Kqbd Cúp Liên Đoàn Oman đêm qua và rạng sáng hôm nay

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả Cúp Liên Đoàn Oman
Kết quả Cúp Liên Đoàn Oman (40)
#
Ngày 13/05
22:20 Cúp Liên Đoàn Oman
Al-Seeb Al-Seeb
Image/team/images/3740/1gqk9hqc241p.png Bahla
HT 0 0
FT 0 0
# 3 4
   
   
   
Ngày 09/02
21:30 Cúp Liên Đoàn Oman
ibri ibri
/Image/team/images/202003250957395659.gif Al-Seeb
HT 0 1
FT 0 1
# 1 2
   
   
   
21:30 Cúp Liên Đoàn Oman
Bahla Bahla
/Image/team/images/202003250957396089.gif Sohar Club
HT 0 0
FT 1 2
# 4 2
   
   
   
Ngày 02/02
21:20 Cúp Liên Đoàn Oman
Sohar Club Sohar Club
Image/team/images/3740/1gqk9hqc241p.png Bahla
HT 0 0
FT 1 2
# 9 4
   
   
   
21:20 Cúp Liên Đoàn Oman
Al-Seeb Al-Seeb
Image/team/images/46492/1gtg0mrdr60.png ibri
HT 2 1
FT 2 2
# 0 0
   
   
   
Ngày 27/01
21:30 Cúp Liên Đoàn Oman
Dhufar Dhufar
/Image/team/images/20071122103656.gif Oman Club
HT 0 0
FT 0 1
# 0 0
   
   
   
20:05 Cúp Liên Đoàn Oman
Bahla Bahla
Image/team/images/7039/1h837t8q0a2j.png Al Wehda(OMA)
HT 3 0
FT 4 0
# 5 3
   
   
   
20:00 Cúp Liên Đoàn Oman
Sur Club Sur Club
Image/team/images/46492/1gtg0mrdr60.png ibri
HT 1 0
FT 3 1
# 0 0
   
   
   
Ngày 26/01
20:30 Cúp Liên Đoàn Oman
Al-Nasr(OMA) Al-Nasr(OMA)
/Image/team/images/202003250957395659.gif Al-Seeb
HT 0 1
FT 0 1
# 0 0
   
   
   
20:10 Cúp Liên Đoàn Oman
Al-Nahda Muscat Al-Nahda Muscat
/Image/team/images/202003250957396089.gif Sohar Club
HT 0 0
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
20:05 Cúp Liên Đoàn Oman
Al Shabab(OMA) Al Shabab(OMA)
Image/team/images/15961/1gspaga75vk.png Al Rustaq
HT 0 0
FT 0 0
# 1 3
   
   
   
Ngày 19/01
20:05 Cúp Liên Đoàn Oman
ibri ibri
Image/team/images/3740/1gqk9hqc241p.png Bahla
HT 0 0
FT 1 0
# 10 1
   
   
   
19:55 Cúp Liên Đoàn Oman
Sur Club Sur Club
Image/team/images/7039/1h837t8q0a2j.png Al Wehda(OMA)
HT 0 0
FT 1 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 18/01
20:25 Cúp Liên Đoàn Oman
Al-Nasr(OMA) Al-Nasr(OMA)
/Image/team/images/20071122103656.gif Oman Club
HT 0 1
FT 0 1
# 4 4
   
   
   
20:05 Cúp Liên Đoàn Oman
Sohar Club Sohar Club
/Image/team/images/20170801161005.png Al Shabab(OMA)
HT 0 0
FT 0 0
# 0 0
   
   
   
20:05 Cúp Liên Đoàn Oman
Al-Nahda Muscat Al-Nahda Muscat
Image/team/images/15961/1gspaga75vk.png Al Rustaq
HT 0 0
FT 0 1
# 0 0
   
   
   
19:55 Cúp Liên Đoàn Oman
Al-Seeb Al-Seeb
/Image/team/images/20121218211838.gif Dhufar
HT 2 0
FT 3 0
# 5 0
   
   
   
Ngày 12/01
19:55 Cúp Liên Đoàn Oman
Bahla Bahla
/Image/team/images/20071122103535.gif Sur Club
HT 1 0
FT 3 1
# 5 6
   
   
   
19:55 Cúp Liên Đoàn Oman
Al Shabab(OMA) Al Shabab(OMA)
/Image/team/images/2008122216433254973.jpg Al-Nahda Muscat
1
HT 2 1
FT 4 1
# 6 4
   
   
   
19:50 Cúp Liên Đoàn Oman
Al Wehda(OMA) Al Wehda(OMA)
Image/team/images/46492/1gtg0mrdr60.png ibri
HT 0 0
FT 0 1
# 0 0
   
   
   
Ngày 11/01
20:20 Cúp Liên Đoàn Oman
Dhufar Dhufar
/Image/team/images/20071122104014.gif Al-Nasr(OMA)
HT 0 0
FT 0 0
# 6 2
   
   
   
