Kqbd VĐQG New Zealand (Miền Bắc) đêm qua và rạng sáng hôm nay

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Kết quả VĐQG New Zealand (Miền Bắc) (40)
#
Ngày 17/07
14:30 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Auckland City Auckland City
Image/team/images/166926031646.png Birkenhead United
HT 0 2
FT 2 2
# 10 3
   
   
   
Ngày 13/07
12:30 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Birkenhead United Birkenhead United
Image/team/images/37358/1gwtq0fhme6.png Eastern Suburbs Auckland
HT 1 1
FT 1 2
# 7 2
   
   
   
10:00 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Auckland City Auckland City
http://zq.titan007.com/Image/team/images/27432/1hsq32c2ys2b.png?win007=sell East Coast Bays
HT 0 0
FT 1 0
# 8 4
   
   
   
10:00 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Tauranga City United Tauranga City United
Image/team/images/27835/1gwbdfbeen1e.png Bay Olympic
HT 0 1
FT 1 2
# 6 3
   
   
   
10:00 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Auckland United Auckland United
Image/team/images/25168/1gwtq0fhmap.png Western Springs AFC
HT 0 1
FT 0 2
# 7 5
   
   
   
10:00 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Hamilton Wanderers Hamilton Wanderers
Image/team/images/32476/1gwbqrc71v1f.png Manurewa AFC
HT 1 2
FT 3 3
# 3 6
   
   
   
Ngày 03/07
14:30 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Auckland City Auckland City
Image/team/images/32476/1gwbqrc71v1f.png Manurewa AFC
HT 2 0
FT 3 2
# 8 3
   
   
   
Ngày 29/06
12:30 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Birkenhead United Birkenhead United
Image/team/images/27991/1gwxajpf4et.png Melville United
HT 1 0
FT 2 0
# 19 2
   
   
   
10:00 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Eastern Suburbs Auckland Eastern Suburbs Auckland
http://zq.titan007.com/Image/team/images/27432/1hsq32c2ys2b.png?win007=sell East Coast Bays
HT 1 2
FT 1 2
# 9 1
   
   
   
10:00 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Manurewa AFC Manurewa AFC
Image/team/images/54314/1gwxajpj1m6.png West Coast Rangers
HT 0 0
FT 1 2
# 7 7
   
   
   
10:00 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Tauranga City United Tauranga City United
/Image/team/images/20160421153800.jpg Auckland City
HT 0 3
FT 0 5
# 2 9
   
   
   
Ngày 28/06
10:00 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Bay Olympic Bay Olympic
Image/team/images/25168/1gwtq0fhmap.png Western Springs AFC
HT 2 0
FT 2 0
# 5 11
   
   
   
10:00 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Hamilton Wanderers Hamilton Wanderers
Image/team/images/16692617201.png Auckland United
HT 0 0
FT 1 1
# 4 2
   
   
   
Ngày 22/06
12:30 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Western Springs AFC Western Springs AFC
Image/team/images/32476/1gwbqrc71v1f.png Manurewa AFC
HT 1 2
FT 4 2
# 8 11
   
   
   
12:00 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Melville United Melville United
/Image/team/images/20161113161922.png Hamilton Wanderers
1
HT 2 1
FT 2 1
# 5 8
   
   
   
10:00 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
East Coast Bays East Coast Bays
Image/team/images/27835/1gwbdfbeen1e.png Bay Olympic
HT 1 2
FT 1 3
# 6 3
   
   
   
10:00 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Auckland United Auckland United
Tauranga City United
HT 0 1
FT 4 2
# 7 4
   
   
   
10:00 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Eastern Suburbs Auckland Eastern Suburbs Auckland
/Image/team/images/20160421153800.jpg Auckland City
HT 1 0
FT 1 0
# 2 7
   
   
   
Ngày 21/06
14:30 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
West Coast Rangers West Coast Rangers
Image/team/images/166926031646.png Birkenhead United
HT 0 2
FT 0 5
# 0 11
   
   
   
Ngày 08/06
12:00 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Melville United Melville United
Tauranga City United
HT 1 2
FT 1 2
# 8 3
   
   
   
10:00 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Manurewa AFC Manurewa AFC
http://zq.titan007.com/Image/team/images/27432/1hsq32c2ys2b.png?win007=sell East Coast Bays
HT 1 3
FT 1 3
# 12 5
   
   
   
10:00 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Auckland City Auckland City
Image/team/images/16692617201.png Auckland United
HT 0 0
FT 0 0
# 2 1
   
   
   
