Kqbd VĐQG Nữ Bắc NSW Úc đêm qua và rạng sáng hôm nay

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Kết quả VĐQG Nữ Bắc NSW Úc (40)
#
Ngày 07/07
16:10 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Broadmeadow Magic Nữ Broadmeadow Magic Nữ
Image/team/images/54064/1gy95z64ar2s.png Charlestown Azzuri Nữ
HT 3 0
FT 4 4
# 8 8
   
   
   
12:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Adamstown Rosebud Nữ Adamstown Rosebud Nữ
Central Coast Mariners (W)
HT 3 0
FT 8 1
# 0 0
   
   
   
Ngày 29/06
13:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Charlestown Azzuri Nữ Charlestown Azzuri Nữ
Image/team/images/38371/1gynxgyyn329.png Adamstown Rosebud Nữ
HT 2 0
FT 5 1
# 7 4
   
   
   
13:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Maitland FC Nữ Maitland FC Nữ
Image/team/images/53939/1gy95z64a3b.png Broadmeadow Magic Nữ
HT 2 0
FT 3 0
# 3 3
   
   
   
Ngày 22/06
16:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Adamstown Rosebud Nữ Adamstown Rosebud Nữ
Image/team/images/53306/1gzqdrg3ty1x.png Newcastle Olympic FC Nữ
HT 0 0
FT 2 3
# 6 8
   
   
   
13:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
New Lambton FC Nữ New Lambton FC Nữ
Image/team/images/53939/1gy95z64a3b.png Broadmeadow Magic Nữ
HT 4 0
FT 6 0
# 5 4
   
   
   
Ngày 16/06
13:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Maitland FC Nữ Maitland FC Nữ
Image/team/images/38371/1gynxgyyn329.png Adamstown Rosebud Nữ
HT 1 0
FT 4 1
# 4 2
   
   
   
13:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
New Lambton FC Nữ New Lambton FC Nữ
Image/team/images/54064/1gy95z64ar2s.png Charlestown Azzuri Nữ
HT 2 3
FT 4 6
# 0 0
   
   
   
Ngày 05/06
17:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Newcastle Olympic FC Nữ Newcastle Olympic FC Nữ
Image/team/images/38371/1gynxgyyn329.png Adamstown Rosebud Nữ
HT 2 0
FT 3 0
# 8 6
   
   
   
Ngày 29/05
17:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
New Lambton FC Nữ New Lambton FC Nữ
Image/team/images/54669/1gynxgyyna26.png Maitland FC Nữ
HT 2 2
FT 3 2
# 6 8
   
   
   
Ngày 25/05
13:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Charlestown Azzuri Nữ Charlestown Azzuri Nữ
Image/team/images/53306/1gzqdrg3ty1x.png Newcastle Olympic FC Nữ
HT 0 1
FT 0 3
# 7 6
   
   
   
13:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
New Lambton FC Nữ New Lambton FC Nữ
Image/team/images/38371/1gynxgyyn329.png Adamstown Rosebud Nữ
HT 0 2
FT 0 2
# 4 5
   
   
   
Ngày 22/05
16:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Broadmeadow Magic Nữ Broadmeadow Magic Nữ
Image/team/images/53306/1gzqdrg3ty1x.png Newcastle Olympic FC Nữ
1
HT 0 1
FT 0 4
# 2 6
   
   
   
Ngày 15/05
15:15 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Newcastle Olympic FC Nữ Newcastle Olympic FC Nữ
Image/team/images/53620/1h0y004e31a.png New Lambton FC Nữ
HT 2 0
FT 4 0
# 7 1
   
   
   
Ngày 12/05
13:10 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Maitland FC Nữ Maitland FC Nữ
Image/team/images/53306/1gzqdrg3ty1x.png Newcastle Olympic FC Nữ
1
HT 1 1
FT 3 2
# 5 3
   
   
   
Ngày 11/05
15:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Adamstown Rosebud Nữ Adamstown Rosebud Nữ
Image/team/images/53939/1gy95z64a3b.png Broadmeadow Magic Nữ
HT 1 2
FT 2 5
# 6 7
   
   
   
Ngày 04/05
13:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Charlestown Azzuri Nữ Charlestown Azzuri Nữ
Image/team/images/53939/1gy95z64a3b.png Broadmeadow Magic Nữ
HT 1 3
FT 2 6
# 5 6
   
   
   
Ngày 01/05
17:15 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
New Lambton FC Nữ New Lambton FC Nữ
Image/team/images/53939/1gy95z64a3b.png Broadmeadow Magic Nữ
HT 1 0
FT 3 3
# 0 17
   
   
   
Ngày 28/04
13:10 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Maitland FC Nữ Maitland FC Nữ
Image/team/images/53939/1gy95z64a3b.png Broadmeadow Magic Nữ
1
HT 4 0
FT 5 1
# 4 3
   
   
   
Ngày 27/04
16:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Adamstown Rosebud Nữ Adamstown Rosebud Nữ
Image/team/images/54064/1gy95z64ar2s.png Charlestown Azzuri Nữ
HT 1 3
FT 3 4
# 3 7
   
   
   
Ngày 13/04
16:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Adamstown Rosebud Nữ Adamstown Rosebud Nữ
Image/team/images/54669/1gynxgyyna26.png Maitland FC Nữ
HT 0 1
FT 0 3
# 1 4
   
   
   
13:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Charlestown Azzuri Nữ Charlestown Azzuri Nữ
Image/team/images/53620/1h0y004e31a.png New Lambton FC Nữ
HT 2 0
FT 4 1
# 11 1
   
