Kqbd Ngoại hạng Burkina Faso đêm qua và rạng sáng hôm nay

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả Ngoại hạng Burkina Faso
Kết quả Ngoại hạng Burkina Faso (40)
#
Ngày 31/05
22:59 Ngoại hạng Burkina Faso
KOZAF KOZAF
Image/team/images/41582/1gsejepb3p1f.png ASF Bobo Dioulasso
1
HT 1 0
FT 2 0
# 1 9
   
   
   
Ngày 30/05
22:59 Ngoại hạng Burkina Faso
AS Sonabel AS Sonabel
Image/team/images/16411879261.png Royal FC
HT 1 0
FT 1 1
# 6 1
   
   
   
Ngày 22/05
22:59 Ngoại hạng Burkina Faso
Sally Tas Sally Tas
KOZAF
HT 0 1
FT 2 1
# 5 2
   
   
   
Ngày 19/05
22:59 Ngoại hạng Burkina Faso
US Forces Armees US Forces Armees
Image/team/images/7477/1gq95c810c18.png ASFA-Yennega
HT 0 1
FT 0 1
# 7 1
   
   
   
Ngày 18/05
22:59 Ngoại hạng Burkina Faso
RC Kadiogo RC Kadiogo
Image/team/images/164118779285.png Etoile Filante de Ouagadougou
HT 0 2
FT 0 3
# 2 5
   
   
   
Ngày 17/05
22:59 Ngoại hạng Burkina Faso
AS Douanes Ouagadougou AS Douanes Ouagadougou
Image/team/images/41593/1gqc3a965vc.png Sally Tas
HT 0 0
FT 0 1
# 9 3
   
   
   
Ngày 12/05
22:59 Ngoại hạng Burkina Faso
AS Sonabel AS Sonabel
Image/team/images/47015/1gq6kytdz013.png AS Douanes Ouagadougou
HT 1 0
FT 1 0
# 3 4
   
   
   
Ngày 11/05
22:59 Ngoại hạng Burkina Faso
Sally Tas Sally Tas
Image/team/images/166995958649.png Rahimo FC
1
1
HT 1 0
FT 1 2
# 2 6
   
   
   
Ngày 05/05
22:59 Ngoại hạng Burkina Faso
Sally Tas Sally Tas
Image/team/images/16411879261.png Royal FC
HT 0 2
FT 2 2
# 2 3
   
   
   
Ngày 04/05
22:59 Ngoại hạng Burkina Faso
AS Douanes Ouagadougou AS Douanes Ouagadougou
Image/team/images/7477/1gq95c810c18.png ASFA-Yennega
HT 1 0
FT 1 0
# 2 4
   
   
   
Ngày 29/04
22:59 Ngoại hạng Burkina Faso
Vitesse Delft Vitesse Delft
Image/team/images/22631/1grwq1zazy2q.png AS Sonabel
HT 0 0
FT 0 0
# 7 1
   
   
   
Ngày 28/04
22:59 Ngoại hạng Burkina Faso
Royal FC Royal FC
Image/team/images/46301/1gqc3a96n414.png Majestic FC
HT 0 0
FT 0 1
# 1 5
   
   
   
Ngày 27/04
22:59 Ngoại hạng Burkina Faso
Etoile Filante de Ouagadougou Etoile Filante de Ouagadougou
Image/team/images/47015/1gq6kytdz013.png AS Douanes Ouagadougou
HT 1 2
FT 1 2
# 7 3
   
   
   
Ngày 23/04
22:59 Ngoại hạng Burkina Faso
Etoile Filante de Ouagadougou Etoile Filante de Ouagadougou
Image/team/images/7477/1gq95c810c18.png ASFA-Yennega
HT 0 0
FT 1 0
# 4 0
   
   
   
Ngày 22/04
22:59 Ngoại hạng Burkina Faso
AS Douanes Ouagadougou AS Douanes Ouagadougou
Image/team/images/46904/1gqvn664vq1m.png ASEC Koudougou
1
HT 1 0
FT 3 1
# 6 2
   
   
   
Ngày 18/04
22:59 Ngoại hạng Burkina Faso
Sally Tas Sally Tas
Image/team/images/164118786925.png RC Kadiogo
1
HT 1 0
FT 2 1
# 6 5
   
   
   
Ngày 17/04
22:59 Ngoại hạng Burkina Faso
KOZAF KOZAF
Image/team/images/41582/1gsejepb3p1f.png ASF Bobo Dioulasso
HT 0 0
FT 0 0
# 0 0
   
   
   
22:59 Ngoại hạng Burkina Faso
AS Sonabel AS Sonabel
Image/team/images/13394/1gq95c80gq25.png US Forces Armees
HT 1 0
FT 1 1
# 7 4
   
   
   
Ngày 28/02
01:15 Ngoại hạng Burkina Faso
RC Kadiogo RC Kadiogo
Image/team/images/22631/1grwq1zazy2q.png AS Sonabel
1
HT 0 0
FT 0 1
# 7 4
   
   
   
Ngày 27/02
22:59 Ngoại hạng Burkina Faso
US Forces Armees US Forces Armees
Image/team/images/46904/1gqvn664vq1m.png ASEC Koudougou
HT 0 0
FT 0 0
# 2 3
   
   
   
01:15 Ngoại hạng Burkina Faso
Etoile Filante de Ouagadougou Etoile Filante de Ouagadougou
Image/team/images/41593/1gqc3a965vc.png Sally Tas
HT 1 2
FT 2 2
# 0 5
   
   
   
