Kqbd Ngoại hạng Úc bắc bang NSW đêm qua và rạng sáng hôm nay

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Kết quả Ngoại hạng Úc bắc bang NSW (40)
#
Ngày 14/04
11:30 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Broadmeadow Magic Broadmeadow Magic
/Image/team/images/20200322173703.gif Lambton Jarvis
HT 2 1
FT 2 3
# 1 3
   
   
   
11:30 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Newcastle Olympic Newcastle Olympic
/Image/team/images/20200322173605.gif Charleston City Blues
HT 1 1
FT 3 1
# 4 9
   
   
   
Ngày 13/04
15:00 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Maitland Maitland
/Image/team/images/20170718175131.png Lake Macquarie
HT 2 0
FT 2 0
# 16 4
   
   
   
14:00 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Valentine Valentine
/Image/team/images/20200322173003.gif Weston Workers FC
HT 2 0
FT 2 0
# 2 10
   
   
   
11:30 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Adamstown Rosebuds FC Adamstown Rosebuds FC
Image/team/images/37456/1gtk2yyspnx.png Cooks Hill United
HT 1 1
FT 1 3
# 5 4
   
   
   
11:30 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
New Lambton FC New Lambton FC
/Image/team/images/20200322173625.gif Edgeworth Eagles FC
HT 0 1
FT 0 1
# 3 2
   
   
   
Ngày 07/04
11:30 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Broadmeadow Magic Broadmeadow Magic
/Image/team/images/20200322173749.gif Newcastle Olympic
HT 1 0
FT 3 0
# 9 9
   
   
   
11:30 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Charleston City Blues Charleston City Blues
/Image/team/images/20200322173003.gif Weston Workers FC
HT 0 0
FT 1 3
# 4 2
   
   
   
Ngày 06/04
14:00 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Valentine Valentine
/Image/team/images/20200322173625.gif Edgeworth Eagles FC
HT 0 1
FT 0 2
# 5 7
   
   
   
Ngày 23/03
14:00 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Weston Workers FC Weston Workers FC
/Image/team/images/20170801165334.png Broadmeadow Magic
HT 0 2
FT 2 3
# 8 7
   
   
   
13:00 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Maitland Maitland
/Image/team/images/20200322172934.gif Adamstown Rosebuds FC
HT 0 1
FT 1 1
# 5 9
   
   
   
12:30 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Cooks Hill United Cooks Hill United
/Image/team/images/20200322173811.gif Valentine
HT 0 1
FT 1 1
# 4 4
   
   
   
12:00 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
New Lambton FC New Lambton FC
/Image/team/images/20170718175131.png Lake Macquarie
HT 0 0
FT 1 2
# 10 9
   
   
   
10:30 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Lambton Jarvis Lambton Jarvis
/Image/team/images/20200322173749.gif Newcastle Olympic
HT 1 0
FT 1 0
# 6 6
   
   
   
10:30 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Edgeworth Eagles FC Edgeworth Eagles FC
/Image/team/images/20200322173605.gif Charleston City Blues
HT 0 1
FT 0 2
# 6 3
   
   
   
Ngày 17/03
12:30 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Lambton Jarvis Lambton Jarvis
/Image/team/images/20200322173003.gif Weston Workers FC
HT 1 1
FT 2 1
# 5 2
   
   
   
11:30 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Broadmeadow Magic Broadmeadow Magic
/Image/team/images/20200322173625.gif Edgeworth Eagles FC
1
HT 1 0
FT 3 1
# 3 4
   
   
   
Ngày 16/03
14:00 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Adamstown Rosebuds FC Adamstown Rosebuds FC
Image/team/images/32831/1gtk2r6jyf30.png New Lambton FC
HT 0 0
FT 2 2
# 6 1
   
   
   
14:00 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Valentine Valentine
/Image/team/images/20170718175131.png Lake Macquarie
HT 2 0
FT 5 0
# 3 3
   
   
   
12:30 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Cooks Hill United Cooks Hill United
/Image/team/images/20200322173605.gif Charleston City Blues
HT 0 1
FT 0 2
# 1 4
   
   
   
12:00 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Newcastle Olympic Newcastle Olympic
/Image/team/images/20200322173725.gif Maitland
HT 0 0
FT 0 3
# 7 0
   
   
   
Ngày 10/03
10:30 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Weston Workers FC Weston Workers FC
/Image/team/images/20200322173749.gif Newcastle Olympic
1
1
HT 0 0
FT 0 1
# 1 4
   
   
   
10:30 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Charleston City Blues Charleston City Blues
/Image/team/images/20170718175131.png Lake Macquarie
HT 3 0
FT 4 1
# 11 5
   
