Kqbd VĐQG Ả Rập Xê-út đêm qua và rạng sáng hôm nay

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả VĐQG Ả Rập Xê-út
Kết quả VĐQG Ả Rập Xê-út (40)
#
Ngày 19/05
01:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al Ahli Jeddah Al Ahli Jeddah
/Image/team/images/20130912184407.png Abha
HT 2 0
FT 5 1
# 8 0
   
   
   
Ngày 18/05
23:20 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al-Taawon Al-Taawon
/Image/team/images/20130912181034.png Al-Shabab(KSA)
HT 0 0
FT 1 0
# 5 8
   
   
   
23:20 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al-Hazm Al-Hazm
/Image/team/images/20200323180211.png Al-Riyadh
HT 0 0
FT 1 1
# 3 2
   
   
   
01:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al-Ettifaq Al-Ettifaq
Image/team/images/7096/1gq1dn26c72y.png Al-Akhdoud
1
HT 0 0
FT 1 1
# 6 3
   
   
   
01:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al-Nassr Al-Nassr
/Image/team/images/20130912172807.png Al Hilal
HT 1 0
FT 1 1
# 3 6
   
   
   
Ngày 17/05
23:15 VĐQG Ả Rập Xê-út
Dhamk Dhamk
/Image/team/images/20180201112454.png Al-Feiha
HT 0 1
FT 1 1
# 4 3
   
   
   
01:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al-Wehda Al-Wehda
/Image/team/images/20130912173049.png Al Raed
HT 0 0
FT 0 1
# 7 5
   
   
   
01:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al-Khaleej Al-Khaleej
/Image/team/images/20130912172913.png Al Ittihad(KSA)
HT 0 1
FT 1 1
# 4 6
   
   
   
Ngày 16/05
22:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al-Tai Al-Tai
/Image/team/images/20130912172658.png Al-Fateh
1
HT 1 1
FT 3 1
# 6 1
   
   
   
Ngày 12/05
01:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al-Shabab(KSA) Al-Shabab(KSA)
/Image/team/images/20130912172422.png Al Ahli Jeddah
HT 1 1
FT 1 2
# 5 3
   
   
   
Ngày 11/05
22:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al Raed Al Raed
/Image/team/images/2007101164526.gif Al-Tai
HT 0 1
FT 1 1
# 3 0
   
   
   
22:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al Hilal Al Hilal
/Image/team/images/20121218192335.gif Al-Hazm
HT 4 1
FT 4 1
# 8 7
   
   
   
01:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al Ittihad(KSA) Al Ittihad(KSA)
/Image/team/images/2007101164628.gif Al-Ettifaq
HT 0 4
FT 0 5
# 4 0
   
   
   
01:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al-Khaleej Al-Khaleej
/Image/team/images/20130912191505.png Al-Wehda
1
HT 0 1
FT 1 2
# 2 3
   
   
   
Ngày 10/05
22:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Abha Abha
/Image/team/images/20191213175228.png Dhamk
HT 0 0
FT 0 0
# 3 5
   
   
   
01:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al-Akhdoud Al-Akhdoud
/Image/team/images/20190311095734.png Al-Nassr
HT 0 2
FT 2 3
# 7 2
   
   
   
Ngày 09/05
22:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al-Feiha Al-Feiha
/Image/team/images/20130912172658.png Al-Fateh
HT 1 0
FT 2 2
# 3 3
   
   
   
22:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al-Riyadh Al-Riyadh
/Image/team/images/20130912173458.png Al-Taawon
HT 0 0
FT 0 0
# 6 5
   
   
   
Ngày 07/05
01:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al Ahli Jeddah Al Ahli Jeddah
/Image/team/images/20130912172807.png Al Hilal
HT 1 0
FT 1 2
# 2 3
   
   
   
Ngày 05/05
01:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al-Nassr Al-Nassr
/Image/team/images/20130912191505.png Al-Wehda
HT 4 0
FT 6 0
# 6 3
   
   
   
Ngày 04/05
22:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al-Shabab(KSA) Al-Shabab(KSA)
/Image/team/images/20130912173049.png Al Raed
1
HT 0 0
FT 2 0
# 10 0
   
   
   
22:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al-Tai Al-Tai
/Image/team/images/20130912185702.png Al-Khaleej
HT 0 0
FT 0 0
# 5 5
   
