Kqbd ngoại hạng Mông Cổ đêm qua và rạng sáng hôm nay

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả ngoại hạng Mông Cổ
Kết quả ngoại hạng Mông Cổ (40)
#
Ngày 18/04
18:15 ngoại hạng Mông Cổ
Tuv Buganuud Tuv Buganuud
Image/team/images/165068438730.png FC Ulaanbaatar
HT 0 1
FT 1 2
# 5 6
   
   
   
Ngày 17/04
18:15 ngoại hạng Mông Cổ
Khoromkhon Club Khoromkhon Club
Image/team/images/48986/1gv9qrwcf91r.png Khovd
HT 1 0
FT 4 1
# 10 0
   
   
   
15:15 ngoại hạng Mông Cổ
Khangarid Klub Khangarid Klub
Image/team/images/165068449962.png SP Falcons
HT 0 1
FT 3 1
# 10 3
   
   
   
Ngày 16/04
18:15 ngoại hạng Mông Cổ
Erchim Erchim
Image/team/images/58565/1h0y38r90rq.png Bavarians FC
HT 1 1
FT 7 1
# 7 2
   
   
   
15:15 ngoại hạng Mông Cổ
Deren FC Deren FC
Image/team/images/67086/1h74c3c80p15.png Bayanzurkh Sporting Ilch
HT 1 2
FT 2 3
# 8 1
   
   
   
Ngày 14/04
18:15 ngoại hạng Mông Cổ
Khangarid Klub Khangarid Klub
Image/team/images/27743/1gv76qy5yt29.png Khoromkhon Club
HT 3 2
FT 3 4
# 3 6
   
   
   
15:15 ngoại hạng Mông Cổ
SP Falcons SP Falcons
Image/team/images/165068430165.png Erchim
HT 2 1
FT 4 1
# 9 1
   
   
   
Ngày 13/04
18:15 ngoại hạng Mông Cổ
FC Ulaanbaatar FC Ulaanbaatar
Image/team/images/48986/1gv9qrwcf91r.png Khovd
HT 5 0
FT 9 1
# 6 5
   
   
   
15:15 ngoại hạng Mông Cổ
Bavarians FC Bavarians FC
Image/team/images/165068457198.png Deren FC
HT 0 1
FT 0 6
# 5 8
   
   
   
Ngày 12/04
18:15 ngoại hạng Mông Cổ
Bayanzurkh Sporting Ilch Bayanzurkh Sporting Ilch
Image/team/images/165068454846.png Tuv Buganuud
HT 0 0
FT 1 3
# 8 7
   
   
   
Ngày 07/04
18:15 ngoại hạng Mông Cổ
Khoromkhon Club Khoromkhon Club
Image/team/images/165068438730.png FC Ulaanbaatar
HT 1 1
FT 1 2
# 5 11
   
   
   
15:15 ngoại hạng Mông Cổ
Khovd Khovd
Image/team/images/67086/1h74c3c80p15.png Bayanzurkh Sporting Ilch
HT 0 1
FT 1 3
# 9 6
   
   
   
Ngày 06/04
18:15 ngoại hạng Mông Cổ
Erchim Erchim
Image/team/images/165068459237.png Khangarid Klub
HT 2 2
FT 2 3
# 4 4
   
   
   
15:15 ngoại hạng Mông Cổ
Tuv Buganuud Tuv Buganuud
Image/team/images/58565/1h0y38r90rq.png Bavarians FC
HT 1 0
FT 2 1
# 4 4
   
   
   
Ngày 05/04
18:15 ngoại hạng Mông Cổ
Deren FC Deren FC
Image/team/images/165068449962.png SP Falcons
HT 0 1
FT 0 1
# 5 2
   
   
   
Ngày 31/03
18:15 ngoại hạng Mông Cổ
Erchim Erchim
Image/team/images/27743/1gv76qy5yt29.png Khoromkhon Club
HT 2 0
FT 3 2
# 3 7
   
   
   
15:15 ngoại hạng Mông Cổ
Khangarid Klub Khangarid Klub
Image/team/images/165068457198.png Deren FC
1
HT 0 0
FT 0 0
# 3 6
   
   
   
Ngày 30/03
18:15 ngoại hạng Mông Cổ
SP Falcons SP Falcons
Image/team/images/165068454846.png Tuv Buganuud
HT 2 1
FT 2 1
# 4 4
   
   
   
15:15 ngoại hạng Mông Cổ
Bayanzurkh Sporting Ilch Bayanzurkh Sporting Ilch
Image/team/images/165068438730.png FC Ulaanbaatar
HT 1 0
FT 1 3
# 4 4
   
   
   
Ngày 29/03
18:15 ngoại hạng Mông Cổ
Bavarians FC Bavarians FC
Image/team/images/48986/1gv9qrwcf91r.png Khovd
HT 0 1
FT 2 4
# 0 0
   
   
   
Ngày 17/03
18:15 ngoại hạng Mông Cổ
Deren FC Deren FC
Image/team/images/165068430165.png Erchim
HT 4 0
FT 7 0
# 7 1
   
   
   
15:15 ngoại hạng Mông Cổ
FC Ulaanbaatar FC Ulaanbaatar
Image/team/images/58565/1h0y38r90rq.png Bavarians FC
HT 1 0
FT 5 1
# 6 2
   
