Kqbd Nhóm B VĐQG Brazil đêm qua và rạng sáng hôm nay

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả Nhóm B VĐQG Brazil
Kết quả Nhóm B VĐQG Brazil (40)
#
Ngày 17/06
01:30 Nhóm B VĐQG Brazil
Uniao Recreativa dos Trabalhadores MG/URT Uniao Recreativa dos Trabalhadores MG/URT
/Image/team/images/20130925091409.png Caldense MG
HT 1 0
FT 3 2
# 3 1
   
   
   
Ngày 16/06
20:00 Nhóm B VĐQG Brazil
Valeriodoce Esporte Clube (MG) Valeriodoce Esporte Clube (MG)
Image/team/images/37117/1gzagy3hmp2m.png Nacional AC MG
1
HT 0 0
FT 2 0
# 4 5
   
   
   
20:00 Nhóm B VĐQG Brazil
Aymores Aymores
Image/team/images/46316/1gzagy3hmj8.png Betim FC
HT 0 0
FT 1 0
# 3 0
   
   
   
02:00 Nhóm B VĐQG Brazil
Varginha EC Varginha EC
/Image/team/images/20130916182824.png Boa Esporte Clube
HT 1 1
FT 1 1
# 7 11
   
   
   
01:30 Nhóm B VĐQG Brazil
Tupi Juiz de Fora MG Tupi Juiz de Fora MG
Image/team/images/37113/1gqe4nvyec1q.png Democrata SL/MG
HT 1 0
FT 1 1
# 3 6
   
   
   
01:00 Nhóm B VĐQG Brazil
North Esporte Clube North Esporte Clube
EC Mamore MG
HT 1 0
FT 1 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 11/06
06:00 Nhóm B VĐQG Brazil
EC Mamore MG EC Mamore MG
/Image/team/images/20180201101103.png Uniao Recreativa dos Trabalhadores MG/URT
HT 0 0
FT 0 0
# 11 3
   
   
   
05:30 Nhóm B VĐQG Brazil
Varginha EC Varginha EC
Image/team/images/64082/1h027acbq2w.png North Esporte Clube
HT 0 0
FT 1 0
# 1 5
   
   
   
05:30 Nhóm B VĐQG Brazil
Tupi Juiz de Fora MG Tupi Juiz de Fora MG
Image/team/images/55283/1gz7zsjpfj16.png Aymores
1
HT 0 0
FT 2 1
# 3 9
   
   
   
Ngày 10/06
02:00 Nhóm B VĐQG Brazil
Boa Esporte Clube Boa Esporte Clube
/Image/team/images/20130925091409.png Caldense MG
HT 0 0
FT 1 1
# 8 3
   
   
   
02:00 Nhóm B VĐQG Brazil
Democrata SL/MG Democrata SL/MG
Image/team/images/37117/1gzagy3hmp2m.png Nacional AC MG
1
1
HT 0 0
FT 0 0
# 7 3
   
   
   
Ngày 09/06
01:30 Nhóm B VĐQG Brazil
Betim FC Betim FC
Valeriodoce Esporte Clube (MG)
HT 0 0
FT 1 1
# 4 5
   
   
   
Ngày 07/06
06:00 Nhóm B VĐQG Brazil
Caldense MG Caldense MG
EC Mamore MG
1
1
HT 1 0
FT 1 1
# 6 7
   
   
   
02:00 Nhóm B VĐQG Brazil
Democrata SL/MG Democrata SL/MG
Image/team/images/55283/1gz7zsjpfj16.png Aymores
HT 0 0
FT 1 0
# 11 1
   
   
   
Ngày 06/06
06:00 Nhóm B VĐQG Brazil
Nacional AC MG Nacional AC MG
Image/team/images/46316/1gzagy3hmj8.png Betim FC
HT 0 1
FT 0 1
# 8 1
   
   
   
06:00 Nhóm B VĐQG Brazil
Uniao Recreativa dos Trabalhadores MG/URT Uniao Recreativa dos Trabalhadores MG/URT
Image/team/images/59066/1gz58yw1n52m.png Varginha EC
1
1
HT 1 0
FT 1 1
# 3 2
   
   
   
05:00 Nhóm B VĐQG Brazil
Boa Esporte Clube Boa Esporte Clube
Image/team/images/64082/1h027acbq2w.png North Esporte Clube
HT 0 1
FT 0 1
# 14 3
   
   
   
01:00 Nhóm B VĐQG Brazil
Valeriodoce Esporte Clube (MG) Valeriodoce Esporte Clube (MG)
/Image/team/images/20130925084854.png Tupi Juiz de Fora MG
HT 0 0
FT 0 0
# 13 1
   
   
   
Ngày 03/06
04:00 Nhóm B VĐQG Brazil
EC Mamore MG EC Mamore MG
/Image/team/images/20130916182824.png Boa Esporte Clube
HT 0 0
FT 1 2
# 9 5
   
   
   
Ngày 02/06
02:00 Nhóm B VĐQG Brazil
Varginha EC Varginha EC
/Image/team/images/20130925091409.png Caldense MG
HT 0 0
FT 0 0
# 5 6
   
   
   
01:30 Nhóm B VĐQG Brazil
Tupi Juiz de Fora MG Tupi Juiz de Fora MG
Image/team/images/37117/1gzagy3hmp2m.png Nacional AC MG
1
HT 0 0
FT 0 4
# 6 10
   
   
   