   
   
Ngày 07/04
13:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Warners Bay FC Nữ Warners Bay FC Nữ
Image/team/images/38371/1gynxgyyn329.png Adamstown Rosebud Nữ
HT 4 5
FT 5 8
# 1 6
   
   
   
Ngày 23/03
15:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Adamstown Rosebud Nữ Adamstown Rosebud Nữ
Image/team/images/53620/1h0y004e31a.png New Lambton FC Nữ
1
HT 1 0
FT 2 0
# 4 0
   
   
   
12:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Newcastle Olympic FC Nữ Newcastle Olympic FC Nữ
Image/team/images/54064/1gy95z64ar2s.png Charlestown Azzuri Nữ
HT 0 1
FT 0 2
# 6 18
   
   
   
Ngày 16/03
14:30 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Newcastle Olympic FC Nữ Newcastle Olympic FC Nữ
Image/team/images/54669/1gynxgyyna26.png Maitland FC Nữ
HT 1 1
FT 1 2
# 9 2
   
   
   
Ngày 15/03
16:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Broadmeadow Magic Nữ Broadmeadow Magic Nữ
Image/team/images/38371/1gynxgyyn329.png Adamstown Rosebud Nữ
HT 3 0
FT 7 0
# 3 3
   
   
   
Ngày 10/03
12:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
New Lambton FC Nữ New Lambton FC Nữ
Image/team/images/53306/1gzqdrg3ty1x.png Newcastle Olympic FC Nữ
1
HT 1 1
FT 1 6
# 1 8
   
   
   
Ngày 08/03
16:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Broadmeadow Magic Nữ Broadmeadow Magic Nữ
Image/team/images/54064/1gy95z64ar2s.png Charlestown Azzuri Nữ
1
HT 0 1
FT 1 1
# 8 6
   
   
   
Ngày 05/03
16:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Charlestown Azzuri Nữ Charlestown Azzuri Nữ
Image/team/images/54669/1gynxgyyna26.png Maitland FC Nữ
HT 0 2
FT 2 4
# 8 6
   
   
   
Ngày 02/03
12:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Charlestown Azzuri Nữ Charlestown Azzuri Nữ
Image/team/images/38371/1gynxgyyn329.png Adamstown Rosebud Nữ
HT 3 0
FT 4 1
# 7 8
   
   
   
Ngày 01/03
16:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Broadmeadow Magic Nữ Broadmeadow Magic Nữ
Image/team/images/54669/1gynxgyyna26.png Maitland FC Nữ
HT 1 1
FT 2 1
# 3 3
   
   
   
Ngày 24/02
15:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Adamstown Rosebud Nữ Adamstown Rosebud Nữ
Image/team/images/53306/1gzqdrg3ty1x.png Newcastle Olympic FC Nữ
HT 0 5
FT 0 9
# 3 14
   
   
   
12:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Broadmeadow Magic Nữ Broadmeadow Magic Nữ
Image/team/images/53620/1h0y004e31a.png New Lambton FC Nữ
HT 2 1
FT 3 2
# 9 4
   
   
   
Ngày 10/09
14:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Broadmeadow Magic (W) Broadmeadow Magic (W)
Image/team/images/53306/1gzqdrg3ty1x.png Newcastle Olympic FC (W)
HT 1 1
FT 2 1
# 6 5
   
   
   
Ngày 02/09
13:45 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Newcastle Olympic FC (W) Newcastle Olympic FC (W)
Image/team/images/54669/1gynxgyyna26.png Maitland FC (W)
HT 1 0
FT 3 1
# 1 2
   
   
   
Ngày 26/08
13:45 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Maitland FC (W) Maitland FC (W)
Image/team/images/54064/1gy95z64ar2s.png Charlestown Azzuri (W)
HT 2 2
FT 4 2
# 8 3
   
   
   
Ngày 19/08
11:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Charlestown Azzuri (W) Charlestown Azzuri (W)
Image/team/images/53306/1gzqdrg3ty1x.png Newcastle Olympic FC (W)
HT 0 0
FT 0 5
# 0 0
   
   
   
Ngày 30/07
13:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
New Lambton FC (W) New Lambton FC (W)
Image/team/images/53306/1gzqdrg3ty1x.png Newcastle Olympic FC (W)
1
HT 0 1
FT 1 3
# 3 4
   
   
   
13:00 VĐQG Nữ Bắc NSW Úc
Maitland FC (W) Maitland FC (W)
Image/team/images/53939/1gy95z64a3b.png Broadmeadow Magic (W)
HT 1 2
FT 2 3
# 5 7
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

Kqbd VĐQG Nữ Bắc NSW Úc hôm nay mới nhất. Bongda433.com cập nhật kết quả bóng đá VĐQG Nữ Bắc NSW Úc đêm qua và rạng sáng nay chính xác nhanh nhất.

Kết quả bóng đá (kqbd) VĐQG Nữ Bắc NSW Úc hôm nay và rạng sáng ngày mai

Kết quả VĐQG Nữ Bắc NSW Úc hôm nay được cập nhật đầy đủ nhất tại Bongda433. Tất cả các trận đấu thuộc giải VĐQG Nữ Bắc NSW Úc đều được cập nhật tại chuyên mục kết quả bóng đá VĐQG Nữ Bắc NSW Úc nhanh nhất và chính xác nhất. Kqbđ hôm nay của các đội bóng sẽ được cập nhật theo thời gian thực.

Xem kết quả bóng đá VĐQG Nữ Bắc NSW Úc 16/07/2024 CHÍNH XÁC nhất.