   
   
Ngày 16/03
18:15 ngoại hạng Mông Cổ
Khovd Khovd
Image/team/images/165068449962.png SP Falcons
HT 0 0
FT 0 2
# 0 0
   
   
   
15:15 ngoại hạng Mông Cổ
Tuv Buganuud Tuv Buganuud
Image/team/images/165068459237.png Khangarid Klub
1
HT 0 0
FT 0 1
# 0 8
   
   
   
Ngày 15/03
18:15 ngoại hạng Mông Cổ
Khoromkhon Club Khoromkhon Club
Image/team/images/67086/1h74c3c80p15.png Bayanzurkh Sporting Ilch
HT 0 1
FT 3 4
# 9 4
   
   
   
Ngày 10/03
18:15 ngoại hạng Mông Cổ
SP Falcons SP Falcons
Image/team/images/165068438730.png FC Ulaanbaatar
HT 0 0
FT 1 0
# 2 6
   
   
   
15:15 ngoại hạng Mông Cổ
Deren FC Deren FC
Image/team/images/27743/1gv76qy5yt29.png Khoromkhon Club
1
1
HT 1 0
FT 2 2
# 9 3
   
   
   
Ngày 09/03
18:15 ngoại hạng Mông Cổ
Erchim Erchim
Image/team/images/165068454846.png Tuv Buganuud
HT 0 2
FT 2 2
# 6 5
   
   
   
15:15 ngoại hạng Mông Cổ
Khangarid Klub Khangarid Klub
Image/team/images/48986/1gv9qrwcf91r.png Khovd
HT 1 0
FT 1 0
# 12 1
   
   
   
Ngày 08/03
18:15 ngoại hạng Mông Cổ
Bavarians FC Bavarians FC
Image/team/images/67086/1h74c3c80p15.png Bayanzurkh Sporting Ilch
HT 0 3
FT 1 8
# 3 6
   
   
   
Ngày 03/03
18:15 ngoại hạng Mông Cổ
Tuv Buganuud Tuv Buganuud
Image/team/images/165068457198.png Deren FC
HT 1 1
FT 3 2
# 0 2
   
   
   
15:15 ngoại hạng Mông Cổ
Khoromkhon Club Khoromkhon Club
Image/team/images/58565/1h0y38r90rq.png Bavarians FC
HT 2 0
FT 7 1
# 9 2
   
   
   
Ngày 02/03
18:15 ngoại hạng Mông Cổ
FC Ulaanbaatar FC Ulaanbaatar
Image/team/images/165068459237.png Khangarid Klub
HT 0 1
FT 0 3
# 2 3
   
   
   
15:15 ngoại hạng Mông Cổ
Bayanzurkh Sporting Ilch Bayanzurkh Sporting Ilch
Image/team/images/165068449962.png SP Falcons
HT 1 3
FT 1 6
# 3 3
   
   
   
Ngày 01/03
18:15 ngoại hạng Mông Cổ
Khovd Khovd
Image/team/images/165068430165.png Erchim
HT 1 3
FT 2 5
# 4 9
   
   
   
Ngày 02/11
15:00 ngoại hạng Mông Cổ
FC Ulaanbaatar FC Ulaanbaatar
Image/team/images/165068430165.png Erchim
1
HT 2 0
FT 5 0
# 5 3
   
   
   
Ngày 29/10
17:00 ngoại hạng Mông Cổ
Khovd Khovd
Image/team/images/165068457198.png Deren FC
HT 1 0
FT 2 5
# 2 9
   
   
   
14:00 ngoại hạng Mông Cổ
Bayanzurkh Sporting Bayanzurkh Sporting
Image/team/images/165068459237.png Khangarid Klub
HT 0 2
FT 1 7
# 2 8
   
   
   
11:00 ngoại hạng Mông Cổ
Bavarians FC Bavarians FC
Image/team/images/165068449962.png SP Falcons
HT 0 3
FT 0 3
# 1 4
   
   
   
Ngày 28/10
17:00 ngoại hạng Mông Cổ
Tuv Buganuud Tuv Buganuud
Image/team/images/27743/1gv76qy5yt29.png Khoromkhon Club
HT 1 1
FT 6 3
# 8 7
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

Kqbd ngoại hạng Mông Cổ hôm nay mới nhất. Bongda433.com cập nhật kết quả bóng đá ngoại hạng Mông Cổ đêm qua và rạng sáng nay chính xác nhanh nhất.

Kết quả bóng đá (kqbd) ngoại hạng Mông Cổ hôm nay và rạng sáng ngày mai

Kết quả ngoại hạng Mông Cổ hôm nay được cập nhật đầy đủ nhất tại Bongda433. Tất cả các trận đấu thuộc giải ngoại hạng Mông Cổ đều được cập nhật tại chuyên mục kết quả bóng đá ngoại hạng Mông Cổ nhanh nhất và chính xác nhất. Kqbđ hôm nay của các đội bóng sẽ được cập nhật theo thời gian thực.

Xem kết quả bóng đá ngoại hạng Mông Cổ 19/04/2024 Vòng 17 CHÍNH XÁC nhất.