   
   
Ngày 09/03
13:00 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Cooks Hill United Cooks Hill United
/Image/team/images/20170801165334.png Broadmeadow Magic
HT 2 3
FT 3 4
# 4 8
   
   
   
10:30 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Edgeworth Eagles FC Edgeworth Eagles FC
/Image/team/images/20200322173703.gif Lambton Jarvis
1
HT 0 1
FT 0 2
# 5 6
   
   
   
10:30 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Adamstown Rosebuds FC Adamstown Rosebuds FC
/Image/team/images/20200322173811.gif Valentine
1
HT 0 1
FT 0 3
# 3 3
   
   
   
10:30 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
New Lambton FC New Lambton FC
/Image/team/images/20200322173725.gif Maitland
1
HT 0 0
FT 1 2
# 2 5
   
   
   
Ngày 06/03
16:00 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Edgeworth Eagles FC Edgeworth Eagles FC
/Image/team/images/20200322173003.gif Weston Workers FC
HT 0 0
FT 0 0
# 6 9
   
   
   
Ngày 05/03
15:00 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Broadmeadow Magic Broadmeadow Magic
/Image/team/images/20200322172934.gif Adamstown Rosebuds FC
HT 3 1
FT 3 2
# 12 4
   
   
   
Ngày 03/03
12:40 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Lambton Jarvis Lambton Jarvis
Image/team/images/37456/1gtk2yyspnx.png Cooks Hill United
HT 2 0
FT 4 1
# 5 2
   
   
   
Ngày 02/03
15:00 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Lake Macquarie Lake Macquarie
/Image/team/images/20170801165334.png Broadmeadow Magic
HT 1 1
FT 1 4
# 3 10
   
   
   
14:00 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Newcastle Olympic Newcastle Olympic
/Image/team/images/20200322173625.gif Edgeworth Eagles FC
1
2
HT 1 1
FT 1 1
# 5 8
   
   
   
14:00 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Adamstown Rosebuds FC Adamstown Rosebuds FC
/Image/team/images/20200322173605.gif Charleston City Blues
HT 0 2
FT 0 3
# 2 8
   
   
   
14:00 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Weston Workers FC Weston Workers FC
/Image/team/images/20200322173725.gif Maitland
1
HT 2 1
FT 5 1
# 7 2
   
   
   
10:30 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
New Lambton FC New Lambton FC
/Image/team/images/20200322173811.gif Valentine
HT 0 1
FT 0 3
# 5 3
   
   
   
Ngày 25/02
10:30 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Charleston City Blues Charleston City Blues
Image/team/images/32831/1gtk2r6jyf30.png New Lambton FC
1
HT 1 1
FT 2 1
# 9 1
   
   
   
Ngày 24/02
15:00 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Lake Macquarie Lake Macquarie
/Image/team/images/20200322173703.gif Lambton Jarvis
HT 0 0
FT 0 3
# 4 8
   
   
   
13:00 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Cooks Hill United Cooks Hill United
/Image/team/images/20200322173749.gif Newcastle Olympic
HT 0 1
FT 1 2
# 6 13
   
   
   
10:30 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Maitland Maitland
/Image/team/images/20200322173811.gif Valentine
HT 0 1
FT 0 1
# 7 3
   
   
   
Ngày 09/09
15:00 Ngoại hạng Úc bắc bang NSW
Lambton Jarvis Lambton Jarvis
/Image/team/images/20170801165334.png Broadmeadow Magic
HT 0 0
FT 2 1
# 5 2
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

Kqbd Ngoại hạng Úc bắc bang NSW hôm nay mới nhất. Bongda433.com cập nhật kết quả bóng đá Ngoại hạng Úc bắc bang NSW đêm qua và rạng sáng nay chính xác nhanh nhất.

Kết quả bóng đá (kqbd) Ngoại hạng Úc bắc bang NSW hôm nay và rạng sáng ngày mai

Kết quả Ngoại hạng Úc bắc bang NSW hôm nay được cập nhật đầy đủ nhất tại Bongda433. Tất cả các trận đấu thuộc giải Ngoại hạng Úc bắc bang NSW đều được cập nhật tại chuyên mục kết quả bóng đá Ngoại hạng Úc bắc bang NSW nhanh nhất và chính xác nhất. Kqbđ hôm nay của các đội bóng sẽ được cập nhật theo thời gian thực.

Xem kết quả bóng đá Ngoại hạng Úc bắc bang NSW 19/04/2024 Vòng 8 CHÍNH XÁC nhất.