Kqbd China League Women đêm qua và rạng sáng hôm nay

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả China League Women
Kết quả China League Women (40)
#
Ngày 19/10
14:30 China League Women
Foshan Athletics Nữ Foshan Athletics Nữ
Image/team/images/1h4dah6mtr1r.png Guangzhou FC W
HT 1 0
FT 2 1
# 2 6
   
   
   
12:15 China League Women
Guangdong Sports Lottery W Guangdong Sports Lottery W
Image/team/images/12076/1h2ex13b101t.png Hebei Nữ
HT 0 1
FT 0 1
# 3 8
   
   
   
12:15 China League Women
Wuhan Three Towns Martial Arts Nữ Wuhan Three Towns Martial Arts Nữ
Image/team/images/66250/1gzzwznf1t2x.png Hainan Qiongzhong Nữ
HT 0 1
FT 1 1
# 4 7
   
   
   
Ngày 16/10
14:45 China League Women
Shanghai Qiusheng Donghua W Shanghai Qiusheng Donghua W
Image/team/images/12076/1h2ex13b101t.png Hebei Nữ
HT 1 3
FT 1 5
# 0 0
   
   
   
14:30 China League Women
Dalian Professional W Dalian Professional W
Image/team/images/1h4dah6mtr1r.png Guangzhou FC W
HT 0 0
FT 0 0
# 0 0
   
   
   
14:30 China League Women
Tianjin Shengde Nữ Tianjin Shengde Nữ
Image/team/images/66255/1h2ex13b1b2e.png Guangdong Sports Lottery W
HT 0 0
FT 0 1
# 1 4
   
   
   
12:30 China League Women
Yunnan Jiashijing W Yunnan Jiashijing W
Image/team/images/66252/1gzzwznfg2y.png Wuhan Three Towns Martial Arts Nữ
HT 0 0
FT 0 4
# 0 0
   
   
   
12:15 China League Women
Guangxi Pingguo Beinong W Guangxi Pingguo Beinong W
Image/team/images/66247/1gzzwznehk1c.png Shanghai Shenhua W
HT 0 0
FT 0 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 13/10
14:45 China League Women
Hainan Qiongzhong Nữ Hainan Qiongzhong Nữ
Image/team/images/1h4dah6mtr1r.png Guangzhou FC W
HT 0 0
FT 1 0
# 0 0
   
   
   
14:30 China League Women
Wuhan Three Towns Martial Arts Nữ Wuhan Three Towns Martial Arts Nữ
Image/team/images/66247/1gzzwznehk1c.png Shanghai Shenhua W
HT 2 0
FT 4 0
# 0 0
   
   
   
12:15 China League Women
Tianjin Shengde Nữ Tianjin Shengde Nữ
Image/team/images/66248/1gzzwznf1e2j.png Shanghai Qiusheng Donghua W
HT 2 0
FT 3 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 10/10
14:45 China League Women
Hebei Nữ Hebei Nữ
Image/team/images/66249/1gzzwznf14v.png Tianjin Shengde Nữ
HT 1 0
FT 2 0
# 0 0
   
   
   
12:30 China League Women
Shanghai Shenhua W Shanghai Shenhua W
Image/team/images/66251/1gzzwznfg32j.png Foshan Athletics Nữ
HT 3 0
FT 5 0
# 0 0
   
   
   
12:30 China League Women
Guangzhou FC W Guangzhou FC W
Image/team/images/66257/1h348rfrq220.png Yunnan Jiashijing W
HT 0 2
FT 0 2
# 0 0
   
   
   
12:30 China League Women
Dalian Professional W Dalian Professional W
Image/team/images/66250/1gzzwznf1t2x.png Hainan Qiongzhong Nữ
HT 0 0
FT 0 3
# 0 0
   
   
   
Ngày 07/10
14:45 China League Women
Tianjin Shengde Nữ Tianjin Shengde Nữ
Image/team/images/66256/1h0f9msyx37.png Dalian Professional W
HT 0 0
FT 1 4
# 0 0
   
   
   
14:45 China League Women
Guangxi Pingguo Beinong W Guangxi Pingguo Beinong W
Image/team/images/12076/1h2ex13b101t.png Hebei Nữ
HT 1 1
FT 1 2
# 0 0
   
   
   
14:45 China League Women
Yunnan Jiashijing W Yunnan Jiashijing W
Image/team/images/66250/1gzzwznf1t2x.png Hainan Qiongzhong Nữ
HT 0 0
FT 2 5
# 0 0
   
   
   
12:30 China League Women
Foshan Athletics Nữ Foshan Athletics Nữ
Image/team/images/66255/1h2ex13b1b2e.png Guangdong Sports Lottery W
HT 0 0
FT 0 1
# 0 0
   
   
   
12:30 China League Women
Wuhan Three Towns Martial Arts Nữ Wuhan Three Towns Martial Arts Nữ
Image/team/images/66248/1gzzwznf1e2j.png Shanghai Qiusheng Donghua W
HT 0 0
FT 4 2
# 0 0
   
   
   
