Kqbd Nữ Uruguay đêm qua và rạng sáng hôm nay

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả Nữ Uruguay
Kết quả Nữ Uruguay (40)
#
Ngày 10/06
05:00 Nữ Uruguay
Boston River Nữ Boston River Nữ
FC San Jacinto Nữ
HT 3 0
FT 3 0
# 7 0
   
   
   
00:30 Nữ Uruguay
Liverpool Montevideo Nữ Liverpool Montevideo Nữ
Image/team/images/62952/1gy95z64s528.png Montevideo Wanderers Nữ
1
1
HT 0 0
FT 0 1
# 5 3
   
   
   
Ngày 09/06
06:30 Nữ Uruguay
Racing Club de Montevideo Nữ Racing Club de Montevideo Nữ
Image/team/images/66689/1h4w74yae619.png Torque Nữ
1
HT 1 2
FT 1 4
# 0 2
   
   
   
Ngày 03/06
05:00 Nữ Uruguay
Atletico Fenix Montevideo Nữ Atletico Fenix Montevideo Nữ
Image/team/images/43915/1gynxgz13c2d.png Liverpool Montevideo Nữ
HT 0 1
FT 0 2
# 2 5
   
   
   
00:15 Nữ Uruguay
Montevideo Wanderers Nữ Montevideo Wanderers Nữ
Image/team/images/41504/1gynxgz0md1p.png CA Penarol Nữ
HT 0 1
FT 1 3
# 3 3
   
   
   
Ngày 02/06
22:59 Nữ Uruguay
Boston River Nữ Boston River Nữ
Canadian SC (W)
HT 0 0
FT 1 1
# 8 2
   
   
   
05:30 Nữ Uruguay
Defensor Sporting Nữ Defensor Sporting Nữ
Image/team/images/59153/1gynxgz0mgq.png Racing Club de Montevideo Nữ
HT 2 0
FT 6 0
# 15 0
   
   
   
Ngày 27/05
01:00 Nữ Uruguay
Montevideo Wanderers Nữ Montevideo Wanderers Nữ
Image/team/images/66689/1h4w74yae619.png Torque Nữ
HT 1 1
FT 1 1
# 3 2
   
   
   
01:00 Nữ Uruguay
Danubio Nữ Danubio Nữ
Image/team/images/50533/1gz7zsjpf022.png Defensor Sporting Nữ
HT 0 0
FT 1 2
# 1 14
   
   
   
Ngày 13/05
00:15 Nữ Uruguay
Liverpool Montevideo Nữ Liverpool Montevideo Nữ
Image/team/images/66689/1h4w74yae619.png Torque Nữ
HT 0 0
FT 0 0
# 5 6
   
   
   
Ngày 06/05
05:00 Nữ Uruguay
Boston River Nữ Boston River Nữ
Image/team/images/59186/1gyp0kncnm2z.png Atletico Fenix Montevideo Nữ
1
HT 1 0
FT 1 1
# 6 2
   
   
   
02:30 Nữ Uruguay
Montevideo Wanderers Nữ Montevideo Wanderers Nữ
Image/team/images/31408/1gyp0kncnx2f.png Nacional De Football Nữ
HT 0 3
FT 1 4
# 0 5
   
   
   
01:30 Nữ Uruguay
Danubio Nữ Danubio Nữ
Image/team/images/59153/1gynxgz0mgq.png Racing Club de Montevideo Nữ
HT 2 0
FT 4 0
# 3 7
   
   
   
00:15 Nữ Uruguay
CA Penarol Nữ CA Penarol Nữ
Image/team/images/43915/1gynxgz13c2d.png Liverpool Montevideo Nữ
HT 2 1
FT 4 1
# 6 5
   
   
   
Ngày 05/05
21:00 Nữ Uruguay
Torque Nữ Torque Nữ
Image/team/images/50533/1gz7zsjpf022.png Defensor Sporting Nữ
HT 0 1
FT 4 2
# 7 3
   
   
   
Ngày 29/04
04:00 Nữ Uruguay
Boston River Nữ Boston River Nữ
Image/team/images/62952/1gy95z64s528.png Montevideo Wanderers Nữ
HT 1 0
FT 1 0
# 2 10
   
   
   
00:10 Nữ Uruguay
Nacional De Football Nữ Nacional De Football Nữ
Image/team/images/59186/1gyp0kncnm2z.png Atletico Fenix Montevideo Nữ
HT 6 0
FT 11 0
# 11 1
   
   
   
Ngày 11/12
02:40 Nữ Uruguay
Nacional De Football Nữ Nacional De Football Nữ
Image/team/images/41504/1gynxgz0md1p.png CA Penarol Nữ
1
HT 0 2
FT 2 3
# 2 5
   
   
   
Ngày 20/11
06:40 Nữ Uruguay
Racing Club de Montevideo Nữ Racing Club de Montevideo Nữ
Image/team/images/49826/1gynxgz13jr.PNG Danubio Nữ
HT 0 0
FT 1 1
# 2 3
   
   
   
00:45 Nữ Uruguay
Defensor Sporting Nữ Defensor Sporting Nữ
Image/team/images/59186/1gyp0kncnm2z.png Atletico Fenix Montevideo Nữ
HT 2 1
FT 3 2
# 5 5
   
   
   
Ngày 13/11
01:00 Nữ Uruguay
Danubio Nữ Danubio Nữ
Image/team/images/66689/1h4w74yae619.png Torque Nữ
HT 0 1
FT 1 3
# 2 3
   
   
   
Ngày 12/11
06:00 Nữ Uruguay
Atletico Fenix Montevideo Nữ Atletico Fenix Montevideo Nữ
Image/team/images/62952/1gy95z64s528.png Montevideo Wanderers Nữ
HT 1 2
FT 2 3
# 6 4
   
