Kqbd Australia Tasmania NPL U21 League đêm qua và rạng sáng hôm nay

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả Australia Tasmania NPL U21 League
Kết quả Australia Tasmania NPL U21 League (40)
#
Ngày 16/03
10:15 Australia Tasmania NPL U21 League
Launceston United U21 Launceston United U21
Image/team/images/65553/1gvs76tzvj3.png Glenorchy Knights FC U21
HT 3 1
FT 4 4
# 2 3
   
   
   
Ngày 16/09
10:00 Australia Tasmania NPL U21 League
Clarence Zebras FC U21 Clarence Zebras FC U21
Image/team/images/65554/1gvs76tzva2w.png Launceston City U21
HT 1 2
FT 1 2
# 3 0
   
   
   
Ngày 09/09
08:45 Australia Tasmania NPL U21 League
Glenorchy Knights FC U21 Glenorchy Knights FC U21
Image/team/images/65980/1gygw1xf8vt.png Devonport City U21
HT 0 1
FT 2 7
# 2 8
   
   
   
07:00 Australia Tasmania NPL U21 League
South Hobart U21 South Hobart U21
Image/team/images/65554/1gvs76tzva2w.png Launceston City U21
HT 1 0
FT 3 2
# 2 4
   
   
   
Ngày 02/09
09:30 Australia Tasmania NPL U21 League
Riverside Olympic U21 Riverside Olympic U21
Image/team/images/65551/1gxyv433y02g.png South Hobart U21
HT 1 2
FT 2 4
# 5 5
   
   
   
09:15 Australia Tasmania NPL U21 League
Kingborough Lions U21 Kingborough Lions U21
Image/team/images/65980/1gygw1xf8vt.png Devonport City U21
1
1
HT 0 2
FT 1 4
# 4 10
   
   
   
Ngày 01/09
15:00 Australia Tasmania NPL U21 League
Glenorchy Knights FC U21 Glenorchy Knights FC U21
Image/team/images/65690/1gwxajpjhwb.png Clarence Zebras FC U21
HT 2 1
FT 2 3
# 4 3
   
   
   
Ngày 30/08
15:00 Australia Tasmania NPL U21 League
Riverside Olympic U21 Riverside Olympic U21
Image/team/images/65554/1gvs76tzva2w.png Launceston City U21
HT 1 0
FT 1 0
# 3 4
   
   
   
Ngày 26/08
11:30 Australia Tasmania NPL U21 League
Launceston City U21 Launceston City U21
Image/team/images/65690/1gwxajpjhwb.png Clarence Zebras FC U21
HT 1 0
FT 1 0
# 4 4
   
   
   
Ngày 25/08
15:00 Australia Tasmania NPL U21 League
Kingborough Lions U21 Kingborough Lions U21
Image/team/images/65553/1gvs76tzvj3.png Glenorchy Knights FC U21
HT 0 3
FT 1 5
# 3 3
   
   
   
Ngày 23/08
15:00 Australia Tasmania NPL U21 League
Launceston United U21 Launceston United U21
Image/team/images/65980/1gygw1xf8vt.png Devonport City U21
HT 1 0
FT 1 5
# 4 6
   
   
   
Ngày 19/08
11:15 Australia Tasmania NPL U21 League
Launceston United U21 Launceston United U21
Image/team/images/65690/1gwxajpjhwb.png Clarence Zebras FC U21
HT 0 1
FT 1 5
# 3 2
   
   
   
Ngày 18/08
15:00 Australia Tasmania NPL U21 League
Glenorchy Knights FC U21 Glenorchy Knights FC U21
Image/team/images/65551/1gxyv433y02g.png South Hobart U21
HT 0 1
FT 0 8
# 5 3
   
   
   
Ngày 13/08
09:15 Australia Tasmania NPL U21 League
Clarence Zebras FC U21 Clarence Zebras FC U21
Image/team/images/65552/1gwxak5b9g2k.png Kingborough Lions U21
HT 1 0
FT 4 0
# 7 1
   
