Kqbd Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa đêm qua và rạng sáng hôm nay

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Kết quả Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa (40)
#
Ngày 14/04
17:30 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Ming Chuan University Ming Chuan University
/Image/team/images/202004161731118655.gif Taiwan Shihu
HT 0 0
FT 0 1
# 6 5
   
   
   
14:30 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Athletic Club Taipei Athletic Club Taipei
/Image/team/images/202004161731118615.gif Taiwan Power Company
HT 1 1
FT 1 1
# 2 7
   
   
   
14:30 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Tainan City Steel Tainan City Steel
/Image/team/images/20200417144331.gif Taichung Futuro
HT 0 1
FT 1 1
# 3 0
   
   
   
14:30 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Hang Yuen FC Hang Yuen FC
Vikings-Play One
HT 0 0
FT 0 0
# 5 2
   
   
   
Ngày 20/12
14:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Tainan City Steel Tainan City Steel
/Image/team/images/20200417144307.gif Ming Chuan University
HT 3 0
FT 5 0
# 4 0
   
   
   
Ngày 10/12
17:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Taiwan Power Company Taiwan Power Company
/Image/team/images/20200417144250.gif Hang Yuen FC
HT 0 1
FT 3 1
# 5 3
   
   
   
14:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Zhanyi Skywalkers Zhanyi Skywalkers
/Image/team/images/202004161731118655.gif Taiwan Shihu
1
HT 1 3
FT 2 6
# 7 5
   
   
   
14:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Athletic Club Taipei Athletic Club Taipei
/Image/team/images/20200417144331.gif Taichung Futuro
HT 0 0
FT 0 0
# 1 10
   
   
   
Ngày 06/12
17:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Ming Chuan University Ming Chuan University
/Image/team/images/20200417144250.gif Hang Yuen FC
HT 0 0
FT 1 1
# 4 5
   
   
   
14:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Athletic Club Taipei Athletic Club Taipei
/Image/team/images/20200417144227.gif Zhanyi Skywalkers
HT 2 0
FT 4 0
# 8 1
   
   
   
14:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Tainan City Steel Tainan City Steel
/Image/team/images/20200417144331.gif Taichung Futuro
HT 2 2
FT 3 2
# 5 1
   
   
   
14:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Taiwan Power Company Taiwan Power Company
/Image/team/images/202004161731118655.gif Taiwan Shihu
1
HT 1 0
FT 1 0
# 5 4
   
   
   
Ngày 03/12
17:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Taichung Futuro Taichung Futuro
/Image/team/images/20200417144307.gif Ming Chuan University
HT 0 0
FT 1 0
# 9 4
   
   
   
14:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Tainan City Steel Tainan City Steel
/Image/team/images/20200417144227.gif Zhanyi Skywalkers
HT 2 0
FT 4 1
# 10 4
   
   
   
14:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Taiwan Power Company Taiwan Power Company
Image/team/images/62295/1gy95z62brm.png Athletic Club Taipei
HT 0 1
FT 0 3
# 4 2
   
   
   
Ngày 02/12
14:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Taiwan Shihu Taiwan Shihu
/Image/team/images/20200417144250.gif Hang Yuen FC
HT 0 0
FT 3 1
# 2 7
   
   
   
Ngày 29/11
17:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Ming Chuan University Ming Chuan University
/Image/team/images/20200417144227.gif Zhanyi Skywalkers
HT 0 0
FT 0 1
# 1 5
   
   
   
Ngày 26/11
14:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Taichung Futuro Taichung Futuro
/Image/team/images/20200417144250.gif Hang Yuen FC
HT 1 0
FT 2 0
# 0 2
   
   
   
14:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Taiwan Power Company Taiwan Power Company
/Image/team/images/20200416174045.jpg Tainan City Steel
1
HT 0 1
FT 0 3
# 0 4
   
   
   
13:30 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Athletic Club Taipei Athletic Club Taipei
/Image/team/images/202004161731118655.gif Taiwan Shihu
HT 0 0
FT 0 1
# 6 4
   
   
   
Ngày 05/11
17:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Ming Chuan University Ming Chuan University
/Image/team/images/202004161731118615.gif Taiwan Power Company
HT 0 3
FT 0 3
# 3 1
   
   
   
14:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Athletic Club Taipei Athletic Club Taipei
/Image/team/images/20200417144250.gif Hang Yuen FC
HT 0 2
FT 0 2
# 4 2
   
