AD Tarma Reserves AD Tarma Reserves
Image/team/images/66381/1h2pk9wm8nw.png Deportivo Garcilaso Reserves
HT 0 0
FT 0 0
# 6 1
   
   
   
03:30 Giải trẻ Peru
CD Los Chankas Reserves CD Los Chankas Reserves
Image/team/images/28004/1h0y004f2pr.png Sporting Cristal Reserves
HT 1 1
FT 1 1
# 3 4
   
   
   
Ngày 08/06
22:30 Giải trẻ Peru
Universitario de Deportes Reserves Universitario de Deportes Reserves
Image/team/images/32184/1h0y004fjw2t.png Union Comercio Reserves
HT 5 0
FT 6 0
# 4 2
   
   
   
22:30 Giải trẻ Peru
Alianza Atletico Reserves Alianza Atletico Reserves
Image/team/images/47449/1h1320nxh121.png Atletico Grau Reserves
HT 0 1
FT 1 3
# 0 10
   
   
   
Ngày 07/06
23:30 Giải trẻ Peru
FBC Melgar Reserves FBC Melgar Reserves
Image/team/images/62279/1h0y004fj7j.png Cusco FC Reserves
HT 4 0
FT 7 0
# 7 2
   
   
   
22:30 Giải trẻ Peru
UTC Cajamarca Reserves UTC Cajamarca Reserves
Image/team/images/42793/1h1fwnbfcv2d.png Carlos Mannucci Reserves
HT 0 1
FT 1 1
# 5 8
   
   
   
Ngày 02/06
22:30 Giải trẻ Peru
Atletico Grau Reserves Atletico Grau Reserves
Image/team/images/28043/1h167d06y12w.png UTC Cajamarca Reserves
1
HT 0 0
FT 0 0
# 6 2
   
   
   
22:30 Giải trẻ Peru
Cusco FC Reserves Cusco FC Reserves
Image/team/images/32212/1h1jgzd69y1b.png Sport Huancayo Reserves
HT 1 1
FT 1 2
# 5 7
   
   
   
Ngày 01/06
22:30 Giải trẻ Peru
Alianza Lima Reserves Alianza Lima Reserves
Image/team/images/28042/1h0vgy119224.png FBC Melgar Reserves
HT 1 0
FT 3 0
# 4 5
   
   
   
03:00 Giải trẻ Peru
Carlos Mannucci Reserves Carlos Mannucci Reserves
Comerciantes Unidos Reserves
HT 2 1
FT 5 2
# 4 5
   
   
   
01:00 Giải trẻ Peru
Deportivo Garcilaso Reserves Deportivo Garcilaso Reserves
CD Los Chankas Reserves
2
HT 1 1
FT 3 2
# 8 0
   
   
   
Ngày 31/05
22:30 Giải trẻ Peru
Sport Boys Reserves Sport Boys Reserves
Image/team/images/27674/1h1320ny122t.png Cesar Vallejo Reserves
HT 0 1
FT 0 2
# 4 3
   
   
   
Ngày 27/05
03:00 Giải trẻ Peru
FBC Melgar Reserves FBC Melgar Reserves
Image/team/images/28004/1h0y004f2pr.png Sporting Cristal Reserves
HT 0 0
FT 1 1
# 3 2
   
   
   
Ngày 26/05
22:30 Giải trẻ Peru
Comerciantes Unidos Reserves Comerciantes Unidos Reserves
Image/team/images/47449/1h1320nxh121.png Atletico Grau Reserves
1
HT 1 1
FT 1 1
# 2 6
   
   
   
04:00 Giải trẻ Peru
Sport Huancayo Reserves Sport Huancayo Reserves
Image/team/images/28080/1h0vgy119g2m.png Alianza Lima Reserves
HT 1 0
FT 1 1
# 2 3
   
   
   
03:00 Giải trẻ Peru
Cienciano Reserves Cienciano Reserves
Image/team/images/66381/1h2pk9wm8nw.png Deportivo Garcilaso Reserves
1
HT 1 1
FT 1 1
# 5 4
   
   
   
01:30 Giải trẻ Peru
Cesar Vallejo Reserves Cesar Vallejo Reserves
Image/team/images/42793/1h1fwnbfcv2d.png Carlos Mannucci Reserves
HT 0 0
FT 2 2
# 3 5
   
   
   
Ngày 24/05
22:30 Giải trẻ Peru
Alianza Atletico Reserves Alianza Atletico Reserves
Image/team/images/27852/1h1320ny1811.png Universitario de Deportes Reserves
HT 0 2
FT 1 2
# 2 16
   
   
   
Ngày 23/11
22:30 Giải trẻ Peru
Sporting Cristal Reserves Sporting Cristal Reserves
Image/team/images/27852/1h1320ny1811.png Universitario de Deportes Reserves
HT 0 0
FT 3 1
# 12 3
   
   
   
Ngày 17/11
22:30 Giải trẻ Peru
Universitario de Deportes Reserves Universitario de Deportes Reserves
Image/team/images/28004/1h0y004f2pr.png Sporting Cristal Reserves
HT 0 0
FT 1 0
# 2 9
   
   
   
Ngày 13/11
01:00 Giải trẻ Peru
FBC Melgar Reserves FBC Melgar Reserves
Image/team/images/27852/1h1320ny1811.png Universitario de Deportes Reserves
1
HT 0 0
FT 0 0
# 7 2
   