   
   
Ngày 12/08
11:30 Australia Tasmania NPL U21 League
Launceston City U21 Launceston City U21
Image/team/images/65980/1gygw1xf8vt.png Devonport City U21
HT 2 0
FT 3 0
# 4 3
   
   
   
08:45 Australia Tasmania NPL U21 League
South Hobart U21 South Hobart U21
Image/team/images/65903/1gxyv433ef1q.png Launceston United U21
HT 1 0
FT 3 0
# 9 2
   
   
   
Ngày 05/08
11:30 Australia Tasmania NPL U21 League
Launceston City U21 Launceston City U21
Image/team/images/65553/1gvs76tzvj3.png Glenorchy Knights FC U21
HT 2 0
FT 6 0
# 8 5
   
   
   
09:15 Australia Tasmania NPL U21 League
Clarence Zebras FC U21 Clarence Zebras FC U21
Image/team/images/65551/1gxyv433y02g.png South Hobart U21
HT 1 1
FT 4 3
# 3 1
   
   
   
09:15 Australia Tasmania NPL U21 League
Kingborough Lions U21 Kingborough Lions U21
Image/team/images/65747/1gwv5qr9r324.png Riverside Olympic U21
HT 0 1
FT 1 2
# 4 12
   
   
   
Ngày 30/07
08:45 Australia Tasmania NPL U21 League
South Hobart U21 South Hobart U21
Image/team/images/65552/1gwxak5b9g2k.png Kingborough Lions U21
HT 3 0
FT 4 0
# 8 1
   
   
   
Ngày 29/07
11:15 Australia Tasmania NPL U21 League
Glenorchy Knights FC U21 Glenorchy Knights FC U21
Image/team/images/65903/1gxyv433ef1q.png Launceston United U21
HT 1 1
FT 1 2
# 9 3
   
   
   
09:15 Australia Tasmania NPL U21 League
Devonport City U21 Devonport City U21
Image/team/images/65690/1gwxajpjhwb.png Clarence Zebras FC U21
HT 0 2
FT 1 2
# 2 5
   
   
   
Ngày 15/07
10:30 Australia Tasmania NPL U21 League
Launceston United U21 Launceston United U21
Image/team/images/65552/1gwxak5b9g2k.png Kingborough Lions U21
HT 0 0
FT 1 0
# 4 5
   
   
   
Ngày 09/07
09:15 Australia Tasmania NPL U21 League
Clarence Zebras FC U21 Clarence Zebras FC U21
Image/team/images/65553/1gvs76tzvj3.png Glenorchy Knights FC U21
HT 1 0
FT 1 0
# 5 6
   
   
   
08:45 Australia Tasmania NPL U21 League
Launceston United U21 Launceston United U21
Image/team/images/65554/1gvs76tzva2w.png Launceston City U21
HT 0 1
FT 0 2
# 5 4
   
   
   
Ngày 08/07
08:45 Australia Tasmania NPL U21 League
South Hobart U21 South Hobart U21
Image/team/images/65747/1gwv5qr9r324.png Riverside Olympic U21
HT 1 0
FT 2 1
# 2 5
   
   
   
Ngày 01/07
11:30 Australia Tasmania NPL U21 League
Launceston City U21 Launceston City U21
Image/team/images/65690/1gwxajpjhwb.png Clarence Zebras FC U21
HT 1 0
FT 2 1
# 3 4
   
   
   
Ngày 30/06
15:00 Australia Tasmania NPL U21 League
Riverside Olympic U21 Riverside Olympic U21
Image/team/images/65903/1gxyv433ef1q.png Launceston United U21
HT 1 1
FT 2 1
# 6 7
   
   
   