10:00 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Hamilton Wanderers Hamilton Wanderers
Image/team/images/54314/1gwxajpj1m6.png West Coast Rangers
HT 2 0
FT 2 1
# 2 1
   
   
   
10:00 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Eastern Suburbs Auckland Eastern Suburbs Auckland
Image/team/images/27835/1gwbdfbeen1e.png Bay Olympic
HT 1 0
FT 1 0
# 10 4
   
   
   
Ngày 07/06
14:00 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Birkenhead United Birkenhead United
Image/team/images/25168/1gwtq0fhmap.png Western Springs AFC
HT 2 0
FT 4 1
# 5 2
   
   
   
Ngày 03/06
12:00 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Birkenhead United Birkenhead United
Tauranga City United
1
1
HT 2 0
FT 3 3
# 6 6
   
   
   
Ngày 25/05
12:30 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Bay Olympic Bay Olympic
Image/team/images/16692617201.png Auckland United
HT 0 1
FT 0 1
# 8 3
   
   
   
12:30 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Western Springs AFC Western Springs AFC
Image/team/images/54314/1gwxajpj1m6.png West Coast Rangers
HT 1 1
FT 1 2
# 10 2
   
   
   
10:00 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
East Coast Bays East Coast Bays
Image/team/images/27991/1gwxajpf4et.png Melville United
HT 1 0
FT 2 0
# 10 6
   
   
   
10:00 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Eastern Suburbs Auckland Eastern Suburbs Auckland
/Image/team/images/20161113161922.png Hamilton Wanderers
HT 0 0
FT 1 0
# 7 1
   
   
   
Ngày 18/05
12:30 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Western Springs AFC Western Springs AFC
Image/team/images/37358/1gwtq0fhme6.png Eastern Suburbs Auckland
HT 0 0
FT 1 1
# 3 7
   
   
   
12:00 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Melville United Melville United
Image/team/images/27835/1gwbdfbeen1e.png Bay Olympic
HT 1 0
FT 1 0
# 1 3
   
   
   
10:00 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Tauranga City United Tauranga City United
/Image/team/images/20161113161922.png Hamilton Wanderers
HT 1 0
FT 1 0
# 4 9
   
   
   
10:00 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Auckland United Auckland United
Image/team/images/32476/1gwbqrc71v1f.png Manurewa AFC
HT 1 1
FT 2 2
# 6 5
   
   
   
10:00 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
West Coast Rangers West Coast Rangers
http://zq.titan007.com/Image/team/images/27432/1hsq32c2ys2b.png?win007=sell East Coast Bays
1
HT 1 0
FT 2 2
# 1 7
   
   
   
Ngày 11/05
12:00 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Melville United Melville United
Image/team/images/25168/1gwtq0fhmap.png Western Springs AFC
HT 1 3
FT 1 4
# 5 11
   
   
   
10:00 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Auckland United Auckland United
http://zq.titan007.com/Image/team/images/27432/1hsq32c2ys2b.png?win007=sell East Coast Bays
HT 1 0
FT 2 0
# 5 7
   
   
   
Ngày 10/05
14:30 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
West Coast Rangers West Coast Rangers
Image/team/images/37358/1gwtq0fhme6.png Eastern Suburbs Auckland
HT 0 0
FT 0 1
# 7 5
   
   
   
Ngày 04/05
12:30 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
Western Springs AFC Western Springs AFC
Image/team/images/16692617201.png Auckland United
HT 1 0
FT 3 1
# 8 4
   
   
   
12:00 VĐQG New Zealand (Miền Bắc)
West Coast Rangers West Coast Rangers
Image/team/images/27991/1gwxajpf4et.png Melville United
HT 1 1
FT 3 1
# 9 7
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

Kqbd VĐQG New Zealand (Miền Bắc) hôm nay mới nhất. Bongda433.com cập nhật kết quả bóng đá VĐQG New Zealand (Miền Bắc) đêm qua và rạng sáng nay chính xác nhanh nhất.

Kết quả bóng đá (kqbd) VĐQG New Zealand (Miền Bắc) hôm nay và rạng sáng ngày mai

Kết quả VĐQG New Zealand (Miền Bắc) hôm nay được cập nhật đầy đủ nhất tại Bongda433. Tất cả các trận đấu thuộc giải VĐQG New Zealand (Miền Bắc) đều được cập nhật tại chuyên mục kết quả bóng đá VĐQG New Zealand (Miền Bắc) nhanh nhất và chính xác nhất. Kqbđ hôm nay của các đội bóng sẽ được cập nhật theo thời gian thực.

Xem kết quả bóng đá VĐQG New Zealand (Miền Bắc) 19/07/2024 CHÍNH XÁC nhất.