Kqbd Cúp Quốc Gia Việt Nam đêm qua và rạng sáng hôm nay

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả Cúp Quốc Gia Việt Nam
Kết quả Cúp Quốc Gia Việt Nam (40)
#
Ngày 13/03
19:15 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Viettel FC Viettel FC
Image/team/images/24468/1grwfqgyja2h.png Công An Nhân Dân
HT 0 0
FT 1 0
# 6 4
   
   
   
18:00 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Bình Định Bình Định
/Image/team/images/20092162316447329.gif Nam Định FC
HT 0 1
FT 0 1
# 3 7
   
   
   
18:00 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An
/Image/team/images/20121220224525.jpg SHB Đà Nẵng
HT 0 0
FT 0 1
# 6 0
   
   
   
17:00 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Đồng Tâm Long An Đồng Tâm Long An
/Image/team/images/20190708092528.jpg Becamex Bình Dương
HT 0 1
FT 1 3
# 4 4
   
   
   
Ngày 12/03
19:15 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Hà Nội FC Hà Nội FC
/Image/team/images/20200324100412.gif Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
HT 2 0
FT 2 1
# 3 5
   
   
   
19:15 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Hải Phòng FC Hải Phòng FC
/Image/team/images/20200324100459.gif Quảng Nam FC
HT 2 0
FT 2 1
# 7 3
   
   
   
18:00 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Phố Hiến Phố Hiến
Image/team/images/20037/1gv55qwkbxv.png Đồng Nai 2
HT 2 1
FT 2 1
# 3 5
   
   
   
18:00 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Thanh Hóa FC Thanh Hóa FC
Image/team/images/202103271548166926.gif Phù Đổng
HT 2 0
FT 3 0
# 7 1
   
   
   
Ngày 28/11
19:15 Cúp Quốc Gia Việt Nam
TP.HCM FC TP.HCM FC
/Image/team/images/20190708092528.jpg Becamex Bình Dương
HT 0 0
FT 1 2
# 7 3
   
   
   
Ngày 26/11
18:00 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Khatoco Khánh Hòa Khatoco Khánh Hòa
/Image/team/images/20200324100412.gif Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1
HT 0 1
FT 2 2
# 2 3
   
   
   
18:00 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Bình Phước Bình Phước
/Image/team/images/20092162316447329.gif Nam Định FC
HT 0 1
FT 0 4
# 6 4
   
   
   
17:00 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An
/Image/team/images/20121220224441.jpg Dong Thap
HT 5 0
FT 6 2
# 3 0
   
   
   
Ngày 25/11
19:15 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Công An Nhân Dân Công An Nhân Dân
/Image/team/images/20200324100537.gif Hoàng Anh Gia Lai
HT 1 1
FT 2 1
# 7 0
   
   
   
17:00 Cúp Quốc Gia Việt Nam
SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
/Image/team/images/202003240936161527.gif Huế FC
HT 1 0
FT 2 0
# 9 0
   
   
   
16:00 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Phù Đổng Phù Đổng
/Image/team/images/20200521085001.png Bình Thuận
HT 0 0
FT 0 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 24/11
17:00 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Quảng Nam FC Quảng Nam FC
Image/team/images/61545/1gvj9mhbwx2r.png Hoa Binh
HT 0 1
FT 4 1
# 5 0
   
   
   
17:00 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Đồng Nai 2 Đồng Nai 2
/Image/team/images/202003240936161237.gif Bà Rịa Vũng Tàu
HT 1 0
FT 2 0
# 4 5
   
   
   
16:00 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Phú Thọ Phú Thọ
/Image/team/images/20092162383160001.jpg Đồng Tâm Long An
HT 0 3
FT 2 5
# 6 3
   
   
   
Ngày 20/08
18:00 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Thanh Hóa FC Thanh Hóa FC
/Image/team/images/20170801152554.png Viettel FC
HT 0 0
FT 0 0
# 4 1
   
   
   
Ngày 16/08
18:00 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Thanh Hóa FC Thanh Hóa FC
/Image/team/images/202003240936161577.gif Phố Hiến
HT 3 0
FT 4 1
# 6 5
   
   
   
18:00 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Viettel FC Viettel FC
/Image/team/images/200831111524346157.jpg Bình Định
HT 0 0
FT 1 0
# 6 5
   
   
   
