Lịch thi đấu bóng đá Vòng loại World Cup Châu Phi mới nhất hôm nay

Lịch thi đấu

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Vòng loại World Cup Châu Phi
Vòng loại World Cup Châu Phi (208)
#
Ngày 05/06
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Nigeria Nigeria
/Image/team/images/20140524122624.jpg Nam Phi
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Mozambique Mozambique
/Image/team/images/20140520103954.jpg Somalia
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Congo Congo
/Image/team/images/20140523143507.png Niger
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Madagascar Madagascar
/Image/team/images/20140514013133.jpg Comoros
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
CH Trung Phi CH Trung Phi
/Image/team/images/20140520142951.jpg Chad
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Angola Angola
/Image/team/images/20140514015826.jpg Eswatini
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Libi Libi
/Image/team/images/2009615160704.gif Mauritius
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Senegal Senegal
/Image/team/images/20140524132814.jpg CH Congo
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Bờ Biển Ngà Bờ Biển Ngà
/Image/team/images/20140524132652.jpg Gabon
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Guinea Bissau Guinea Bissau
/Image/team/images/20095495656.gif Ethiopia
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Malawi Malawi
/Image/team/images/20111111154504.gif Sao Tome Principe
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Tuynidi Tuynidi
/Image/team/images/20140516021315.gif Guinea Xích Đạo
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Benin Benin
/Image/team/images/20140516020458.gif Rwanda
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Zimbabwe Zimbabwe
/Image/team/images/2009615162037.gif Lesotho
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Angiêri Angiêri
/Image/team/images/2009614211450.gif Guinea
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Uganda Uganda
/Image/team/images/20140524133320.jpg Botswana
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Marốc Marốc
/Image/team/images/20140524130635.jpg Zambia
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Mali Mali
/Image/team/images/20160611122106.jpg Ghana
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Cameroon Cameroon
/Image/team/images/2009614214352.gif Cape Verde
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Mauritania Mauritania
/Image/team/images/2009614222412.gif Sudan
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Togo Togo
/Image/team/images/20140514011714.jpg Nam Sudan
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Gambia Gambia
/Image/team/images/20140514021243.jpg Seychelles
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Kenya Kenya
/Image/team/images/200712171771444533.gif Burundi
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Ai Cập Ai Cập
/Image/team/images/20140520141907.png Burkina Faso
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Sierra Leone Sierra Leone
/Image/team/images/20140520103904.jpg Djibouti
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Namibia Namibia
/Image/team/images/2009614222748.gif Liberia
   
   
   
Ngày 08/06
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Mauritania Mauritania
/Image/team/images/20140524121814.jpg Senegal
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Chad Chad
/Image/team/images/20140514013133.jpg Comoros
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Madagascar Madagascar
/Image/team/images/20140520141726.png Mali
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Angola Angola
/Image/team/images/20140520140945.png Cameroon
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Mauritius Mauritius
/Image/team/images/20140514015826.jpg Eswatini
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Kenya Kenya
/Image/team/images/20190903104109.jpg Bờ Biển Ngà
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Djibouti Djibouti
/Image/team/images/20095495656.gif Ethiopia
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Guinea Xích Đạo Guinea Xích Đạo
/Image/team/images/20091010200515.bmp Malawi
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Sao Tome Principe Sao Tome Principe
/Image/team/images/2009614222748.gif Liberia
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Benin Benin
/Image/team/images/2008521691398565.gif Nigeria
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Nam Phi Nam Phi
/Image/team/images/20140523143152.png Zimbabwe
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Guinea Guinea
/Image/team/images/2009614215304.gif Mozambique
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Uganda Uganda
/Image/team/images/20140520134724.jpg Angiêri
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
CH Congo CH Congo
/Image/team/images/20140524132933.jpg Togo
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Nam Sudan Nam Sudan
/Image/team/images/2009614222412.gif Sudan
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Ghana Ghana
/Image/team/images/20140523143933.png CH Trung Phi
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Cape Verde Cape Verde
/Image/team/images/20161111112839.png Libi
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Gabon Gabon
/Image/team/images/2009614223429.gif Gambia
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Seychelles Seychelles
/Image/team/images/200712171771444533.gif Burundi
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Burkina Faso Burkina Faso
/Image/team/images/20140524123347.jpg Sierra Leone
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Guinea Bissau Guinea Bissau
/Image/team/images/20140520134530.jpg Ai Cập
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Namibia Namibia
/Image/team/images/20161111112956.png Tuynidi
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Lesotho Lesotho
/Image/team/images/20140516020458.gif Rwanda
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Congo Congo
/Image/team/images/20140524131221.jpg Marốc
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Zambia Zambia
/Image/team/images/200712171710311136.gif Tanzania
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Somalia Somalia
/Image/team/images/20140524133320.jpg Botswana
   
