Kqbd Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ đêm qua và rạng sáng hôm nay

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
Kết quả Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ (40)
#
Ngày 13/04
22:00 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
Basel Nữ Basel Nữ
Image/team/images/63321/1gtqjzm80j2a.png Rapperswil Jona Nữ
HT 2 0
FT 5 1
# 0 0
   
   
   
22:00 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
St Gallen Nữ St Gallen Nữ
Image/team/images/59171/1gtqjzm80b1p.png Aarau Nữ
HT 0 2
FT 3 2
# 0 0
   
   
   
22:00 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
Young Boys Nữ Young Boys Nữ
Image/team/images/32329/1gt3vpxye3v.png FC Luzern Nữ
HT 0 0
FT 2 0
# 10 0
   
   
   
22:00 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
Grasshopper Nữ Grasshopper Nữ
FC Thun Nữ
HT 2 1
FT 4 1
# 0 0
   
   
   
22:00 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
Servette Nữ Servette Nữ
Image/team/images/167107439288.png FC Zurich Frauen Nữ
HT 0 1
FT 0 3
# 7 4
   
   
   
Ngày 31/03
01:00 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
FC Luzern Nữ FC Luzern Nữ
Image/team/images/45237/1gs46r4zqb5.png St Gallen Nữ
HT 1 2
FT 3 2
# 0 0
   
   
   
00:00 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
Basel Nữ Basel Nữ
Image/team/images/17729/1gs46r4z8by.png Young Boys Nữ
HT 0 0
FT 1 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 30/03
23:30 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
FC Thun Nữ FC Thun Nữ
Image/team/images/41685/1gs1kb1kr1q.png Servette Nữ
HT 0 1
FT 0 5
# 0 0
   
   
   
22:00 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
Aarau Nữ Aarau Nữ
Image/team/images/32327/1gtqjzm7gd2x.png Grasshopper Nữ
HT 0 0
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
22:00 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
Rapperswil Jona Nữ Rapperswil Jona Nữ
Image/team/images/167107439288.png FC Zurich Frauen Nữ
HT 0 1
FT 0 1
# 0 0
   
   
   
Ngày 24/03
02:30 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
Servette Nữ Servette Nữ
Image/team/images/32375/1gtqjzm80xv.png Basel Nữ
HT 1 0
FT 2 1
# 5 9
   
   
   
01:00 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
Grasshopper Nữ Grasshopper Nữ
Image/team/images/17729/1gs46r4z8by.png Young Boys Nữ
HT 5 2
FT 6 2
# 0 0
   
   
   
01:00 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
Rapperswil Jona Nữ Rapperswil Jona Nữ
Image/team/images/45237/1gs46r4zqb5.png St Gallen Nữ
HT 0 1
FT 0 3
# 0 0
   
   
   
Ngày 23/03
23:30 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
FC Thun Nữ FC Thun Nữ
Image/team/images/59171/1gtqjzm80b1p.png Aarau Nữ
HT 0 2
FT 0 3
# 5 6
   
   
   
22:00 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
FC Zurich Frauen Nữ FC Zurich Frauen Nữ
Image/team/images/32329/1gt3vpxye3v.png FC Luzern Nữ
HT 0 0
FT 1 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 16/03
23:30 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
FC Thun Nữ FC Thun Nữ
Image/team/images/32375/1gtqjzm80xv.png Basel Nữ
HT 0 2
FT 0 3
# 0 0
   
   
   
22:59 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
FC Zurich Frauen Nữ FC Zurich Frauen Nữ
Image/team/images/17729/1gs46r4z8by.png Young Boys Nữ
HT 0 2
FT 0 2
# 5 1
   
   
   
22:00 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
Servette Nữ Servette Nữ
Image/team/images/45237/1gs46r4zqb5.png St Gallen Nữ
1
HT 3 2
FT 4 2
# 7 4
   
   
   
22:00 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
Aarau Nữ Aarau Nữ
Image/team/images/32329/1gt3vpxye3v.png FC Luzern Nữ
HT 0 1
FT 0 2
# 0 0
   
   
   
22:00 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
Rapperswil Jona Nữ Rapperswil Jona Nữ
Image/team/images/32327/1gtqjzm7gd2x.png Grasshopper Nữ
HT 1 2
FT 1 3
# 0 0
   
   
   
Ngày 10/03
01:30 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
St Gallen Nữ St Gallen Nữ
Image/team/images/32327/1gtqjzm7gd2x.png Grasshopper Nữ
HT 0 2
FT 0 2
# 0 0
   
   
   
