Kqbd Nữ Uganda đêm qua và rạng sáng hôm nay

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả Nữ Uganda
Kết quả Nữ Uganda (40)
#
Ngày 14/04
14:00 Nữ Uganda
Kawempe Muslim FC Nữ Kawempe Muslim FC Nữ
/Image/team/images/54423/1grfkrkpdp1w.png Rines SS Nữ
HT 0 0
FT 2 1
# 5 1
   
   
   
Ngày 13/04
20:00 Nữ Uganda
Uganda Martyrs Nữ Uganda Martyrs Nữ
Image/team/images/48091/1grfkrknydt.png Kampala Queens Nữ
HT 0 0
FT 0 0
# 7 0
   
   
   
14:00 Nữ Uganda
Makerere University Nữ Makerere University Nữ
Wakiso Hills Nữ
HT 0 0
FT 1 0
# 4 0
   
   
   
Ngày 10/04
14:10 Nữ Uganda
She Maroons Nữ She Maroons Nữ
/Image/team/images/54423/1grfkrkpdp1w.png Rines SS Nữ
HT 1 0
FT 1 2
# 2 1
   
   
   
Ngày 07/04
14:00 Nữ Uganda
Asubo Gafford Nữ Asubo Gafford Nữ
Image/team/images/46959/1grfkrkqwx2z.png Uganda Martyrs Nữ
HT 0 0
FT 1 2
# 1 7
   
   
   
Ngày 06/04
14:10 Nữ Uganda
She Maroons Nữ She Maroons Nữ
Image/team/images/48094/1grdj5ewnw1d.png Lady Doves FC Nữ
HT 1 0
FT 2 0
# 2 7
   
   
   
14:00 Nữ Uganda
Makerere University Nữ Makerere University Nữ
Image/team/images/48095/1grd51rgrd2b.png Kawempe Muslim FC Nữ
HT 0 0
FT 1 1
# 3 3
   
   
   
14:00 Nữ Uganda
Wakiso Hills Nữ Wakiso Hills Nữ
Image/team/images/46960/1grd51rg9120.png UCU Lady Cardinals Nữ
HT 0 0
FT 2 0
# 2 4
   
   
   
Ngày 03/04
20:00 Nữ Uganda
Kawempe Muslim FC Nữ Kawempe Muslim FC Nữ
Image/team/images/54676/1h1gkkbp8v1e.png She Maroons Nữ
HT 0 0
FT 1 0
# 5 1
   
   
   
Ngày 30/03
14:10 Nữ Uganda
Asubo Gafford Nữ Asubo Gafford Nữ
Wakiso Hills Nữ
HT 1 1
FT 2 3
# 6 4
   
   
   
14:00 Nữ Uganda
Uganda Martyrs Nữ Uganda Martyrs Nữ
Image/team/images/48094/1grdj5ewnw1d.png Lady Doves FC Nữ
HT 1 0
FT 2 1
# 3 1
   
   
   
Ngày 25/02
14:00 Nữ Uganda
Makerere University Nữ Makerere University Nữ
Image/team/images/46960/1grd51rg9120.png UCU Lady Cardinals Nữ
1
HT 0 0
FT 0 0
# 8 0
   
   
   
Ngày 18/02
15:00 Nữ Uganda
Wakiso Hills Nữ Wakiso Hills Nữ
Image/team/images/48091/1grfkrknydt.png Kampala Queens Nữ
HT 0 1
FT 0 1
# 2 9
   
   
   
14:00 Nữ Uganda
Asubo Gafford Nữ Asubo Gafford Nữ
Image/team/images/53929/1grg4m3wke1d.png Makerere University Nữ
HT 0 0
FT 1 1
# 2 2
   
   
   
Ngày 17/02
14:00 Nữ Uganda
Rines SS Nữ Rines SS Nữ
Image/team/images/48094/1grdj5ewnw1d.png Lady Doves FC Nữ
HT 1 0
FT 1 0
# 0 2
   
   
   
14:00 Nữ Uganda
Uganda Martyrs Nữ Uganda Martyrs Nữ
Image/team/images/48095/1grd51rgrd2b.png Kawempe Muslim FC Nữ
1
HT 0 1
FT 0 1
# 5 7
   
   
   
Ngày 27/01
14:00 Nữ Uganda
Asubo Gafford Nữ Asubo Gafford Nữ
Image/team/images/48091/1grfkrknydt.png Kampala Queens Nữ
HT 0 0
FT 0 0
# 3 4
   
   
   
Ngày 21/01
14:20 Nữ Uganda
Lady Doves FC Nữ Lady Doves FC Nữ
/Image/team/images/54423/1grfkrkpdp1w.png Rines SS Nữ
HT 1 1
FT 5 1
# 3 3
   
   
   
14:00 Nữ Uganda
Kawempe Muslim FC Nữ Kawempe Muslim FC Nữ
Image/team/images/46959/1grfkrkqwx2z.png Uganda Martyrs Nữ
HT 1 0
FT 3 0
# 6 3
   
   
   
14:00 Nữ Uganda
She Maroons Nữ She Maroons Nữ
Image/team/images/46960/1grd51rg9120.png UCU Lady Cardinals Nữ
HT 0 0
FT 0 0
# 4 3
   
   
   
14:00 Nữ Uganda
Makerere University Nữ Makerere University Nữ
/Image/team/images/63744/1grfkrkpdw9.png Asubo Gafford Nữ
HT 0 1
FT 2 4
# 4 3
   
   
   
