Kqbd U21 Quốc gia Việt Nam đêm qua và rạng sáng hôm nay

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả U21 Quốc gia Việt Nam
Kết quả U21 Quốc gia Việt Nam (40)
#
Ngày 27/09
17:00 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Thanh Hóa U21 Thanh Hóa
Image/team/images/167142137597.png U21 Sông Lam Nghệ An
HT 0 0
FT 1 2
# 3 2
   
   
   
14:30 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Kon Tum U21 Kon Tum
Image/team/images/167142140590.png U21 SHB Đà Nẵng
HT 0 0
FT 0 1
# 0 0
   
   
   
Ngày 26/09
17:00 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Hà Nội U21 Hà Nội
Image/team/images/167169969013.png U21 Viettel
HT 0 0
FT 0 0
# 5 2
   
   
   
14:30 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 PVF-CAND U21 PVF-CAND
Image/team/images/30471/1h9cfan0w8q.png U21 Long An
1
HT 2 0
FT 2 0
# 3 4
   
   
   
Ngày 23/09
15:00 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Kon Tum U21 Kon Tum
Image/team/images/30471/1h9cfan0w8q.png U21 Long An
HT 0 0
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
15:00 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Hà Nội U21 Hà Nội
Image/team/images/167142140590.png U21 SHB Đà Nẵng
HT 0 0
FT 1 1
# 3 3
   
   
   
15:00 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Sông Lam Nghệ An U21 Sông Lam Nghệ An
Image/team/images/30534/1h9ew094rqt.png U21 Đắk Lắk
HT 2 0
FT 5 0
# 3 0
   
   
   
15:00 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 TP Hồ Chí Minh U21 TP Hồ Chí Minh
Image/team/images/167169946436.png U21 Sanna Khánh Hòa
HT 0 2
FT 0 2
# 7 2
   
   
   
Ngày 22/09
17:00 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Thanh Hóa U21 Thanh Hóa
Image/team/images/51415/1h9ew094r52z.png U21 Tây Ninh
HT 0 0
FT 2 1
# 0 0
   
   
   
15:00 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 PVF-CAND U21 PVF-CAND
Image/team/images/167169969013.png U21 Viettel
HT 0 2
FT 2 2
# 3 5
   
   
   
Ngày 21/09
17:00 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Long An U21 Long An
Image/team/images/167142137597.png U21 Sông Lam Nghệ An
HT 0 1
FT 0 4
# 2 7
   
   
   
16:00 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Sanna Khánh Hòa U21 Sanna Khánh Hòa
Image/team/images/167169925734.png U21 Hà Nội
HT 0 1
FT 0 1
# 0 8
   
   
   
14:30 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Kon Tum U21 Kon Tum
Image/team/images/30534/1h9ew094rqt.png U21 Đắk Lắk
HT 1 0
FT 1 0
# 3 3
   
   
   
14:30 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 TP Hồ Chí Minh U21 TP Hồ Chí Minh
Image/team/images/167142140590.png U21 SHB Đà Nẵng
HT 0 1
FT 1 1
# 4 5
   
   
   
Ngày 20/09
17:00 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Viettel U21 Viettel
Image/team/images/167125933661.png U21 Thanh Hóa
HT 0 0
FT 2 3
# 0 0
   
   
   
14:30 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 PVF-CAND U21 PVF-CAND
Image/team/images/51415/1h9ew094r52z.png U21 Tây Ninh
HT 3 0
FT 3 0
# 6 1
   
   
   
Ngày 19/09
18:00 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 SHB Đà Nẵng U21 SHB Đà Nẵng
Image/team/images/167169946436.png U21 Sanna Khánh Hòa
HT 1 0
FT 2 0
# 3 8
   
   
   
17:00 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Sông Lam Nghệ An U21 Sông Lam Nghệ An
Image/team/images/67643/1h9cxjh6x02b.png U21 Kon Tum
HT 0 0
FT 0 1
# 3 1
   
   
   
14:30 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Đắk Lắk U21 Đắk Lắk
Image/team/images/30471/1h9cfan0w8q.png U21 Long An
HT 0 1
FT 0 1
# 3 1
   
   
   
14:30 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Hà Nội U21 Hà Nội
Image/team/images/25985/1h9cfan0wj1g.png U21 TP Hồ Chí Minh
HT 1 0
FT 1 0
# 9 1
   
   
   