   
   
Ngày 17/03
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Eswatini Eswatini
/Image/team/images/20140520140945.png Cameroon
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
CH Congo CH Congo
/Image/team/images/20140514011714.jpg Nam Sudan
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Togo Togo
/Image/team/images/20140516013744.gif Mauritania
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Comoros Comoros
/Image/team/images/20140520141726.png Mali
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Burkina Faso Burkina Faso
/Image/team/images/20140520103904.jpg Djibouti
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Sierra Leone Sierra Leone
/Image/team/images/20140514013021.jpg Guinea Bissau
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Burundi Burundi
/Image/team/images/20190903104109.jpg Bờ Biển Ngà
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Gambia Gambia
/Image/team/images/20140523143750.png Kenya
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Liberia Liberia
/Image/team/images/20161111112956.png Tuynidi
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Nam Phi Nam Phi
/Image/team/images/2009615162037.gif Lesotho
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Guinea Guinea
/Image/team/images/20140520103954.jpg Somalia
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Niger Niger
/Image/team/images/20140524131221.jpg Marốc
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Cape Verde Cape Verde
/Image/team/images/2009615160704.gif Mauritius
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Libi Libi
/Image/team/images/20140523142546.png Angola
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Sudan Sudan
/Image/team/images/20140524121814.jpg Senegal
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
CH Trung Phi CH Trung Phi
/Image/team/images/2009614222535.gif Madagascar
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Ghana Ghana
/Image/team/images/20140520142951.jpg Chad
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Ethiopia Ethiopia
/Image/team/images/20140520134530.jpg Ai Cập
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Gabon Gabon
/Image/team/images/20140514021243.jpg Seychelles
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Guinea Xích Đạo Guinea Xích Đạo
/Image/team/images/20111111154504.gif Sao Tome Principe
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Malawi Malawi
/Image/team/images/20190627164837.jpg Namibia
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Rwanda Rwanda
/Image/team/images/2008521691398565.gif Nigeria
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Zimbabwe Zimbabwe
/Image/team/images/20140523143030.png Benin
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Botswana Botswana
/Image/team/images/20140520134724.jpg Angiêri
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Mozambique Mozambique
/Image/team/images/20170120114502.jpg Uganda
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Tanzania Tanzania
/Image/team/images/20140524133438.jpg Congo
   
   
   