19:55 Cúp Liên Đoàn Oman
Oman Club Oman Club
/Image/team/images/202003250957395659.gif Al-Seeb
HT 0 1
FT 0 2
# 1 3
   
   
   
19:55 Cúp Liên Đoàn Oman
Al Rustaq Al Rustaq
/Image/team/images/202003250957396089.gif Sohar Club
HT 0 0
FT 0 1
# 5 4
   
   
   
Ngày 20/11
19:40 Cúp Liên Đoàn Oman
ibri ibri
/Image/team/images/20071122103535.gif Sur Club
HT 1 1
FT 2 1
# 2 8
   
   
   
19:35 Cúp Liên Đoàn Oman
Oman Club Oman Club
/Image/team/images/20121218211838.gif Dhufar
HT 0 0
FT 0 0
# 0 0
   
   
   
19:30 Cúp Liên Đoàn Oman
Al Wehda(OMA) Al Wehda(OMA)
Image/team/images/3740/1gqk9hqc241p.png Bahla
HT 0 1
FT 0 3
# 0 0
   
   
   
Ngày 19/11
19:40 Cúp Liên Đoàn Oman
Sohar Club Sohar Club
/Image/team/images/2008122216433254973.jpg Al-Nahda Muscat
HT 1 1
FT 2 1
# 2 1
   
   
   
19:40 Cúp Liên Đoàn Oman
Al Rustaq Al Rustaq
/Image/team/images/20170801161005.png Al Shabab(OMA)
HT 1 0
FT 2 2
# 2 5
   
   
   
19:35 Cúp Liên Đoàn Oman
Al-Seeb Al-Seeb
/Image/team/images/20071122104014.gif Al-Nasr(OMA)
HT 0 0
FT 0 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 12/11
19:40 Cúp Liên Đoàn Oman
Bahla Bahla
Image/team/images/46492/1gtg0mrdr60.png ibri
HT 0 0
FT 1 0
# 6 4
   
   
   
19:40 Cúp Liên Đoàn Oman
Al Shabab(OMA) Al Shabab(OMA)
/Image/team/images/202003250957396089.gif Sohar Club
HT 0 0
FT 0 1
# 0 0
   
   
   
Ngày 11/11
20:30 Cúp Liên Đoàn Oman
Al Rustaq Al Rustaq
/Image/team/images/2008122216433254973.jpg Al-Nahda Muscat
HT 0 1
FT 3 2
# 0 0
   
   
   
20:00 Cúp Liên Đoàn Oman
Dhufar Dhufar
/Image/team/images/202003250957395659.gif Al-Seeb
HT 1 2
FT 1 2
# 0 3
   
   
   
19:45 Cúp Liên Đoàn Oman
Al Wehda(OMA) Al Wehda(OMA)
/Image/team/images/20071122103535.gif Sur Club
HT 0 1
FT 0 1
# 0 0
   
   
   
19:35 Cúp Liên Đoàn Oman
Oman Club Oman Club
/Image/team/images/20071122104014.gif Al-Nasr(OMA)
HT 0 0
FT 1 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 09/09
20:40 Cúp Liên Đoàn Oman
Sur Club Sur Club
Image/team/images/3740/1gqk9hqc241p.png Bahla
HT 1 0
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
20:40 Cúp Liên Đoàn Oman
ibri ibri
Image/team/images/7039/1h837t8q0a2j.png Al Wehda(OMA)
HT 1 0
FT 2 1
# 0 0
   
   
   
Ngày 08/09
20:45 Cúp Liên Đoàn Oman
Al-Nasr(OMA) Al-Nasr(OMA)
/Image/team/images/20121218211838.gif Dhufar
HT 0 0
FT 0 2
# 0 0
   
   
   
20:40 Cúp Liên Đoàn Oman
Sohar Club Sohar Club
Image/team/images/15961/1gspaga75vk.png Al Rustaq
HT 0 1
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
20:40 Cúp Liên Đoàn Oman
Al-Nahda Muscat Al-Nahda Muscat
/Image/team/images/20170801161005.png Al Shabab(OMA)
HT 0 0
FT 0 0
# 0 0
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

Kqbd Cúp Liên Đoàn Oman hôm nay mới nhất. Bongda433.com cập nhật kết quả bóng đá Cúp Liên Đoàn Oman đêm qua và rạng sáng nay chính xác nhanh nhất.

Kết quả bóng đá (kqbd) Cúp Liên Đoàn Oman hôm nay và rạng sáng ngày mai

Kết quả Cúp Liên Đoàn Oman hôm nay được cập nhật đầy đủ nhất tại Bongda433. Tất cả các trận đấu thuộc giải Cúp Liên Đoàn Oman đều được cập nhật tại chuyên mục kết quả bóng đá Cúp Liên Đoàn Oman nhanh nhất và chính xác nhất. Kqbđ hôm nay của các đội bóng sẽ được cập nhật theo thời gian thực.

Xem kết quả bóng đá Cúp Liên Đoàn Oman 18/06/2024 CHÍNH XÁC nhất.