Ngày 18/09
17:50 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Thanh Hóa U21 Thanh Hóa
U21 PVF Việt Nam
HT 1 1
FT 1 2
# 2 1
   
   
   
14:30 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Tây Ninh U21 Tây Ninh
Image/team/images/167169969013.png U21 Viettel
HT 0 2
FT 0 4
# 1 8
   
   
   
Ngày 13/09
15:50 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Đào Hà U21 Đào Hà
U21 Luxury Hạ Long
HT 1 1
FT 2 1
# 2 0
   
   
   
15:40 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Đắk Lắk U21 Đắk Lắk
U21 Đồng Nai
1
HT 0 0
FT 2 0
# 2 1
   
   
   
15:30 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Cần Thơ U21 Cần Thơ
U21 Tiền Giang
HT 0 0
FT 2 3
# 0 0
   
   
   
15:30 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Kon Tum U21 Kon Tum
Image/team/images/167142140590.png U21 SHB Đà Nẵng
HT 0 0
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
15:00 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Hoàng Anh Gia Lai U21 Hoàng Anh Gia Lai
U21 Huda Huế
HT 1 0
FT 1 1
# 0 7
   
   
   
13:30 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Quảng Nam U21 Quảng Nam
U21 Quảng Ngãi
HT 2 0
FT 5 0
# 4 0
   
   
   
13:30 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 TP Hồ Chí Minh U21 TP Hồ Chí Minh
Image/team/images/30471/1h9cfan0w8q.png U21 Long An
HT 1 0
FT 1 1
# 8 4
   
   
   
13:30 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Viettel U21 Viettel
Image/team/images/167169925734.png U21 Hà Nội
HT 1 0
FT 1 0
# 1 0
   
   
   
13:30 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Tây Ninh U21 Tây Ninh
Image/team/images/167169946436.png U21 Sanna Khánh Hòa
HT 0 1
FT 0 1
# 3 2
   
   
   
13:30 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Công An Nhân Dân U21 Công An Nhân Dân
U21 Phú Thọ
HT 5 0
FT 6 0
# 8 1
   
   
   
Ngày 11/09
17:00 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Hà Nội U21 Hà Nội
U21 Đào Hà
HT 0 0
FT 1 0
# 4 0
   
   
   
15:40 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Tiền Giang U21 Tiền Giang
Image/team/images/25985/1h9cfan0wj1g.png U21 TP Hồ Chí Minh
HT 0 2
FT 0 5
# 1 4
   
   
   
15:30 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Quảng Ngãi U21 Quảng Ngãi
U21 Kon Tum
HT 0 3
FT 0 4
# 4 2
   
   
   
15:30 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Sanna Khánh Hòa U21 Sanna Khánh Hòa
U21 Đắk Lắk
HT 0 0
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
15:30 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Công An Nhân Dân U21 Công An Nhân Dân
Image/team/images/167169969013.png U21 Viettel
HT 1 0
FT 1 1
# 0 2
   
   
   
14:50 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Hoàng Anh Gia Lai U21 Hoàng Anh Gia Lai
U21 Quảng Nam
1
HT 0 2
FT 0 2
# 2 6
   
   
   
14:30 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Luxury Hạ Long U21 Luxury Hạ Long
U21 Phú Thọ
HT 0 0
FT 0 1
# 0 2
   
   
   
13:30 U21 Quốc gia Việt Nam
U21 Cần Thơ U21 Cần Thơ
Image/team/images/167169956910.png Dong Thap U21
HT 0 2
FT 2 4
# 3 6
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

Kqbd U21 Quốc gia Việt Nam hôm nay mới nhất. Bongda433.com cập nhật kết quả bóng đá U21 Quốc gia Việt Nam đêm qua và rạng sáng nay chính xác nhanh nhất.

Kết quả bóng đá (kqbd) U21 Quốc gia Việt Nam hôm nay và rạng sáng ngày mai

Kết quả U21 Quốc gia Việt Nam hôm nay được cập nhật đầy đủ nhất tại Bongda433. Tất cả các trận đấu thuộc giải U21 Quốc gia Việt Nam đều được cập nhật tại chuyên mục kết quả bóng đá U21 Quốc gia Việt Nam nhanh nhất và chính xác nhất. Kqbđ hôm nay của các đội bóng sẽ được cập nhật theo thời gian thực.

Xem kết quả bóng đá U21 Quốc gia Việt Nam 16/04/2024 CHÍNH XÁC nhất.