Kqbd Vô địch Quốc gia Campuchia đêm qua và rạng sáng hôm nay

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả Vô địch Quốc gia Campuchia
Kết quả Vô địch Quốc gia Campuchia (40)
#
Ngày 07/04
18:00 Vô địch Quốc gia Campuchia
Nagaworld FC Nagaworld FC
Image/team/images/51884/1gtqjzm8zxe.png Tiffy Army FC
HT 0 1
FT 0 2
# 6 0
   
   
   
18:00 Vô địch Quốc gia Campuchia
Phnom Penh FC Phnom Penh FC
Image/team/images/47695/1h3jw0fgy47.png Prey Veng
HT 3 1
FT 3 2
# 5 7
   
   
   
18:00 Vô địch Quốc gia Campuchia
ISI Dangkor Senchey FC ISI Dangkor Senchey FC
/Image/team/images/20170419174016.jpg Boeung Ket
HT 0 1
FT 2 3
# 8 3
   
   
   
Ngày 06/04
18:00 Vô địch Quốc gia Campuchia
Svay Rieng FC Svay Rieng FC
Image/team/images/32291/1h71qt98s42h.png Kirivong Sok Sen Chey
HT 3 0
FT 4 1
# 13 6
   
   
   
18:00 Vô địch Quốc gia Campuchia
Visakha FC Visakha FC
Image/team/images/51885/1gtn7gf4dc20.png Angkor Tige
HT 1 0
FT 1 0
# 6 2
   
   
   
Ngày 31/03
15:45 Vô địch Quốc gia Campuchia
Prey Veng Prey Veng
Image/team/images/22928/1gsh1bab1kw.png Svay Rieng FC
HT 0 0
FT 0 3
# 8 13
   
   
   
15:45 Vô địch Quốc gia Campuchia
Angkor Tige Angkor Tige
Image/team/images/10040/1gsh1bab1kx.png Phnom Penh FC
HT 0 2
FT 0 2
# 4 4
   
   
   
Ngày 30/03
18:00 Vô địch Quốc gia Campuchia
Boeung Ket Boeung Ket
Image/team/images/13981/1gxhxhphs81x.png Nagaworld FC
HT 0 0
FT 1 0
# 5 5
   
   
   
15:45 Vô địch Quốc gia Campuchia
Kirivong Sok Sen Chey Kirivong Sok Sen Chey
Image/team/images/61798/1h4a339j2n22.png ISI Dangkor Senchey FC
HT 2 2
FT 4 2
# 7 2
   
   
   
Ngày 10/03
18:00 Vô địch Quốc gia Campuchia
Nagaworld FC Nagaworld FC
Image/team/images/32291/1h71qt98s42h.png Kirivong Sok Sen Chey
HT 1 0
FT 2 1
# 4 7
   
   
   
18:00 Vô địch Quốc gia Campuchia
Phnom Penh FC Phnom Penh FC
Image/team/images/61798/1h4a339j2n22.png ISI Dangkor Senchey FC
HT 3 0
FT 3 2
# 3 1
   
   
   
Ngày 09/03
18:00 Vô địch Quốc gia Campuchia
Tiffy Army FC Tiffy Army FC
/Image/team/images/20170419174016.jpg Boeung Ket
HT 2 0
FT 5 2
# 1 7
   
   
   
15:45 Vô địch Quốc gia Campuchia
Angkor Tige Angkor Tige
Image/team/images/47695/1h3jw0fgy47.png Prey Veng
HT 2 2
FT 2 5
# 6 2
   
   
   
Ngày 03/03
18:00 Vô địch Quốc gia Campuchia
ISI Dangkor Senchey FC ISI Dangkor Senchey FC
Image/team/images/13981/1gxhxhphs81x.png Nagaworld FC
1
HT 0 0
FT 2 0
# 4 7
   
   
   
18:00 Vô địch Quốc gia Campuchia
Boeung Ket Angkor Boeung Ket Angkor
Image/team/images/32291/1h71qt98s42h.png Kirivong Sok Sen Chey
HT 0 0
FT 2 1
# 5 7
   
   
   
18:00 Vô địch Quốc gia Campuchia
Visakha FC Visakha FC
Image/team/images/10040/1gsh1bab1kx.png Phnom Penh FC
HT 0 2
FT 1 3
# 3 2
   
   
   
Ngày 02/03
18:00 Vô địch Quốc gia Campuchia
Svay Rieng FC Svay Rieng FC
Image/team/images/51885/1gtn7gf4dc20.png Angkor tiger FC
HT 1 0
FT 3 0
# 10 4
   
   
   
15:45 Vô địch Quốc gia Campuchia
Prey Veng Prey Veng
Image/team/images/51884/1gtqjzm8zxe.png Tiffy Army FC
HT 1 2
FT 1 3
# 5 4
   
   
   
Ngày 25/02
18:00 Vô địch Quốc gia Campuchia
Boeung Ket Angkor Boeung Ket Angkor
Image/team/images/37195/1gskk4brs314.png Visakha FC
HT 1 0
FT 1 2
# 7 4
   
   
   
15:45 Vô địch Quốc gia Campuchia
Angkor tiger FC Angkor tiger FC
Image/team/images/51884/1gtqjzm8zxe.png Tiffy Army FC
HT 0 1
FT 2 1
# 8 5
   
   
   
15:45 Vô địch Quốc gia Campuchia
Kirivong Sok Sen Chey Kirivong Sok Sen Chey
Image/team/images/47695/1h3jw0fgy47.png Prey Veng
HT 1 0
FT 3 0
# 2 4
   
   
   