14:00 Nữ Uganda
Kampala Queens Nữ Kampala Queens Nữ
Wakiso Hills Nữ
HT 1 1
FT 2 1
# 4 2
   
   
   
Ngày 17/01
20:00 Nữ Uganda
Kawempe Muslim FC Nữ Kawempe Muslim FC Nữ
Image/team/images/48094/1grdj5ewnw1d.png Lady Doves FC Nữ
HT 2 0
FT 3 0
# 6 3
   
   
   
20:00 Nữ Uganda
Uganda Martyrs Nữ Uganda Martyrs Nữ
Wakiso Hills Nữ
HT 1 0
FT 1 0
# 8 5
   
   
   
20:00 Nữ Uganda
Rines SS Nữ Rines SS Nữ
Image/team/images/54676/1h1gkkbp8v1e.png She Maroons Nữ
HT 0 1
FT 2 1
# 2 3
   
   
   
20:00 Nữ Uganda
UCU Lady Cardinals Nữ UCU Lady Cardinals Nữ
Image/team/images/53929/1grg4m3wke1d.png Makerere University Nữ
HT 0 0
FT 1 0
# 4 3
   
   
   
Ngày 14/01
20:00 Nữ Uganda
Kampala Queens Nữ Kampala Queens Nữ
Image/team/images/54676/1h1gkkbp8v1e.png She Maroons Nữ
HT 2 0
FT 5 1
# 12 2
   
   
   
14:00 Nữ Uganda
Makerere University Nữ Makerere University Nữ
Image/team/images/46959/1grfkrkqwx2z.png Uganda Martyrs Nữ
HT 1 0
FT 1 1
# 3 4
   
   
   
14:00 Nữ Uganda
Wakiso Hills Nữ Wakiso Hills Nữ
Image/team/images/48094/1grdj5ewnw1d.png Lady Doves FC Nữ
HT 0 0
FT 0 2
# 3 7
   
   
   
Ngày 13/01
14:00 Nữ Uganda
UCU Lady Cardinals Nữ UCU Lady Cardinals Nữ
/Image/team/images/54423/1grfkrkpdp1w.png Rines SS Nữ
HT 1 1
FT 3 1
# 1 1
   
   
   
Ngày 10/01
20:00 Nữ Uganda
Kawempe Muslim FC Nữ Kawempe Muslim FC Nữ
Image/team/images/53929/1grg4m3wke1d.png Makerere University Nữ
HT 1 0
FT 2 2
# 7 3
   
   
   
Ngày 07/01
14:00 Nữ Uganda
She Maroons Nữ She Maroons Nữ
Image/team/images/53929/1grg4m3wke1d.png Makerere University Nữ
HT 0 0
FT 3 0
# 3 6
   
   
   
14:00 Nữ Uganda
Rines SS Nữ Rines SS Nữ
/Image/team/images/63744/1grfkrkpdw9.png Asubo Gafford Nữ
HT 1 1
FT 2 1
# 3 2
   
   
   
Ngày 06/01
14:00 Nữ Uganda
Lady Doves FC Nữ Lady Doves FC Nữ
Image/team/images/48091/1grfkrknydt.png Kampala Queens Nữ
HT 0 2
FT 0 2
# 0 9
   
   
   
14:00 Nữ Uganda
Uganda Martyrs Nữ Uganda Martyrs Nữ
Image/team/images/46960/1grd51rg9120.png UCU Lady Cardinals Nữ
HT 0 0
FT 1 1
# 3 5
   
   
   
14:00 Nữ Uganda
Kawempe Muslim FC Nữ Kawempe Muslim FC Nữ
Wakiso Hills Nữ
HT 2 0
FT 5 0
# 10 2
   
   
   
Ngày 03/01
20:00 Nữ Uganda
Kampala Queens Nữ Kampala Queens Nữ
Image/team/images/48095/1grd51rgrd2b.png Kawempe Muslim FC Nữ
HT 0 2
FT 0 2
# 5 5
   
   
   
Ngày 21/11
20:10 Nữ Uganda
She Maroons Nữ She Maroons Nữ
Image/team/images/46959/1grfkrkqwx2z.png Uganda Martyrs Nữ
HT 0 0
FT 2 1
# 1 6
   
   
   
Ngày 19/11
15:00 Nữ Uganda
Wakiso Hills Nữ Wakiso Hills Nữ
/Image/team/images/54423/1grfkrkpdp1w.png Rines SS Nữ
HT 1 1
FT 1 1
# 3 4
   
   
   
14:00 Nữ Uganda
Asubo Gafford Nữ Asubo Gafford Nữ
Image/team/images/46960/1grd51rg9120.png UCU Lady Cardinals Nữ
HT 1 0
FT 1 0
# 4 1
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

Kqbd Nữ Uganda hôm nay mới nhất. Bongda433.com cập nhật kết quả bóng đá Nữ Uganda đêm qua và rạng sáng nay chính xác nhanh nhất.

Kết quả bóng đá (kqbd) Nữ Uganda hôm nay và rạng sáng ngày mai

Kết quả Nữ Uganda hôm nay được cập nhật đầy đủ nhất tại Bongda433. Tất cả các trận đấu thuộc giải Nữ Uganda đều được cập nhật tại chuyên mục kết quả bóng đá Nữ Uganda nhanh nhất và chính xác nhất. Kqbđ hôm nay của các đội bóng sẽ được cập nhật theo thời gian thực.

Xem kết quả bóng đá Nữ Uganda 14/04/2024 CHÍNH XÁC nhất.