Ngày 11/07
19:15 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Viettel FC Viettel FC
/Image/team/images/20092162316447329.gif Nam Định FC
HT 0 0
FT 2 0
# 3 4
   
   
   
17:00 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai
/Image/team/images/202003240936161577.gif Phố Hiến
HT 0 1
FT 1 1
# 6 2
   
   
   
Ngày 10/07
18:00 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Bình Định Bình Định
/Image/team/images/20200324100412.gif Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1
HT 2 0
FT 2 1
# 4 2
   
   
   
18:00 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Thanh Hóa FC Thanh Hóa FC
Image/team/images/202103271548166926.gif Phù Đổng
HT 1 0
FT 1 0
# 2 3
   
   
   
Ngày 07/07
19:15 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Công An Nhân Dân Công An Nhân Dân
/Image/team/images/20092162316447329.gif Nam Định FC
1
HT 0 0
FT 1 1
# 8 8
   
   
   
17:00 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai
/Image/team/images/20190708092528.jpg Becamex Bình Dương
HT 0 0
FT 1 0
# 4 3
   
   
   
16:00 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Phú Thọ Phú Thọ
/Image/team/images/202003240936161577.gif Phố Hiến
HT 0 1
FT 0 2
# 3 1
   
   
   
Ngày 06/07
19:15 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Hà Nội FC Hà Nội FC
/Image/team/images/20170801152554.png Viettel FC
HT 1 1
FT 1 2
# 10 5
   
   
   
18:00 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
/Image/team/images/20092162383160001.jpg Đồng Tâm Long An
HT 0 0
FT 3 1
# 0 2
   
   
   
18:00 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Bình Định Bình Định
/Image/team/images/20200324100459.gif Quảng Nam FC
HT 0 1
FT 1 1
# 9 3
   
   
   
18:00 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Thanh Hóa FC Thanh Hóa FC
/Image/team/images/202003240936161237.gif Bà Rịa Vũng Tàu
HT 2 0
FT 4 0
# 9 3
   
   
   
Ngày 14/06
19:00 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Sài Gòn FC Sài Gòn FC
Image/team/images/202103271548166926.gif Phù Đổng
HT 0 0
FT 0 3
# 0 0
   
   
   
Ngày 02/04
19:15 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Phố Hiến Phố Hiến
/Image/team/images/20121220224525.jpg SHB Đà Nẵng
HT 1 1
FT 2 2
# 3 8
   
   
   
18:00 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Nam Định FC Nam Định FC
/Image/team/images/20170113095329.jpg Hải Phòng FC
HT 0 0
FT 1 1
# 11 2
   
   
   
17:00 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Khatoco Khánh Hòa Khatoco Khánh Hòa
Image/team/images/24468/1grwfqgyja2h.png Công An Nhân Dân
HT 1 0
FT 1 3
# 1 5
   
   
   
Ngày 01/04
19:15 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Viettel FC Viettel FC
/Image/team/images/20200521085001.png Bình Thuận
1
HT 3 0
FT 6 0
# 5 1
   
   
   
18:00 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An
/Image/team/images/20200324100459.gif Quảng Nam FC
HT 1 1
FT 1 1
# 0 3
   
   
   
16:00 Cúp Quốc Gia Việt Nam
Huế FC Huế FC
/Image/team/images/20190708092528.jpg Becamex Bình Dương
HT 0 1
FT 0 4
# 3 2
   
   
   
Ngày 31/03
19:15 Cúp Quốc Gia Việt Nam
TP.HCM FC TP.HCM FC
/Image/team/images/202003240936161237.gif Bà Rịa Vũng Tàu
HT 1 0
FT 1 1
# 3 3
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

Kqbd Cúp Quốc Gia Việt Nam hôm nay mới nhất. Bongda433.com cập nhật kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Việt Nam đêm qua và rạng sáng nay chính xác nhanh nhất.

Kết quả bóng đá (kqbd) Cúp Quốc Gia Việt Nam hôm nay và rạng sáng ngày mai

Kết quả Cúp Quốc Gia Việt Nam hôm nay được cập nhật đầy đủ nhất tại Bongda433. Tất cả các trận đấu thuộc giải Cúp Quốc Gia Việt Nam đều được cập nhật tại chuyên mục kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Việt Nam nhanh nhất và chính xác nhất. Kqbđ hôm nay của các đội bóng sẽ được cập nhật theo thời gian thực.

Xem kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Việt Nam 15/04/2024 CHÍNH XÁC nhất.