00:00 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
Basel Nữ Basel Nữ
Image/team/images/167107439288.png FC Zurich Frauen Nữ
HT 1 2
FT 2 3
# 0 0
   
   
   
Ngày 09/03
23:30 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
Young Boys Nữ Young Boys Nữ
Image/team/images/41685/1gs1kb1kr1q.png Servette Nữ
HT 0 1
FT 2 2
# 2 5
   
   
   
22:00 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
Aarau Nữ Aarau Nữ
Image/team/images/63321/1gtqjzm80j2a.png Rapperswil Jona Nữ
HT 2 1
FT 3 2
# 0 0
   
   
   
22:00 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
FC Luzern Nữ FC Luzern Nữ
FC Thun Nữ
HT 0 0
FT 0 2
# 0 0
   
   
   
Ngày 03/03
20:00 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
St Gallen Nữ St Gallen Nữ
Image/team/images/167107439288.png FC Zurich Frauen Nữ
HT 2 0
FT 2 1
# 3 4
   
   
   
01:00 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
FC Luzern Nữ FC Luzern Nữ
Image/team/images/63321/1gtqjzm80j2a.png Rapperswil Jona Nữ
HT 3 3
FT 7 4
# 6 2
   
   
   
00:00 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
Basel Nữ Basel Nữ
Image/team/images/59171/1gtqjzm80b1p.png Aarau Nữ
HT 2 0
FT 5 0
# 0 0
   
   
   
00:00 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
Young Boys Nữ Young Boys Nữ
FC Thun Nữ
HT 1 0
FT 6 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 02/03
22:59 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
Grasshopper Nữ Grasshopper Nữ
Image/team/images/41685/1gs1kb1kr1q.png Servette Nữ
HT 0 2
FT 1 2
# 0 0
   
   
   
Ngày 11/02
02:30 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
FC Zurich Frauen Nữ FC Zurich Frauen Nữ
Image/team/images/32327/1gtqjzm7gd2x.png Grasshopper Nữ
HT 1 1
FT 2 1
# 5 2
   
   
   
Ngày 10/02
23:30 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
FC Thun Nữ FC Thun Nữ
Image/team/images/45237/1gs46r4zqb5.png St Gallen Nữ
HT 0 1
FT 0 1
# 0 0
   
   
   
22:00 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
Rapperswil Jona Nữ Rapperswil Jona Nữ
Image/team/images/41685/1gs1kb1kr1q.png Servette Nữ
HT 0 0
FT 0 1
# 0 0
   
   
   
22:00 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
Aarau Nữ Aarau Nữ
Image/team/images/17729/1gs46r4z8by.png Young Boys Nữ
HT 0 1
FT 0 5
# 0 0
   
   
   
22:00 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
FC Luzern Nữ FC Luzern Nữ
Image/team/images/32375/1gtqjzm80xv.png Basel Nữ
HT 1 6
FT 1 8
# 0 0
   
   
   
Ngày 03/02
21:00 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
St Gallen Nữ St Gallen Nữ
Image/team/images/32375/1gtqjzm80xv.png Basel Nữ
HT 1 1
FT 1 1
# 1 10
   
   
   
Ngày 09/12
22:00 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
Rapperswil Jona Nữ Rapperswil Jona Nữ
Image/team/images/17729/1gs46r4z8by.png Young Boys Nữ
HT 0 3
FT 0 5
# 0 0
   
   
   
22:00 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
FC Zurich Frauen Nữ FC Zurich Frauen Nữ
FC Thun Nữ
1
HT 3 0
FT 5 0
# 15 1
   
   
   
21:00 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
Servette Nữ Servette Nữ
Image/team/images/59171/1gtqjzm80b1p.png Aarau Nữ
HT 1 0
FT 3 0
# 1 3
   
   
   
01:00 Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ
Grasshopper Nữ Grasshopper Nữ
Image/team/images/32329/1gt3vpxye3v.png FC Luzern Nữ
HT 1 0
FT 1 0
# 5 5
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

Kqbd Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ hôm nay mới nhất. Bongda433.com cập nhật kết quả bóng đá Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ đêm qua và rạng sáng nay chính xác nhanh nhất.

Kết quả bóng đá (kqbd) Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ hôm nay và rạng sáng ngày mai

Kết quả Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ hôm nay được cập nhật đầy đủ nhất tại Bongda433. Tất cả các trận đấu thuộc giải Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ đều được cập nhật tại chuyên mục kết quả bóng đá Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ nhanh nhất và chính xác nhất. Kqbđ hôm nay của các đội bóng sẽ được cập nhật theo thời gian thực.

Xem kết quả bóng đá Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ 19/04/2024 CHÍNH XÁC nhất.