12:30 China League Women
Shanghai Shenhua W Shanghai Shenhua W
Image/team/images/1h4dah6mtr1r.png Guangzhou FC W
HT 1 0
FT 2 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 20/09
18:30 China League Women
Hebei (W) Hebei (W)
Image/team/images/66252/1gzzwznfg2y.png Wuhan Three Towns Martial Arts (W)
HT 0 0
FT 1 2
# 0 0
   
   
   
15:00 China League Women
Tianjin Shengde (W) Tianjin Shengde (W)
Image/team/images/66253/1h0f9msyxg13.png Guangxi Pingguo Beinong W
HT 0 0
FT 0 1
# 0 0
   
   
   
15:00 China League Women
Dalian Professional W Dalian Professional W
Image/team/images/66257/1h348rfrq220.png Yunnan Jiashijing W
HT 1 0
FT 3 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 17/09
15:00 China League Women
Guangdong Sports Lottery W Guangdong Sports Lottery W
Image/team/images/66250/1gzzwznf1t2x.png Hainan Qiongzhong (W)
HT 0 0
FT 0 5
# 0 0
   
   
   
Ngày 14/09
18:30 China League Women
Yunnan Jiashijing W Yunnan Jiashijing W
Image/team/images/66255/1h2ex13b1b2e.png Guangdong Sports Lottery W
HT 0 0
FT 0 1
# 0 0
   
   
   
18:30 China League Women
Dalian Professional W Dalian Professional W
Image/team/images/66247/1gzzwznehk1c.png Shanghai Shenhua W
HT 0 0
FT 1 2
# 0 0
   
   
   
18:30 China League Women
Guangxi Pingguo Beinong W Guangxi Pingguo Beinong W
Image/team/images/66252/1gzzwznfg2y.png Wuhan Three Towns Martial Arts (W)
HT 0 0
FT 0 0
# 0 0
   
   
   
15:00 China League Women
Shanghai Qiusheng Donghua W Shanghai Qiusheng Donghua W
Image/team/images/66250/1gzzwznf1t2x.png Hainan Qiongzhong (W)
HT 0 6
FT 0 7
# 0 0
   
   
   
15:00 China League Women
Guangzhou FC W Guangzhou FC W
Image/team/images/12076/1h2ex13b101t.png Hebei (W)
HT 0 0
FT 0 1
# 0 0
   
   
   
15:00 China League Women
Tianjin Shengde (W) Tianjin Shengde (W)
Image/team/images/66251/1gzzwznfg32j.png Foshan Athletics (W)
HT 0 0
FT 0 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 11/09
18:30 China League Women
Hainan Qiongzhong (W) Hainan Qiongzhong (W)
Image/team/images/12076/1h2ex13b101t.png Hebei (W)
HT 0 0
FT 0 0
# 0 0
   
   
   
15:00 China League Women
Wuhan Three Towns Martial Arts (W) Wuhan Three Towns Martial Arts (W)
Image/team/images/66256/1h0f9msyx37.png Dalian Professional W
HT 1 0
FT 2 0
# 0 0
   
   
   
15:00 China League Women
Guangdong Sports Lottery W Guangdong Sports Lottery W
Image/team/images/66247/1gzzwznehk1c.png Shanghai Shenhua W
HT 1 2
FT 2 4
# 0 0
   
   
   
Ngày 08/09
18:30 China League Women
Dalian Professional W Dalian Professional W
Image/team/images/66255/1h2ex13b1b2e.png Guangdong Sports Lottery W
HT 0 1
FT 0 2
# 0 0
   
   
   
18:30 China League Women
Hainan Qiongzhong (W) Hainan Qiongzhong (W)
Image/team/images/66249/1gzzwznf14v.png Tianjin Shengde (W)
HT 1 0
FT 2 0
# 0 0
   
   
   
15:00 China League Women
Guangzhou FC W Guangzhou FC W
Image/team/images/66253/1h0f9msyxg13.png Guangxi Pingguo Beinong W
HT 0 0
FT 1 3
# 0 0
   
   
   
15:00 China League Women
Hebei (W) Hebei (W)
Image/team/images/66257/1h348rfrq220.png Yunnan Jiashijing W
HT 0 0
FT 6 0
# 0 0
   
   
   
15:00 China League Women
Shanghai Qiusheng Donghua W Shanghai Qiusheng Donghua W
Image/team/images/66247/1gzzwznehk1c.png Shanghai Shenhua W
HT 1 1
FT 2 1
# 0 0
   
   
   
Ngày 20/06
15:30 China League Women
Guangzhou FC W Guangzhou FC W
Image/team/images/66251/1gzzwznfg32j.png Foshan Athletics (W)
HT 0 0
FT 2 2
# 0 0
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

Kqbd China League Women hôm nay mới nhất. Bongda433.com cập nhật kết quả bóng đá China League Women đêm qua và rạng sáng nay chính xác nhanh nhất.

Kết quả bóng đá (kqbd) China League Women hôm nay và rạng sáng ngày mai

Kết quả China League Women hôm nay được cập nhật đầy đủ nhất tại Bongda433. Tất cả các trận đấu thuộc giải China League Women đều được cập nhật tại chuyên mục kết quả bóng đá China League Women nhanh nhất và chính xác nhất. Kqbđ hôm nay của các đội bóng sẽ được cập nhật theo thời gian thực.

Xem kết quả bóng đá China League Women 14/04/2024 CHÍNH XÁC nhất.