Ngày 24/03
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Comoros Comoros
/Image/team/images/20140520142951.jpg Chad
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Mali Mali
/Image/team/images/20140523143933.png CH Trung Phi
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Angola Angola
/Image/team/images/2009614214352.gif Cape Verde
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Eswatini Eswatini
/Image/team/images/2009615160704.gif Mauritius
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Senegal Senegal
/Image/team/images/20140524132933.jpg Togo
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Bờ Biển Ngà Bờ Biển Ngà
/Image/team/images/2009614223429.gif Gambia
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Ethiopia Ethiopia
/Image/team/images/20140520103904.jpg Djibouti
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Benin Benin
/Image/team/images/20140524122624.jpg Nam Phi
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Rwanda Rwanda
/Image/team/images/2009615162037.gif Lesotho
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Liberia Liberia
/Image/team/images/20111111154504.gif Sao Tome Principe
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Tuynidi Tuynidi
/Image/team/images/20091010200515.bmp Malawi
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Angiêri Angiêri
/Image/team/images/2009614215304.gif Mozambique
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Uganda Uganda
/Image/team/images/2009614211450.gif Guinea
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Marốc Marốc
/Image/team/images/200712171710311136.gif Tanzania
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Madagascar Madagascar
/Image/team/images/20160611122106.jpg Ghana
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Cameroon Cameroon
/Image/team/images/20161111112839.png Libi
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Mauritania Mauritania
/Image/team/images/20140524132814.jpg CH Congo
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Sudan Sudan
/Image/team/images/20140514011714.jpg Nam Sudan
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Burundi Burundi
/Image/team/images/20140514021243.jpg Seychelles
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Kenya Kenya
/Image/team/images/20140524132652.jpg Gabon
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Ai Cập Ai Cập
/Image/team/images/20140524123347.jpg Sierra Leone
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Guinea Bissau Guinea Bissau
/Image/team/images/20140520141907.png Burkina Faso
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Nigeria Nigeria
/Image/team/images/20140523143152.png Zimbabwe
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Namibia Namibia
/Image/team/images/20140516021315.gif Guinea Xích Đạo
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Botswana Botswana
/Image/team/images/20140520103954.jpg Somalia
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Congo Congo
/Image/team/images/20140524130635.jpg Zambia
   
   
   
Ngày 01/09
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Mauritania Mauritania
/Image/team/images/20140524132933.jpg Togo
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Tuynidi Tuynidi
/Image/team/images/2009614222748.gif Liberia
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Nigeria Nigeria
/Image/team/images/20140516020458.gif Rwanda
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Ai Cập Ai Cập
/Image/team/images/20095495656.gif Ethiopia
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Marốc Marốc
/Image/team/images/20140523143507.png Niger
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Bờ Biển Ngà Bờ Biển Ngà
/Image/team/images/200712171771444533.gif Burundi
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Djibouti Djibouti
/Image/team/images/20140520141907.png Burkina Faso
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Uganda Uganda
/Image/team/images/2009614215304.gif Mozambique
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Nam Sudan Nam Sudan
/Image/team/images/20140524132814.jpg CH Congo
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Madagascar Madagascar
/Image/team/images/20140523143933.png CH Trung Phi
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Cameroon Cameroon
/Image/team/images/20140514015826.jpg Eswatini
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Congo Congo
/Image/team/images/200712171710311136.gif Tanzania
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Seychelles Seychelles
/Image/team/images/20140524132652.jpg Gabon
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Guinea Bissau Guinea Bissau
/Image/team/images/20140524123347.jpg Sierra Leone
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Sao Tome Principe Sao Tome Principe
/Image/team/images/20140516021315.gif Guinea Xích Đạo
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Chad Chad
/Image/team/images/20160611122106.jpg Ghana
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Lesotho Lesotho
/Image/team/images/20140524122624.jpg Nam Phi
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Angola Angola
/Image/team/images/20161111112839.png Libi
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Somalia Somalia
/Image/team/images/2009614211450.gif Guinea
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Namibia Namibia
/Image/team/images/20091010200515.bmp Malawi
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Senegal Senegal
/Image/team/images/2009614222412.gif Sudan
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Benin Benin
/Image/team/images/20140523143152.png Zimbabwe
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Mali Mali
/Image/team/images/20140514013133.jpg Comoros
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Mauritius Mauritius
/Image/team/images/2009614214352.gif Cape Verde
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Kenya Kenya
/Image/team/images/2009614223429.gif Gambia
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Angiêri Angiêri
/Image/team/images/20140524133320.jpg Botswana
   
   
   
