Kqbd Hạng nhất Việt Nam đêm qua và rạng sáng hôm nay

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả Hạng nhất Việt Nam
Kết quả Hạng nhất Việt Nam (40)
#
Ngày 25/05
17:00 Hạng nhất Việt Nam
Hoa Binh Hoa Binh
/Image/team/images/202003240936161577.gif Phố Hiến
1
HT 0 1
FT 1 1
# 5 4
   
   
   
17:00 Hạng nhất Việt Nam
Đồng Nai 2 Đồng Nai 2
/Image/team/images/20092162383160001.jpg Đồng Tâm Long An
HT 1 0
FT 2 0
# 4 4
   
   
   
16:00 Hạng nhất Việt Nam
Phú Thọ Phú Thọ
/Image/team/images/20170801152307.png Bình Phước
HT 0 2
FT 0 3
# 3 4
   
   
   
Ngày 24/05
18:00 Hạng nhất Việt Nam
Phù Đổng Phù Đổng
/Image/team/images/202003240936161527.gif Huế FC
HT 0 1
FT 1 3
# 1 3
   
   
   
17:00 Hạng nhất Việt Nam
SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
/Image/team/images/20121220224441.jpg Dong Thap
HT 2 0
FT 3 1
# 3 2
   
   
   
Ngày 20/05
16:00 Hạng nhất Việt Nam
Dong Thap Dong Thap
/Image/team/images/202003240936161237.gif Bà Rịa Vũng Tàu
1
HT 2 0
FT 2 0
# 5 5
   
   
   
Ngày 19/05
19:15 Hạng nhất Việt Nam
Phố Hiến Phố Hiến
/Image/team/images/20092162383160001.jpg Đồng Tâm Long An
HT 2 0
FT 4 1
# 3 3
   
   
   
18:00 Hạng nhất Việt Nam
Bình Phước Bình Phước
Image/team/images/20037/1gv55qwkbxv.png Đồng Nai 2
1
HT 0 0
FT 3 0
# 10 4
   
   
   
17:00 Hạng nhất Việt Nam
Hoa Binh Hoa Binh
Image/team/images/202103271548166926.gif Phù Đổng
1
HT 0 0
FT 0 0
# 3 2
   
   
   
Ngày 18/05
17:00 Hạng nhất Việt Nam
SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
Image/team/images/46773/1gvd2yxb1eh.png Phú Thọ
HT 1 0
FT 3 0
# 6 2
   
   
   
Ngày 15/05
18:00 Hạng nhất Việt Nam
Phù Đổng Phù Đổng
/Image/team/images/20121220224441.jpg Dong Thap
HT 1 0
FT 1 0
# 6 7
   
   
   
18:00 Hạng nhất Việt Nam
Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu
/Image/team/images/202003240936161527.gif Huế FC
HT 1 0
FT 2 2
# 2 3
   
   
   
17:00 Hạng nhất Việt Nam
Đồng Tâm Long An Đồng Tâm Long An
/Image/team/images/20170801152307.png Bình Phước
HT 1 0
FT 2 2
# 2 2
   
   
   
17:00 Hạng nhất Việt Nam
Đồng Nai 2 Đồng Nai 2
Image/team/images/61545/1gvj9mhbwx2r.png Hoa Binh
HT 0 0
FT 0 0
# 6 5
   
   
   
Ngày 14/05
19:15 Hạng nhất Việt Nam
Phố Hiến Phố Hiến
Image/team/images/46773/1gvd2yxb1eh.png Phú Thọ
HT 3 0
FT 3 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 11/05
17:00 Hạng nhất Việt Nam
Hoa Binh Hoa Binh
/Image/team/images/202003240936161237.gif Bà Rịa Vũng Tàu
HT 1 0
FT 1 0
# 4 1
   
   
   
17:00 Hạng nhất Việt Nam
SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
/Image/team/images/20092162383160001.jpg Đồng Tâm Long An
HT 1 0
FT 3 0
# 8 2
   
   
   
17:00 Hạng nhất Việt Nam
Đồng Nai 2 Đồng Nai 2
Image/team/images/202103271548166926.gif Phù Đổng
HT 0 1
FT 0 1
# 1 4
   
   
   
16:00 Hạng nhất Việt Nam
Dong Thap Dong Thap
/Image/team/images/202003240936161527.gif Huế FC
HT 1 1
FT 2 2
# 2 5
   
   
   
Ngày 10/05
18:00 Hạng nhất Việt Nam
Bình Phước Bình Phước
/Image/team/images/202003240936161577.gif Phố Hiến
HT 0 0
FT 0 0
# 7 1
   
   
   
Ngày 05/05
18:00 Hạng nhất Việt Nam
Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu
/Image/team/images/202003240936161577.gif Phố Hiến
1
HT 1 0
FT 1 0
# 0 6
   
   
   
17:00 Hạng nhất Việt Nam
Hoa Binh Hoa Binh
Image/team/images/46773/1gvd2yxb1eh.png Phú Thọ
HT 1 0
FT 1 0
# 0 0
   
