CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA WEBSITE 

 

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website của bongda433.

Khi sử dụng Website, bạn thừa nhận rằng bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Chính sách bảo mật của Bongda433.com

Chính sách bảo mật

Theo dõi chính sách bảo mật của bongda433 dưới đây để hiểu hơn những cam kết  nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

1. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân mà bạn cung cấp thông qua trang web này và sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin đó khỏi truy cập trái phép. Mặc dù chúng tôi nỗ lực hết sức, không thể đảm bảo ngăn chặn hoàn toàn mọi truy cập trái phép. Trong trường hợp có truy cập trái phép xảy ra ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, Bongda433 không chịu trách nhiệm đến truy cập trái phép đó.

2.    Bongda433.com có thể thu thập thông tin về bạn và máy tính của bạn, bao gồm địa chỉ IP và thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi hoặc gửi đến trang web, cũng như thông tin mà chúng tôi thu được thông qua email mà bạn gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đảm bảo bạn có trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web của chúng tôi, cung cấp thông tin liên quan, hỗ trợ dịch vụ khi cần thiết và thông báo về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến dịch vụ của chúng tôi. Để rõ ràng, chúng tôi sẽ không thu thập thông tin về thẻ tín dụng, số CMND, số hộ chiếu hoặc bất kỳ thông tin khác mà bạn không tự nguyện cung cấp cho chúng tôi.

3.    Chúng tôi sử dụng Cookies, một công nghệ lưu trữ thông tin trên máy tính của người truy cập, nhằm cung cấp trải nghiệm trang web tiện lợi hơn. Cookies giữ lại trạng thái từ lần truy cập trước của bạn và sử dụng thông tin đó để cung cấp trạng thái tương tự khi bạn truy cập lại. Tuy nhiên, bạn có thể tắt cookies hoặc thiết lập cảnh báo trên trình duyệt Internet để được thông báo trước khi cookies được sử dụng, thông qua việc thay đổi cài đặt của trình duyệt.

4.    Chúng tôi cung cấp cho bạn lựa chọn chia sẻ một số thông tin xã hội với các trang web mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter. Nếu bạn quyết định chia sẻ, thông tin mà bạn tiết lộ có thể được sử dụng bởi các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba này. Vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư của họ để biết thêm thông tin chi tiết.

5.    Chúng tôi có quyền chỉnh sửa và bổ sung Chính sách bảo mật này khi cần thiết, vào bất kỳ thời điểm nào. Các cập nhật Chính sách bảo mật sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi và sẽ được đánh dấu ngày tháng để bạn có thể nhận biết phiên bản mới nhất.