15:00 Australia Tasmania NPL U21 League
Glenorchy Knights FC U21 Glenorchy Knights FC U21
Image/team/images/65552/1gwxak5b9g2k.png Kingborough Lions U21
1
HT 0 2
FT 3 2
# 11 4
   
   
   
Ngày 25/06
08:45 Australia Tasmania NPL U21 League
South Hobart U21 South Hobart U21
Image/team/images/65553/1gvs76tzvj3.png Glenorchy Knights FC U21
HT 3 1
FT 8 2
# 6 1
   
   
   
Ngày 24/06
11:30 Australia Tasmania NPL U21 League
Launceston City U21 Launceston City U21
Image/team/images/65552/1gwxak5b9g2k.png Kingborough Lions U21
1
HT 0 2
FT 0 3
# 5 3
   
   
   
09:15 Australia Tasmania NPL U21 League
Clarence Zebras FC U21 Clarence Zebras FC U21
Image/team/images/65903/1gxyv433ef1q.png Launceston United U21
HT 2 0
FT 4 0
# 6 4
   
   
   
Ngày 17/06
11:30 Australia Tasmania NPL U21 League
Launceston City U21 Launceston City U21
Image/team/images/65980/1gygw1xf8vt.png Devonport City U21
HT 0 1
FT 2 2
# 5 7
   
   
   
08:45 Australia Tasmania NPL U21 League
South Hobart U21 South Hobart U21
Image/team/images/65554/1gvs76tzva2w.png Launceston City U21
HT 2 0
FT 3 1
# 4 2
   
   
   
06:30 Australia Tasmania NPL U21 League
Kingborough Lions U21 Kingborough Lions U21
Image/team/images/65690/1gwxajpjhwb.png Clarence Zebras FC U21
1
HT 2 1
FT 2 2
# 5 6
   
   
   
Ngày 03/06
11:15 Australia Tasmania NPL U21 League
Devonport City U21 Devonport City U21
Image/team/images/65554/1gvs76tzva2w.png Launceston City U21
HT 1 0
FT 4 1
# 11 2
   
   
   
09:15 Australia Tasmania NPL U21 League
Clarence Zebras FC U21 Clarence Zebras FC U21
Image/team/images/65551/1gxyv433y02g.png South Hobart U21
HT 0 0
FT 0 1
# 1 7
   
   
   
08:45 Australia Tasmania NPL U21 League
Kingborough Lions U21 Kingborough Lions U21
Image/team/images/65747/1gwv5qr9r324.png Riverside Olympic U21
HT 2 2
FT 5 5
# 1 7
   
   
   
Ngày 27/05
09:15 Australia Tasmania NPL U21 League
Clarence Zebras FC U21 Clarence Zebras FC U21
Image/team/images/65980/1gygw1xf8vt.png Devonport City U21
HT 2 0
FT 2 0
# 5 9
   
   
   
08:45 Australia Tasmania NPL U21 League
Launceston United U21 Launceston United U21
Image/team/images/65553/1gvs76tzvj3.png Glenorchy Knights FC U21
HT 0 0
FT 2 0
# 5 6
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

Kqbd Australia Tasmania NPL U21 League hôm nay mới nhất. Bongda433.com cập nhật kết quả bóng đá Australia Tasmania NPL U21 League đêm qua và rạng sáng nay chính xác nhanh nhất.

Kết quả bóng đá (kqbd) Australia Tasmania NPL U21 League hôm nay và rạng sáng ngày mai

Kết quả Australia Tasmania NPL U21 League hôm nay được cập nhật đầy đủ nhất tại Bongda433. Tất cả các trận đấu thuộc giải Australia Tasmania NPL U21 League đều được cập nhật tại chuyên mục kết quả bóng đá Australia Tasmania NPL U21 League nhanh nhất và chính xác nhất. Kqbđ hôm nay của các đội bóng sẽ được cập nhật theo thời gian thực.

Xem kết quả bóng đá Australia Tasmania NPL U21 League 19/04/2024 CHÍNH XÁC nhất.