   
   
16:00 Hạng nhất Việt Nam
Huế FC Huế FC
Image/team/images/20037/1gv55qwkbxv.png Đồng Nai 2
HT 0 0
FT 0 2
# 4 3
   
   
   
16:00 Hạng nhất Việt Nam
Phù Đổng Phù Đổng
/Image/team/images/20121220224525.jpg SHB Đà Nẵng
HT 0 0
FT 1 0
# 5 7
   
   
   
Ngày 04/05
16:00 Hạng nhất Việt Nam
Dong Thap Dong Thap
/Image/team/images/20092162383160001.jpg Đồng Tâm Long An
HT 0 0
FT 0 0
# 3 4
   
   
   
Ngày 05/04
18:00 Hạng nhất Việt Nam
Bình Phước Bình Phước
/Image/team/images/202003240936161527.gif Huế FC
HT 2 1
FT 2 1
# 6 2
   
   
   
15:00 Hạng nhất Việt Nam
Phú Thọ Phú Thọ
Image/team/images/202103271548166926.gif Phù Đổng
1
HT 0 0
FT 0 0
# 0 3
   
   
   
Ngày 04/04
18:00 Hạng nhất Việt Nam
Phố Hiến Phố Hiến
/Image/team/images/20121220224441.jpg Dong Thap
HT 1 0
FT 3 0
# 3 1
   
   
   
17:00 Hạng nhất Việt Nam
Đồng Tâm Long An Đồng Tâm Long An
/Image/team/images/202003240936161237.gif Bà Rịa Vũng Tàu
HT 0 0
FT 2 0
# 3 2
   
   
   
Ngày 03/04
17:00 Hạng nhất Việt Nam
SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
Image/team/images/61545/1gvj9mhbwx2r.png Hoa Binh
HT 1 0
FT 2 0
# 4 7
   
   
   
Ngày 31/03
18:00 Hạng nhất Việt Nam
Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu
/Image/team/images/20170801152307.png Bình Phước
HT 0 1
FT 0 2
# 3 6
   
   
   
17:00 Hạng nhất Việt Nam
Đồng Tâm Long An Đồng Tâm Long An
/Image/team/images/202003240936161527.gif Huế FC
HT 1 1
FT 3 1
# 2 3
   
   
   
Ngày 30/03
18:00 Hạng nhất Việt Nam
Phố Hiến Phố Hiến
Image/team/images/202103271548166926.gif Phù Đổng
HT 0 1
FT 2 1
# 6 3
   
   
   
17:00 Hạng nhất Việt Nam
Đồng Nai 2 Đồng Nai 2
/Image/team/images/20121220224525.jpg SHB Đà Nẵng
HT 0 0
FT 0 1
# 3 4
   
   
   
16:00 Hạng nhất Việt Nam
Dong Thap Dong Thap
Image/team/images/46773/1gvd2yxb1eh.png Phú Thọ
1
HT 1 0
FT 1 0
# 2 2
   
   
   
Ngày 09/03
18:00 Hạng nhất Việt Nam
Bình Phước Bình Phước
/Image/team/images/20121220224441.jpg Dong Thap
1
HT 0 0
FT 1 0
# 7 2
   
   
   
17:00 Hạng nhất Việt Nam
Hoa Binh Hoa Binh
/Image/team/images/20092162383160001.jpg Đồng Tâm Long An
HT 0 0
FT 1 1
# 4 1
   
   
   
Ngày 08/03
17:00 Hạng nhất Việt Nam
SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng
/Image/team/images/202003240936161237.gif Bà Rịa Vũng Tàu
HT 0 0
FT 0 0
# 9 0
   
   
   
15:00 Hạng nhất Việt Nam
Phú Thọ Phú Thọ
Image/team/images/20037/1gv55qwkbxv.png Đồng Nai 2
HT 1 0
FT 1 0
# 1 5
   
   
   
15:00 Hạng nhất Việt Nam
Huế FC Huế FC
/Image/team/images/202003240936161577.gif Phố Hiến
HT 0 0
FT 0 0
# 3 9
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

Kqbd Hạng nhất Việt Nam hôm nay mới nhất. Bongda433.com cập nhật kết quả bóng đá Hạng nhất Việt Nam đêm qua và rạng sáng nay chính xác nhanh nhất.

Kết quả bóng đá (kqbd) Hạng nhất Việt Nam hôm nay và rạng sáng ngày mai

Kết quả Hạng nhất Việt Nam hôm nay được cập nhật đầy đủ nhất tại Bongda433. Tất cả các trận đấu thuộc giải Hạng nhất Việt Nam đều được cập nhật tại chuyên mục kết quả bóng đá Hạng nhất Việt Nam nhanh nhất và chính xác nhất. Kqbđ hôm nay của các đội bóng sẽ được cập nhật theo thời gian thực.

Xem kết quả bóng đá Hạng nhất Việt Nam 14/06/2024 Vòng 20 CHÍNH XÁC nhất.