   
   
01:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Abha Abha
/Image/team/images/20130912172913.png Al Ittihad(KSA)
HT 0 0
FT 3 1
# 2 7
   
   
   
01:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al-Ettifaq Al-Ettifaq
/Image/team/images/20180201112454.png Al-Feiha
HT 0 0
FT 1 2
# 14 2
   
   
   
Ngày 03/05
22:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al-Taawon Al-Taawon
/Image/team/images/20130912172807.png Al Hilal
HT 0 1
FT 0 3
# 5 5
   
   
   
01:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al Ahli Jeddah Al Ahli Jeddah
/Image/team/images/20191213175228.png Dhamk
1
HT 4 0
FT 4 1
# 2 0
   
   
   
01:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al-Fateh Al-Fateh
/Image/team/images/20200323180211.png Al-Riyadh
1
HT 1 0
FT 2 2
# 4 1
   
   
   
Ngày 02/05
22:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al-Hazm Al-Hazm
Image/team/images/7096/1gq1dn26c72y.png Al-Akhdoud
HT 0 0
FT 0 0
# 7 3
   
   
   
Ngày 28/04
01:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al-Khaleej Al-Khaleej
/Image/team/images/20190311095734.png Al-Nassr
HT 0 0
FT 0 1
# 4 4
   
   
   
Ngày 27/04
22:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al Raed Al Raed
/Image/team/images/2007101164628.gif Al-Ettifaq
HT 1 0
FT 2 2
# 1 13
   
   
   
22:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al-Akhdoud Al-Akhdoud
/Image/team/images/20130912184407.png Abha
HT 1 0
FT 4 0
# 5 1
   
   
   
01:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al Ittihad(KSA) Al Ittihad(KSA)
/Image/team/images/20130912181034.png Al-Shabab(KSA)
HT 0 0
FT 1 3
# 3 1
   
   
   
Ngày 26/04
22:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al Hilal Al Hilal
/Image/team/images/20130912172658.png Al-Fateh
HT 0 0
FT 3 1
# 8 4
   
   
   
22:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Dhamk Dhamk
/Image/team/images/20130912173458.png Al-Taawon
1
HT 0 0
FT 0 1
# 2 2
   
   
   
01:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al-Wehda Al-Wehda
/Image/team/images/20121218192335.gif Al-Hazm
1
HT 0 0
FT 0 2
# 5 5
   
   
   
01:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al-Riyadh Al-Riyadh
/Image/team/images/20130912172422.png Al Ahli Jeddah
HT 1 1
FT 2 1
# 1 5
   
   
   
Ngày 25/04
22:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al-Feiha Al-Feiha
/Image/team/images/2007101164526.gif Al-Tai
HT 0 0
FT 1 0
# 4 6
   
   
   
Ngày 21/04
01:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al-Ettifaq Al-Ettifaq
/Image/team/images/20130912191505.png Al-Wehda
HT 0 0
FT 0 0
# 6 3
   
   
   
01:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al-Hazm Al-Hazm
/Image/team/images/20130912172913.png Al Ittihad(KSA)
HT 0 1
FT 2 3
# 4 11
   
   
   
Ngày 20/04
22:00 VĐQG Ả Rập Xê-út
Al-Akhdoud Al-Akhdoud
/Image/team/images/20191213175228.png Dhamk
HT 0 2
FT 1 2
# 4 1
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

Kqbd VĐQG Ả Rập Xê-út hôm nay mới nhất. Bongda433.com cập nhật kết quả bóng đá VĐQG Ả Rập Xê-út đêm qua và rạng sáng nay chính xác nhanh nhất.

Kết quả bóng đá (kqbd) VĐQG Ả Rập Xê-út hôm nay và rạng sáng ngày mai

Kết quả VĐQG Ả Rập Xê-út hôm nay được cập nhật đầy đủ nhất tại Bongda433. Tất cả các trận đấu thuộc giải VĐQG Ả Rập Xê-út đều được cập nhật tại chuyên mục kết quả bóng đá VĐQG Ả Rập Xê-út nhanh nhất và chính xác nhất. Kqbđ hôm nay của các đội bóng sẽ được cập nhật theo thời gian thực.

Xem kết quả bóng đá VĐQG Ả Rập Xê-út 19/05/2024 Vòng 32 CHÍNH XÁC nhất.