   
   
14:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Tainan City Steel Tainan City Steel
/Image/team/images/202004161731118655.gif Taiwan Shihu
HT 1 0
FT 2 1
# 7 2
   
   
   
14:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Zhanyi Skywalkers Zhanyi Skywalkers
/Image/team/images/20200417144331.gif Taichung Futuro
HT 1 1
FT 2 1
# 6 3
   
   
   
Ngày 01/11
17:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Tainan City Steel Tainan City Steel
Image/team/images/62295/1gy95z62brm.png Athletic Club Taipei
HT 1 1
FT 1 2
# 3 4
   
   
   
17:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Ming Chuan University Ming Chuan University
/Image/team/images/202004161731118655.gif Taiwan Shihu
HT 1 0
FT 1 1
# 8 7
   
   
   
14:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Taichung Futuro Taichung Futuro
/Image/team/images/202004161731118615.gif Taiwan Power Company
HT 1 2
FT 2 5
# 8 0
   
   
   
14:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Zhanyi Skywalkers Zhanyi Skywalkers
/Image/team/images/20200417144250.gif Hang Yuen FC
HT 0 1
FT 0 3
# 2 2
   
   
   
Ngày 29/10
17:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Tainan City Steel Tainan City Steel
/Image/team/images/20200417144250.gif Hang Yuen FC
HT 4 0
FT 5 0
# 1 0
   
   
   
14:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Taichung Futuro Taichung Futuro
/Image/team/images/202004161731118655.gif Taiwan Shihu
HT 0 1
FT 0 3
# 4 4
   
   
   
13:30 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Athletic Club Taipei Athletic Club Taipei
/Image/team/images/20200417144307.gif Ming Chuan University
HT 2 0
FT 4 0
# 4 2
   
   
   
Ngày 28/10
14:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Taiwan Power Company Taiwan Power Company
/Image/team/images/20200417144227.gif Zhanyi Skywalkers
1
HT 2 1
FT 3 1
# 7 4
   
   
   
Ngày 09/07
15:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Taichung Futuro Taichung Futuro
/Image/team/images/20200417144250.gif Hang Yuen FC
HT 1 0
FT 3 1
# 2 3
   
   
   
Ngày 08/07
18:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Ming Chuan University Ming Chuan University
/Image/team/images/20200417144227.gif Zhanyi Skywalkers
HT 0 0
FT 3 0
# 3 2
   
   
   
15:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Athletic Club Taipei Athletic Club Taipei
/Image/team/images/202004161731118655.gif Taiwan Shihu
1
HT 0 1
FT 1 4
# 5 1
   
   
   
Ngày 02/07
17:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Ming Chuan University Ming Chuan University
/Image/team/images/20200416174045.jpg Tainan City Steel
HT 0 0
FT 0 1
# 0 9
   
   
   
15:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Taichung Futuro Taichung Futuro
Image/team/images/62295/1gy95z62brm.png Athletic Club Taipei
1
HT 1 0
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
15:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Taiwan Shihu Taiwan Shihu
/Image/team/images/20200417144227.gif Zhanyi Skywalkers
HT 1 0
FT 5 0
# 6 8
   
   
   
Ngày 01/07
17:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Taiwan Power Company Taiwan Power Company
/Image/team/images/20200417144250.gif Hang Yuen FC
HT 0 1
FT 1 2
# 5 4
   
   
   
Ngày 28/06
18:00 Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa
Tainan City Steel Tainan City Steel
/Image/team/images/20200417144331.gif Taichung Futuro
HT 0 1
FT 0 2
# 9 3
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

Kqbd Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa hôm nay mới nhất. Bongda433.com cập nhật kết quả bóng đá Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa đêm qua và rạng sáng nay chính xác nhanh nhất.

Kết quả bóng đá (kqbd) Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa hôm nay và rạng sáng ngày mai

Kết quả Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa hôm nay được cập nhật đầy đủ nhất tại Bongda433. Tất cả các trận đấu thuộc giải Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa đều được cập nhật tại chuyên mục kết quả bóng đá Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa nhanh nhất và chính xác nhất. Kqbđ hôm nay của các đội bóng sẽ được cập nhật theo thời gian thực.

Xem kết quả bóng đá Liên tỉnh Đài Bắc Trung Hoa 14/04/2024 Vòng 1 CHÍNH XÁC nhất.