Ngày 08/09
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Burkina Faso Burkina Faso
/Image/team/images/20140520134530.jpg Ai Cập
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Sierra Leone Sierra Leone
/Image/team/images/20095495656.gif Ethiopia
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Malawi Malawi
/Image/team/images/2009614222748.gif Liberia
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Nam Phi Nam Phi
/Image/team/images/2008521691398565.gif Nigeria
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Mozambique Mozambique
/Image/team/images/20140524133320.jpg Botswana
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Zambia Zambia
/Image/team/images/20140524131221.jpg Marốc
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Angola Angola
/Image/team/images/2009615160704.gif Mauritius
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Libi Libi
/Image/team/images/20140514015826.jpg Eswatini
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Mauritania Mauritania
/Image/team/images/20140514011714.jpg Nam Sudan
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
CH Trung Phi CH Trung Phi
/Image/team/images/20140514013133.jpg Comoros
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Madagascar Madagascar
/Image/team/images/20140520142951.jpg Chad
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Gambia Gambia
/Image/team/images/200712171771444533.gif Burundi
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Guinea Bissau Guinea Bissau
/Image/team/images/20140520103904.jpg Djibouti
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Guinea Xích Đạo Guinea Xích Đạo
/Image/team/images/20161111112956.png Tuynidi
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Namibia Namibia
/Image/team/images/20111111154504.gif Sao Tome Principe
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Benin Benin
/Image/team/images/2009615162037.gif Lesotho
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Zimbabwe Zimbabwe
/Image/team/images/20140516020458.gif Rwanda
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Guinea Guinea
/Image/team/images/20140520134724.jpg Angiêri
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Uganda Uganda
/Image/team/images/20140520103954.jpg Somalia
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Tanzania Tanzania
/Image/team/images/20140523143507.png Niger
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Cape Verde Cape Verde
/Image/team/images/20140520140945.png Cameroon
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
CH Congo CH Congo
/Image/team/images/20140524121814.jpg Senegal
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Togo Togo
/Image/team/images/2009614222412.gif Sudan
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Ghana Ghana
/Image/team/images/20140520141726.png Mali
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Gabon Gabon
/Image/team/images/20190903104109.jpg Bờ Biển Ngà
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Kenya Kenya
/Image/team/images/20140514021243.jpg Seychelles
   
   
   
Ngày 06/10
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Lesotho Lesotho
/Image/team/images/2008521691398565.gif Nigeria
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Zimbabwe Zimbabwe
/Image/team/images/20140524122624.jpg Nam Phi
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Ethiopia Ethiopia
/Image/team/images/20140514013021.jpg Guinea Bissau
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Liberia Liberia
/Image/team/images/20190627164837.jpg Namibia
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Sao Tome Principe Sao Tome Principe
/Image/team/images/20161111112956.png Tuynidi
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Botswana Botswana
/Image/team/images/20170120114502.jpg Uganda
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Somalia Somalia
/Image/team/images/20140520134724.jpg Angiêri
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Tanzania Tanzania
/Image/team/images/20140524130635.jpg Zambia
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Chad Chad
/Image/team/images/20140520141726.png Mali
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Libi Libi
/Image/team/images/2009614214352.gif Cape Verde
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Nam Sudan Nam Sudan
/Image/team/images/20140524121814.jpg Senegal
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Togo Togo
/Image/team/images/20140524132814.jpg CH Congo
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Burundi Burundi
/Image/team/images/20140523143750.png Kenya
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Seychelles Seychelles
/Image/team/images/20190903104109.jpg Bờ Biển Ngà
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Rwanda Rwanda
/Image/team/images/20140523143030.png Benin
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Djibouti Djibouti
/Image/team/images/20140520134530.jpg Ai Cập
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Sierra Leone Sierra Leone
/Image/team/images/20140520141907.png Burkina Faso
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Malawi Malawi
/Image/team/images/20140516021315.gif Guinea Xích Đạo
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Mozambique Mozambique
/Image/team/images/2009614211450.gif Guinea
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Niger Niger
/Image/team/images/20140524133438.jpg Congo
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
CH Trung Phi CH Trung Phi
/Image/team/images/20160611122106.jpg Ghana
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Comoros Comoros
/Image/team/images/2009614222535.gif Madagascar
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Eswatini Eswatini
/Image/team/images/20140523142546.png Angola
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Mauritius Mauritius
/Image/team/images/20140520140945.png Cameroon
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Sudan Sudan
/Image/team/images/20140516013744.gif Mauritania
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Gambia Gambia
/Image/team/images/20140524132652.jpg Gabon
   