Ngày 24/02
18:00 Vô địch Quốc gia Campuchia
ISI Dangkor Senchey FC ISI Dangkor Senchey FC
Image/team/images/22928/1gsh1bab1kw.png Svay Rieng FC
HT 0 1
FT 2 4
# 4 11
   
   
   
18:00 Vô địch Quốc gia Campuchia
Nagaworld FC Nagaworld FC
Image/team/images/10040/1gsh1bab1kx.png Phnom Penh FC
HT 0 0
FT 1 1
# 4 1
   
   
   
Ngày 18/02
18:00 Vô địch Quốc gia Campuchia
Svay Rieng FC Svay Rieng FC
Image/team/images/13981/1gxhxhphs81x.png Nagaworld FC
HT 2 1
FT 4 3
# 4 6
   
   
   
18:00 Vô địch Quốc gia Campuchia
Phnom Penh FC Phnom Penh FC
Image/team/images/51884/1gtqjzm8zxe.png Tiffy Army FC
HT 1 0
FT 2 1
# 5 3
   
   
   
18:00 Vô địch Quốc gia Campuchia
Visakha FC Visakha FC
Image/team/images/61798/1h4a339j2n22.png ISI Dangkor Senchey FC
HT 1 2
FT 1 3
# 10 6
   
   
   
15:45 Vô địch Quốc gia Campuchia
Prey Veng Prey Veng
/Image/team/images/20170419174016.jpg Boeung Ket Angkor
HT 0 0
FT 0 2
# 6 8
   
   
   
Ngày 17/02
15:45 Vô địch Quốc gia Campuchia
Angkor tiger FC Angkor tiger FC
Image/team/images/32291/1h71qt98s42h.png Kirivong Sok Sen Chey
HT 2 0
FT 2 2
# 9 11
   
   
   
Ngày 04/02
18:00 Vô địch Quốc gia Campuchia
Svay Rieng FC Svay Rieng FC
Image/team/images/10040/1gsh1bab1kx.png Phnom Penh FC
HT 1 1
FT 3 2
# 6 5
   
   
   
18:00 Vô địch Quốc gia Campuchia
Boeung Ket Angkor Boeung Ket Angkor
Image/team/images/51885/1gtn7gf4dc20.png Angkor tiger FC
HT 3 0
FT 5 2
# 12 3
   
   
   
15:45 Vô địch Quốc gia Campuchia
Kirivong Sok Sen Chey Kirivong Sok Sen Chey
Image/team/images/51884/1gtqjzm8zxe.png Tiffy Army FC
HT 0 0
FT 2 0
# 5 7
   
   
   
Ngày 03/02
18:00 Vô địch Quốc gia Campuchia
ISI Dangkor Senchey FC ISI Dangkor Senchey FC
Image/team/images/47695/1h3jw0fgy47.png Prey Veng
HT 0 1
FT 1 1
# 8 1
   
   
   
18:00 Vô địch Quốc gia Campuchia
Nagaworld FC Nagaworld FC
Image/team/images/37195/1gskk4brs314.png Visakha FC
HT 1 0
FT 3 1
# 5 6
   
   
   
Ngày 28/01
18:00 Vô địch Quốc gia Campuchia
Phnom Penh FC Phnom Penh FC
/Image/team/images/20170419174016.jpg Boeung Ket Angkor
1
HT 1 0
FT 1 0
# 3 2
   
   
   
18:00 Vô địch Quốc gia Campuchia
Tiffy Army FC Tiffy Army FC
Image/team/images/22928/1gsh1bab1kw.png Svay Rieng FC
HT 0 0
FT 0 1
# 1 9
   
   
   
18:00 Vô địch Quốc gia Campuchia
ISI Dangkor Senchey FC ISI Dangkor Senchey FC
Image/team/images/51885/1gtn7gf4dc20.png Angkor tiger FC
1
HT 2 1
FT 7 1
# 5 3
   
   
   
Ngày 27/01
18:00 Vô địch Quốc gia Campuchia
Visakha FC Visakha FC
Image/team/images/32291/1h71qt98s42h.png Kirivong Sok Sen Chey
HT 4 0
FT 6 1
# 8 3
   
   
   
15:45 Vô địch Quốc gia Campuchia
Prey Veng Prey Veng
Image/team/images/13981/1gxhxhphs81x.png Nagaworld FC
HT 1 1
FT 2 2
# 4 2
   
   
   
Ngày 21/01
18:00 Vô địch Quốc gia Campuchia
Tiffy Army FC Tiffy Army FC
Image/team/images/61798/1h4a339j2n22.png ISI Dangkor Senchey FC
HT 3 0
FT 4 0
# 3 8
   
   
   
18:00 Vô địch Quốc gia Campuchia
Visakha FC Visakha FC
Image/team/images/47695/1h3jw0fgy47.png Prey Veng
HT 3 1
FT 3 1
# 6 3
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

Kqbd Vô địch Quốc gia Campuchia hôm nay mới nhất. Bongda433.com cập nhật kết quả bóng đá Vô địch Quốc gia Campuchia đêm qua và rạng sáng nay chính xác nhanh nhất.

Kết quả bóng đá (kqbd) Vô địch Quốc gia Campuchia hôm nay và rạng sáng ngày mai

Kết quả Vô địch Quốc gia Campuchia hôm nay được cập nhật đầy đủ nhất tại Bongda433. Tất cả các trận đấu thuộc giải Vô địch Quốc gia Campuchia đều được cập nhật tại chuyên mục kết quả bóng đá Vô địch Quốc gia Campuchia nhanh nhất và chính xác nhất. Kqbđ hôm nay của các đội bóng sẽ được cập nhật theo thời gian thực.

Xem kết quả bóng đá Vô địch Quốc gia Campuchia 15/04/2024 Vòng 27 CHÍNH XÁC nhất.