Ngày 26/02
22:59 Ngoại hạng Burkina Faso
ASFA-Yennega ASFA-Yennega
Image/team/images/164118821768.png RC Bobo Dioulasso
HT 0 0
FT 0 0
# 5 4
   
   
   
Ngày 22/02
00:45 Ngoại hạng Burkina Faso
AS Sonabel AS Sonabel
Image/team/images/164118779285.png Etoile Filante de Ouagadougou
HT 0 0
FT 1 0
# 5 1
   
   
   
Ngày 21/02
22:30 Ngoại hạng Burkina Faso
KOZAF KOZAF
Image/team/images/13394/1gq95c80gq25.png US Forces Armees
HT 0 1
FT 0 1
# 5 2
   
   
   
00:45 Ngoại hạng Burkina Faso
Sally Tas Sally Tas
Image/team/images/7477/1gq95c810c18.png ASFA-Yennega
HT 1 0
FT 1 0
# 3 5
   
   
   
Ngày 20/02
22:30 Ngoại hạng Burkina Faso
AS Douanes Ouagadougou AS Douanes Ouagadougou
Image/team/images/46301/1gqc3a96n414.png Majestic FC
HT 0 1
FT 2 2
# 3 4
   
   
   
Ngày 18/02
00:45 Ngoại hạng Burkina Faso
ASFA-Yennega ASFA-Yennega
Image/team/images/22631/1grwq1zazy2q.png AS Sonabel
1
HT 0 0
FT 2 1
# 4 0
   
   
   
Ngày 17/02
00:45 Ngoại hạng Burkina Faso
RC Kadiogo RC Kadiogo
KOZAF
HT 0 0
FT 1 0
# 1 2
   
   
   
Ngày 16/02
22:30 Ngoại hạng Burkina Faso
Etoile Filante de Ouagadougou Etoile Filante de Ouagadougou
Image/team/images/46904/1gqvn664vq1m.png ASEC Koudougou
HT 0 0
FT 0 0
# 6 3
   
   
   
Ngày 02/02
00:45 Ngoại hạng Burkina Faso
Etoile Filante de Ouagadougou Etoile Filante de Ouagadougou
KOZAF
HT 0 0
FT 0 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 31/01
22:30 Ngoại hạng Burkina Faso
ASFA-Yennega ASFA-Yennega
Image/team/images/46904/1gqvn664vq1m.png ASEC Koudougou
HT 0 1
FT 0 1
# 0 0
   
   
   
Ngày 12/01
00:45 Ngoại hạng Burkina Faso
RC Kadiogo RC Kadiogo
Image/team/images/41593/1gqc3a965vc.png Sally Tas
1
HT 1 1
FT 1 1
# 6 5
   
   
   
Ngày 11/01
22:30 Ngoại hạng Burkina Faso
Etoile Filante de Ouagadougou Etoile Filante de Ouagadougou
Image/team/images/164118821768.png RC Bobo Dioulasso
HT 0 0
FT 0 1
# 4 3
   
   
   
00:45 Ngoại hạng Burkina Faso
ASFA-Yennega ASFA-Yennega
Image/team/images/164118810341.png Vitesse Delft
HT 1 0
FT 2 2
# 4 8
   
   
   
Ngày 10/01
22:30 Ngoại hạng Burkina Faso
US Forces Armees US Forces Armees
Image/team/images/22631/1grwq1zazy2q.png AS Sonabel
HT 1 1
FT 1 1
# 3 6
   
   
   
Ngày 06/11
22:30 Ngoại hạng Burkina Faso
Sally Tas Sally Tas
Image/team/images/41582/1gsejepb3p1f.png ASF Bobo Dioulasso
1
HT 0 0
FT 0 1
# 7 1
   
   
   
Ngày 05/11
22:30 Ngoại hạng Burkina Faso
ASFA-Yennega ASFA-Yennega
Image/team/images/164118779285.png Etoile Filante de Ouagadougou
HT 1 0
FT 2 0
# 2 8
   
   
   
Ngày 04/11
22:30 Ngoại hạng Burkina Faso
Royal FC Royal FC
KOZAF
HT 1 0
FT 2 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 02/11
00:50 Ngoại hạng Burkina Faso
AS Douanes Ouagadougou AS Douanes Ouagadougou
Image/team/images/164118779285.png Etoile Filante de Ouagadougou
HT 1 0
FT 3 0
# 1 5
   
   
   
Ngày 01/11
22:30 Ngoại hạng Burkina Faso
Sally Tas Sally Tas
Image/team/images/164118821768.png RC Bobo Dioulasso
HT 1 0
FT 1 0
# 3 2
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

Kqbd Ngoại hạng Burkina Faso hôm nay mới nhất. Bongda433.com cập nhật kết quả bóng đá Ngoại hạng Burkina Faso đêm qua và rạng sáng nay chính xác nhanh nhất.

Kết quả bóng đá (kqbd) Ngoại hạng Burkina Faso hôm nay và rạng sáng ngày mai

Kết quả Ngoại hạng Burkina Faso hôm nay được cập nhật đầy đủ nhất tại Bongda433. Tất cả các trận đấu thuộc giải Ngoại hạng Burkina Faso đều được cập nhật tại chuyên mục kết quả bóng đá Ngoại hạng Burkina Faso nhanh nhất và chính xác nhất. Kqbđ hôm nay của các đội bóng sẽ được cập nhật theo thời gian thực.

Xem kết quả bóng đá Ngoại hạng Burkina Faso 14/06/2024 CHÍNH XÁC nhất.