   
   
Ngày 12/11
22:30 Giải trẻ Peru
Cesar Vallejo Reserves Cesar Vallejo Reserves
Image/team/images/28004/1h0y004f2pr.png Sporting Cristal Reserves
HT 0 0
FT 0 0
# 11 2
   
   
   
Ngày 07/11
01:00 Giải trẻ Peru
Sporting Cristal Reserves Sporting Cristal Reserves
Image/team/images/27674/1h1320ny122t.png Cesar Vallejo Reserves
HT 1 0
FT 2 1
# 3 6
   
   
   
Ngày 06/11
22:40 Giải trẻ Peru
Universitario de Deportes Reserves Universitario de Deportes Reserves
Image/team/images/28042/1h0vgy119224.png FBC Melgar Reserves
HT 3 1
FT 4 1
# 3 4
   
   
   
Ngày 31/10
03:00 Giải trẻ Peru
FBC Melgar Reserves FBC Melgar Reserves
Image/team/images/47449/1h1320nxh121.png Atletico Grau Reserves
1
HT 2 0
FT 5 0
# 5 2
   
   
   
03:00 Giải trẻ Peru
Deportivo Binacional Reserves Deportivo Binacional Reserves
Image/team/images/28004/1h0y004f2pr.png Sporting Cristal Reserves
HT 0 0
FT 1 1
# 6 3
   
   
   
Ngày 30/10
22:30 Giải trẻ Peru
Cesar Vallejo Reserves Cesar Vallejo Reserves
Image/team/images/32212/1h1jgzd69y1b.png Sport Huancayo Reserves
1
1
HT 1 0
FT 2 1
# 6 2
   
   
   
22:30 Giải trẻ Peru
Sport Boys Reserves Sport Boys Reserves
Image/team/images/28041/1h167d06fj17.png Deportivo Municipal Reserves
HT 3 2
FT 3 2
# 0 5
   
   
   
22:30 Giải trẻ Peru
Universitario de Deportes Reserves Universitario de Deportes Reserves
Image/team/images/28080/1h0vgy119g2m.png Alianza Lima Reserves
HT 1 1
FT 1 1
# 6 6
   
   
   
Ngày 23/10
22:59 Giải trẻ Peru
Atletico Grau Reserves Atletico Grau Reserves
Image/team/images/62281/1h1g1g3kz718.png AD Tarma Reserves
1
HT 1 0
FT 1 0
# 2 11
   
   
   
22:30 Giải trẻ Peru
Sporting Cristal Reserves Sporting Cristal Reserves
Image/team/images/28042/1h0vgy119224.png FBC Melgar Reserves
HT 1 0
FT 2 0
# 3 2
   
   
   
Ngày 22/10
22:30 Giải trẻ Peru
Alianza Lima Reserves Alianza Lima Reserves
Image/team/images/27674/1h1320ny122t.png Cesar Vallejo Reserves
HT 1 1
FT 1 2
# 3 8
   
   
   
Ngày 18/10
03:15 Giải trẻ Peru
AD Tarma Reserves AD Tarma Reserves
Image/team/images/37174/1h0y004fj12.png Deportivo Binacional Reserves
HT 1 1
FT 4 1
# 7 3
   
   
   
02:00 Giải trẻ Peru
FBC Melgar Reserves FBC Melgar Reserves
Image/team/images/42793/1h1fwnbfcv2d.png Carlos Mannucci Reserves
HT 0 0
FT 1 0
# 11 1
   
   
   
Ngày 17/10
22:30 Giải trẻ Peru
Universitario de Deportes Reserves Universitario de Deportes Reserves
Image/team/images/32212/1h1jgzd69y1b.png Sport Huancayo Reserves
1
HT 3 0
FT 8 0
# 5 2
   
   
   
Ngày 16/10
22:30 Giải trẻ Peru
Sporting Cristal Reserves Sporting Cristal Reserves
Image/team/images/47449/1h1320nxh121.png Atletico Grau Reserves
HT 1 1
FT 2 2
# 8 2
   
   
   
01:00 Giải trẻ Peru
Cesar Vallejo Reserves Cesar Vallejo Reserves
Image/team/images/36888/1h167d06f66.png Sport Boys Reserves
HT 0 0
FT 1 0
# 9 5
   
   
   
Ngày 15/10
22:00 Giải trẻ Peru
Alianza Lima Reserves Alianza Lima Reserves
Image/team/images/28041/1h167d06fj17.png Deportivo Municipal Reserves
HT 2 2
FT 3 3
# 2 6
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

Kqbd Giải trẻ Peru hôm nay mới nhất. Bongda433.com cập nhật kết quả bóng đá Giải trẻ Peru đêm qua và rạng sáng nay chính xác nhanh nhất.

Kết quả bóng đá (kqbd) Giải trẻ Peru hôm nay và rạng sáng ngày mai

Kết quả Giải trẻ Peru hôm nay được cập nhật đầy đủ nhất tại Bongda433. Tất cả các trận đấu thuộc giải Giải trẻ Peru đều được cập nhật tại chuyên mục kết quả bóng đá Giải trẻ Peru nhanh nhất và chính xác nhất. Kqbđ hôm nay của các đội bóng sẽ được cập nhật theo thời gian thực.

Xem kết quả bóng đá Giải trẻ Peru 14/06/2024 CHÍNH XÁC nhất.