01:30 Nhóm B VĐQG Brazil
Betim FC Betim FC
Image/team/images/37113/1gqe4nvyec1q.png Democrata SL/MG
HT 0 0
FT 1 0
# 3 7
   
   
   
01:00 Nhóm B VĐQG Brazil
North Esporte Clube North Esporte Clube
/Image/team/images/20180201101103.png Uniao Recreativa dos Trabalhadores MG/URT
HT 0 0
FT 2 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 01/06
05:30 Nhóm B VĐQG Brazil
Aymores Aymores
Valeriodoce Esporte Clube (MG)
HT 0 0
FT 1 0
# 5 7
   
   
   
Ngày 27/05
02:30 Nhóm B VĐQG Brazil
Boa Esporte Clube Boa Esporte Clube
EC Mamore MG
HT 1 1
FT 1 2
# 0 0
   
   
   
01:30 Nhóm B VĐQG Brazil
Uniao Recreativa dos Trabalhadores MG/URT Uniao Recreativa dos Trabalhadores MG/URT
Image/team/images/64082/1h027acbq2w.png North Esporte Clube
HT 1 0
FT 2 0
# 3 5
   
   
   
Ngày 26/05
20:00 Nhóm B VĐQG Brazil
Valeriodoce Esporte Clube (MG) Valeriodoce Esporte Clube (MG)
Image/team/images/55283/1gz7zsjpfj16.png Aymores
HT 0 0
FT 1 1
# 7 5
   
   
   
03:30 Nhóm B VĐQG Brazil
Democrata SL/MG Democrata SL/MG
Image/team/images/46316/1gzagy3hmj8.png Betim FC
HT 0 0
FT 1 1
# 7 3
   
   
   
02:00 Nhóm B VĐQG Brazil
Caldense MG Caldense MG
Image/team/images/59066/1gz58yw1n52m.png Varginha EC
HT 0 0
FT 1 0
# 6 3
   
   
   
01:30 Nhóm B VĐQG Brazil
Nacional AC MG Nacional AC MG
/Image/team/images/20130925084854.png Tupi Juiz de Fora MG
HT 0 0
FT 0 0
# 9 6
   
   
   
Ngày 21/05
06:00 Nhóm B VĐQG Brazil
EC Mamore MG EC Mamore MG
/Image/team/images/20130925091409.png Caldense MG
HT 0 0
FT 0 0
# 6 8
   
   
   
Ngày 20/05
02:00 Nhóm B VĐQG Brazil
Varginha EC Varginha EC
/Image/team/images/20180201101103.png Uniao Recreativa dos Trabalhadores MG/URT
HT 1 0
FT 1 1
# 6 1
   
   
   
Ngày 19/05
21:00 Nhóm B VĐQG Brazil
Betim FC Betim FC
Image/team/images/37117/1gzagy3hmp2m.png Nacional AC MG
HT 0 0
FT 1 1
# 10 3
   
   
   
01:00 Nhóm B VĐQG Brazil
Tupi Juiz de Fora MG Tupi Juiz de Fora MG
Valeriodoce Esporte Clube (MG)
1
HT 0 0
FT 0 0
# 4 8
   
   
   
01:00 Nhóm B VĐQG Brazil
North Esporte Clube North Esporte Clube
/Image/team/images/20130916182824.png Boa Esporte Clube
HT 2 0
FT 3 1
# 0 0
   
   
   
01:00 Nhóm B VĐQG Brazil
Aymores Aymores
Image/team/images/37113/1gqe4nvyec1q.png Democrata SL/MG
HT 0 0
FT 0 0
# 5 3
   
   
   
Ngày 16/05
06:00 Nhóm B VĐQG Brazil
North Esporte Clube North Esporte Clube
Image/team/images/59066/1gz58yw1n52m.png Varginha EC
HT 0 0
FT 1 0
# 0 0
   
   
   
06:00 Nhóm B VĐQG Brazil
Nacional AC MG Nacional AC MG
Image/team/images/37113/1gqe4nvyec1q.png Democrata SL/MG
HT 1 1
FT 1 1
# 3 6
   
   
   
06:00 Nhóm B VĐQG Brazil
Uniao Recreativa dos Trabalhadores MG/URT Uniao Recreativa dos Trabalhadores MG/URT
EC Mamore MG
1
HT 1 0
FT 1 0
# 5 2
   
   
   
06:00 Nhóm B VĐQG Brazil
Caldense MG Caldense MG
/Image/team/images/20130916182824.png Boa Esporte Clube
1
HT 0 0
FT 0 0
# 5 1
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

Kqbd Nhóm B VĐQG Brazil hôm nay mới nhất. Bongda433.com cập nhật kết quả bóng đá Nhóm B VĐQG Brazil đêm qua và rạng sáng nay chính xác nhanh nhất.

Kết quả bóng đá (kqbd) Nhóm B VĐQG Brazil hôm nay và rạng sáng ngày mai

Kết quả Nhóm B VĐQG Brazil hôm nay được cập nhật đầy đủ nhất tại Bongda433. Tất cả các trận đấu thuộc giải Nhóm B VĐQG Brazil đều được cập nhật tại chuyên mục kết quả bóng đá Nhóm B VĐQG Brazil nhanh nhất và chính xác nhất. Kqbđ hôm nay của các đội bóng sẽ được cập nhật theo thời gian thực.

Xem kết quả bóng đá Nhóm B VĐQG Brazil 18/06/2024 CHÍNH XÁC nhất.