   
   
Ngày 13/10
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Sao Tome Principe Sao Tome Principe
/Image/team/images/20091010200515.bmp Malawi
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Nam Sudan Nam Sudan
/Image/team/images/20140524132933.jpg Togo
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Nigeria Nigeria
/Image/team/images/20140523143030.png Benin
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Burkina Faso Burkina Faso
/Image/team/images/20095495656.gif Ethiopia
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Seychelles Seychelles
/Image/team/images/2009614223429.gif Gambia
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Guinea Guinea
/Image/team/images/20140524133320.jpg Botswana
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Ai Cập Ai Cập
/Image/team/images/20140514013021.jpg Guinea Bissau
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Senegal Senegal
/Image/team/images/20140516013744.gif Mauritania
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Chad Chad
/Image/team/images/20140523143933.png CH Trung Phi
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Cameroon Cameroon
/Image/team/images/20140523142546.png Angola
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Zambia Zambia
/Image/team/images/20140523143507.png Niger
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Bờ Biển Ngà Bờ Biển Ngà
/Image/team/images/20140523143750.png Kenya
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Guinea Xích Đạo Guinea Xích Đạo
/Image/team/images/2009614222748.gif Liberia
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Lesotho Lesotho
/Image/team/images/20140523143152.png Zimbabwe
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Mali Mali
/Image/team/images/2009614222535.gif Madagascar
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Djibouti Djibouti
/Image/team/images/20140524123347.jpg Sierra Leone
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Mauritius Mauritius
/Image/team/images/20161111112839.png Libi
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Marốc Marốc
/Image/team/images/20140524133438.jpg Congo
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Angiêri Angiêri
/Image/team/images/20170120114502.jpg Uganda
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
CH Congo CH Congo
/Image/team/images/2009614222412.gif Sudan
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Tuynidi Tuynidi
/Image/team/images/20190627164837.jpg Namibia
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Ghana Ghana
/Image/team/images/20140514013133.jpg Comoros
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Nam Phi Nam Phi
/Image/team/images/20140516020458.gif Rwanda
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Cape Verde Cape Verde
/Image/team/images/20140514015826.jpg Eswatini
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Gabon Gabon
/Image/team/images/200712171771444533.gif Burundi
   
   
   
20:00 Vòng loại World Cup Châu Phi
Somalia Somalia
/Image/team/images/2009614215304.gif Mozambique
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

Lịch thi đấu bóng đá Vòng loại World Cup Châu Phi hôm nay mới nhất. Xem LTĐ BD Vòng loại World Cup Châu Phi ngày mai sớm nhất tại Bongda433.

Lịch bóng đá Vòng loại World Cup Châu Phi hôm nay và ngày mai mới nhất

Xem ngay lịch bóng đá Vòng loại World Cup Châu Phi mới nhất qua dữ liệu được cập nhật tự động, chính xác từ hệ thống DATA bóng đá CHUẨN XÁC.

Bongda433.com cập nhật Ltđ bđ Vòng loại World Cup Châu Phi từng ngày cho mỗi trận theo giờ Việt Nam đầy đủ chi tiết nhất. Ngoài cung cấp lịch thi đấu bóng đá các bạn có thể theo dõi đầy đủ tỷ lệ cá cược, soi kèo, kết quả bóng đá sớm nhất.