   
   
Ngày 06/11
04:00 Nữ Uruguay
Danubio Nữ Danubio Nữ
Image/team/images/59186/1gyp0kncnm2z.png Atletico Fenix Montevideo Nữ
1
HT 0 1
FT 0 5
# 7 9
   
   
   
Ngày 29/10
21:30 Nữ Uruguay
Montevideo Wanderers Nữ Montevideo Wanderers Nữ
Image/team/images/59153/1gynxgz0mgq.png Racing Club de Montevideo Nữ
HT 3 0
FT 6 0
# 2 4
   
   
   
20:00 Nữ Uruguay
CA River Plate Nữ CA River Plate Nữ
Image/team/images/43915/1gynxgz13c2d.png Liverpool Montevideo Nữ
HT 0 0
FT 1 2
# 2 9
   
   
   
Ngày 22/10
02:30 Nữ Uruguay
Atletico Fenix Montevideo Nữ Atletico Fenix Montevideo Nữ
Image/team/images/15982/1gy95z64se1a.png CA River Plate Nữ
1
HT 4 0
FT 4 0
# 5 4
   
   
   
Ngày 18/10
06:15 Nữ Uruguay
Racing Club de Montevideo Nữ Racing Club de Montevideo Nữ
Image/team/images/66689/1h4w74yae619.png Torque Nữ
1
HT 1 1
FT 1 4
# 1 5
   
   
   
Ngày 16/10
02:00 Nữ Uruguay
Atletico Fenix Montevideo Nữ Atletico Fenix Montevideo Nữ
Image/team/images/43915/1gynxgz13c2d.png Liverpool Montevideo Nữ
1
HT 0 0
FT 1 1
# 6 6
   
   
   
Ngày 15/10
00:45 Nữ Uruguay
Montevideo Wanderers Nữ Montevideo Wanderers Nữ
Image/team/images/50533/1gz7zsjpf022.png Defensor Sporting Nữ
HT 0 2
FT 0 5
# 8 4
   
   
   
Ngày 09/10
04:30 Nữ Uruguay
Torque Nữ Torque Nữ
Image/team/images/59186/1gyp0kncnm2z.png Atletico Fenix Montevideo Nữ
HT 0 0
FT 1 2
# 4 1
   
   
   
00:45 Nữ Uruguay
Defensor Sporting Nữ Defensor Sporting Nữ
Image/team/images/43915/1gynxgz13c2d.png Liverpool Montevideo Nữ
HT 0 0
FT 0 2
# 11 8
   
   
   
Ngày 08/10
05:30 Nữ Uruguay
Montevideo Wanderers Nữ Montevideo Wanderers Nữ
Image/team/images/49826/1gynxgz13jr.PNG Danubio Nữ
HT 0 0
FT 1 0
# 6 1
   
   
   
Ngày 05/10
06:30 Nữ Uruguay
CA Penarol Nữ CA Penarol Nữ
Image/team/images/50533/1gz7zsjpf022.png Defensor Sporting Nữ
HT 0 0
FT 2 0
# 4 1
   
   
   
Ngày 02/10
02:00 Nữ Uruguay
Atletico Fenix Montevideo Nữ Atletico Fenix Montevideo Nữ
Image/team/images/59153/1gynxgz0mgq.png Racing Club de Montevideo Nữ
HT 2 0
FT 3 1
# 9 5
   
   
   
01:00 Nữ Uruguay
Liverpool Montevideo Nữ Liverpool Montevideo Nữ
Image/team/images/66689/1h4w74yae619.png Torque Nữ
HT 1 1
FT 2 2
# 6 4
   
   
   
Ngày 01/10
00:45 Nữ Uruguay
Nacional De Football Nữ Nacional De Football Nữ
Image/team/images/62952/1gy95z64s528.png Montevideo Wanderers Nữ
HT 2 0
FT 6 0
# 8 3
   
   
   
Ngày 25/09
01:30 Nữ Uruguay
Montevideo Wanderers (W) Montevideo Wanderers (W)
Image/team/images/66689/1h4w74yae619.png Torque (W)
HT 0 3
FT 0 3
# 4 5
   
   
   
01:00 Nữ Uruguay
Racing Club de Montevideo (W) Racing Club de Montevideo (W)
Image/team/images/15982/1gy95z64se1a.png CA River Plate (W)
1
HT 0 0
FT 1 0
# 8 5
   
   
   
00:45 Nữ Uruguay
Liverpool Montevideo (W) Liverpool Montevideo (W)
Image/team/images/31408/1gyp0kncnx2f.png Nacional De Football (W)
HT 0 4
FT 0 5
# 4 3
   
   
   
Ngày 24/09
00:45 Nữ Uruguay
Boston River (W) Boston River (W)
Image/team/images/50533/1gz7zsjpf022.png Defensor Sporting (W)
HT 0 1
FT 0 1
# 1 7
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

Kqbd Nữ Uruguay hôm nay mới nhất. Bongda433.com cập nhật kết quả bóng đá Nữ Uruguay đêm qua và rạng sáng nay chính xác nhanh nhất.

Kết quả bóng đá (kqbd) Nữ Uruguay hôm nay và rạng sáng ngày mai

Kết quả Nữ Uruguay hôm nay được cập nhật đầy đủ nhất tại Bongda433. Tất cả các trận đấu thuộc giải Nữ Uruguay đều được cập nhật tại chuyên mục kết quả bóng đá Nữ Uruguay nhanh nhất và chính xác nhất. Kqbđ hôm nay của các đội bóng sẽ được cập nhật theo thời gian thực.

Xem kết quả bóng đá Nữ Uruguay 14/06/2024 CHÍNH XÁC nhất.